เนื้อเพลง Jack Sparrow คำอ่านไทย The Lonely Island feat Michael Bolton

[Secretary:] Guys, Michael Bolton is here
([ เซคริเทริ : ] ไก , ไมเล โบลธัน อีส เฮียร)

Oh Great, send him in.
(โอ กเรท , เซ็นด ฮิม อิน)

[Michael Bolton:] Hey guys.
([ ไมเล โบลธัน : ] เฮ ไก)

Hey, hi, thanks for coming
(เฮ , ไฮ , แธ็งค ฟอ คัมอิง)

[Michael Bolton:] Sorry I’m late, I got caught up watching that Pirates of the Carribean marathon. Have you
([ ไมเล โบลธัน : ] ซอริ แอม เลท , ไอ ก็อท คอท อัพ วัทชิง แดท ไพริท อ็อฝ เดอะ คาร์รีบีเอน marathon แฮ็ฝ ยู)
seen those things?
(ซีน โฑส ธิง)

Oh yeah, yeah, those are, those are great.
(โอ เย่ , เย่ , โฑส อาร์ , โฑส อาร์ กเรท)

[Michael Bolton:] Well, I checked out the track and I loved it. And I wrote you this big sexy hook I think
([ ไมเล โบลธัน : ] เว็ล , ไอ เช็ค เอ้า เดอะ ทแรค แอ็นด ดาย ลัฝ ดิท แอ็นด ดาย โรท ยู ดีซ บิก เซคซิ ฮุค ไอ ธิงค)
you’re really gonna dig.
(ยัวร์ ริแอ็ลลิ กอนนะ ดิก)

Oh wow that’s great, awesome. Should we just lay it down?
(โอ เวา แด๊ท กเรท , ออซัม เชิด วี จัซท เล อิท เดาน)

[Michael Bolton:] Boys, lets get to it.
([ ไมเล โบลธัน : ] บอย , เล็ท เก็ท ทู อิท)

[Whisper:] Here we go.
([ ฮวีซเพอะ : ] เฮียร วี โก)

Ungh, Lonely Island, Michael Bolton
(Ungh , โลนลิ ไอแล็นด , ไมเล โบลธัน)
YEAAAHH!
(เย้ !)
The night starts now
(เดอะ ไนท ซทาท เนา)
Together on the track, the boys are back
(ทุเกฑเออะ ออน เดอะ ทแรค , เดอะ บอย แซร์ แบ็ค)
The night starts now
(เดอะ ไนท ซทาท เนา)
Night starts now baby roll with us, chickens snapping at the neck when we rollin’ up.
(ไนท ซทาท เนา เบบิ โรล วิฑ อัซ , ชีคเค็น สเนปปิง แอ็ท เดอะ เน็ค ฮเว็น วี โรลลิน อัพ)
ROLLIN’ UP
(โรลลิน อัพ)
Blow through the doors ain’t no holdin’ up
(บโล ธรู เดอะ โด เอน โน โฮดดิน อัพ)
YEAH
(เย่)
Black card at the bar like I gives a f*ck.
(บแล็ค คาด แอ็ท เดอะ บา ไลค ไก กิฝ ซา เอฟ *ck)
COME ON
(คัมมอน)
Ladies shifty eyed when we walk into the set, f*ck the fellas looking jealous play the back and get wet
(เลดิส ฌีฟทิ ไอ ฮเว็น วี วอค อีนทุ เดอะ เซ็ท , เอฟ *ck เดอะ เฟลลา ลุคอิง เจลอัซ พเล เดอะ แบ็ค แอ็นด เก็ท เว็ท)
YEAH YEAH
(เย่ เย่)
Three pound in my waist, shank in my sock, you either get cut, get stuffed or get shot.
(ธรี เพานด อิน มาย เวซท , แฌ็งค อิน มาย ซ็อค , ยู อีเฑอะ เก็ท คัท , เก็ท ซทัฟ ออ เก็ท ฌ็อท)

THIS IS THE TALE OF CAPTAIN JACK SPARROW, PIRATE SO BRAVE ON THE SEVEN SEAS
(ดีซ ซิส เดอะ เทล อ็อฝ แคพทิน แจ็ค ซแพโร , ไพริท โซ บเรฝ ออน เดอะ เซฝเอ็น ซี)
What?
(ว็อท)
A MYSTICAL QUEST TO THE ISLE OF TORTUGA, RAVEN LOCKS SWAY ON THE OCEAN’S
(อะ มีซทิแค็ล คเว็ซท ทู ดิ ไอล อ็อฝ TORTUGA , เรเฝ็น ล็อค ซเว ออน ดิ โอแฌ็น)
BREEZE.
(บรีส)

Yeah that was kinda weird, but we’re back in the club
(เย่ แดท วอส กินดา เวียด , บัท เวีย แบ็ค อิน เดอะ คลับ)
Buying up the bar so the groupies show us love
(บายอิ้ง อัพ เดอะ บา โซ เดอะ กรูพพี โฌ อัซ ลัฝ)
KIERA KNIGHTLY
(KIERA ไนทลิ)
Motherf*cking ice-man, I’m the top gunner
(Motherf*คิง ไอซ แม็น , แอม เดอะ ท็อพ กันเนอะ)
Heater on blast, I’m the number one stunner
(ฮีทเออะ ออน บลาซท , แอม เดอะ นัมเบอะ วัน ซทันเนอะ)
JACK SPARROW
(แจ็ค ซแพโร)
Watch it girl cause I ain’t your ” Mr. Nice Guy ” ,
(ว็อช อิท เกิล คอส ไอ เอน ยุร ” มีซเทอะ ไน๊ซ์ ไก ” ,)
More like the ” meet ya take you home and f*ck you twice guy ”
(โม ไลค เดอะ ” มีท ยา เทค ยู โฮม แอ็นด เอฟ *ck ยู ทไวซ ไก “)
YEAH YEAH!
(เย่ เย่ !)
All dressed up with nowhere to run,
(ออล ดเรซ อัพ วิฑ โนแวร์ ทู รัน ,)
And now I make you feel crazy with the..?
(แอ็นด เนา ไอ เมค ยู ฟีล คเรสิ วิฑ เดอะ)
NOW BACK TO THE GOOD PART:
(เนา แบ็ค ทู เดอะ เกิด พาท :)
FROM THE DAY HE WAS BORN, HE YEARNED FOR ADVENTURE
(ฟร็อม เดอะ เด ฮี วอส บอน , ฮี เยิน ฟอ แอ็ดเฝนเชอะ)
Nooo
(นู)
OLD CAPTAIN JACK GIVING THEM WHAT FOR.
(โอลด แคพทิน แจ็ค กีฝวิง เฑ็ม ว็อท ฟอ)
HE’S THE PAUPER OF THE SURF
(อีส เดอะ พอเพอะ อ็อฝ เดอะ เซิฟ)
[yeah..uh huh]
([ เย่ อา ฮู ])
THE JESTER OF TORTUGA
(เดอะ เจซเตอร์ อ็อฝ TORTUGA)
[oh God]
([ โอ ก็อด ])
BUT IS DAVY JONES’ LOCKER WHAT LIES IN STORE?
(บัท อีส เดฝวี่ โจเนส ลอคเคอะ ว็อท ไล ซิน ซโท)
Yeah, we’ve seen the movie
(เย่ , หวีบ ซีน เดอะ มูวี่)

Throw your hands in the air and say hell yeah, come on
(ธโร ยุร แฮ็นด ซิน ดิ แอ แอ็นด เซ เฮ็ล เย่ , คัมมอน)
CAPTAIN JACK
(แคพทิน แจ็ค)
What?
(ว็อท)
JOHNNY DEPP
(จอนนิ DEPP)
No
(โน)
From the front to the back say we count stacks come on
(ฟร็อม เดอะ ฟรันท ทู เดอะ แบ็ค เซ วี เคานท ซแท็ค คัมมอน)
DAVY JONES
(เดฝวี่ โจเนส)
Nope
(โนพ)
GIANT SQUID
(ไจแอ็นท ซควิด)
Wrong
(ร็อง)
Michael Bolton we’re really gonna need you to focus up
(ไมเล โบลธัน เวีย ริแอ็ลลิ กอนนะ นีด ยู ทู โฟ๊คัส อัพ)

ROGER THAT LET ME TRY IT WITH ANOTHER FILM
(รอจเออะ แดท เล็ท มี ทไร อิท วิฑ แอะนัธเออะ ฟิลม)

Wait–
(เวท)

LIFE IS A BOX OF CHOCOLATES AND MY NAME IS FORREST GUMP
(ไลฟ อีส ซา บ็อคซ อ็อฝ ชอคโอะลิท แซน มาย เนม อีส FORREST GUMP)
[Not better]
([ น็อท เบทเทอะ ])
THOUGH I’M NOT THE SHARPEST TOOL IN THE SHED, I GIVE JENNY ALL OF MY LOVE
(โธ แอม น็อท เดอะ ชาร์เป๊ด ทูล อิน เดอะ ชี , ไอ กิฝ เจนนิ ออล อ็อฝ มาย ลัฝ)
[Come on!]
([ คัมมอน ! ])
OK THEN I’M A LEGAL AIDE, ERIN BROCKOVICH IS MY NAME
(โอเค เด็น แอม มา ลีแก็ล AIDE , ERIN BROCKOVICH อีส มาย เนม)
[Nooo, God]
([ นู , ก็อด ])
THEN YOU CAN CALL ME SCARFACE, SNORTIN MOUNTAINS OF C*CAINE
(เด็น ยู แค็น คอล มี สกาฟเฟส , สนอร์ดิน เมานทิน อ็อฝ ซี *เคน)
[close enough]
([ คโลส อินัฟ ])
YOU COCKROACHES WANNA PLAY ROUGH? OKAY, I’M RELOADED
(ยู COCKROACHES วอนนา พเล รัฟ โอเค , แอม รีโลด)

THIS IS THE TALE OF TONY MONTANYA
(ดีซ ซิส เดอะ เทล อ็อฝ โทนี่ MONTANYA)
CUBANO FLAME, WITH THE MIAMI NUTS
(CUBANO ฟเลม , วิฑ เดอะ มายเอมอี นัท)
[Take it home!]
([ เทค อิท โฮม ! ])
GOT A BASEHEAD WIFE, BUT HER WOMB IS POLLUTED
(ก็อท ดา เบสเฮด ไวฟ , บัท เฮอ วูม อีส พ็อลยูท)
THIS WHOLE TOWN’S A P*SSY, JUST WAITING TO GET F*CKED!
(ดีซ โฮล ทาวน์ ซา พี *SSY , จัซท เวททิง ทู เก็ท เอฟ *CKED !)

Ooookay, turns out Michael Bolton is a major cinephile
(Ooookay , เทิน เอ้า ไมเล โบลธัน อีส ซา เมเจอะ cinephile)
YOU COMPLETE ME!
(ยู ค็อมพลีท มี !)
Yup, yeah, ok..?
(ยัพ , เย่ , โอเค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jack Sparrow คำอ่านไทย The Lonely Island feat Michael Bolton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น