เนื้อเพลง When It Rains คำอ่านไทย Paramore

And when it rains on this side of town
(แอ็นด ฮเว็น หนิด เรน ออน ดีซ ไซด อ็อฝ ทาวน์)
It touches everything
(อิท ทูช เอ๊วี่ติง)
Just say it again and mean it
(จัซท เซ อิท อะเกน แอ็นด มีน หนิด)
We don’t miss a thing
(วี ด้อนท์ มิซ ซา ธิง)

You made yourself a bed at the bottom of the blackest hole
(ยู เมด ยุรเซลฟ อะ เบ็ด แอ็ท เดอะ บอตตัม อ็อฝ เดอะ แบกเคด โฮล)
[Blackest hole]
([ แบกเคด โฮล ])
And convinced yourself that it’s not the reason
(แอ็นด ค็อนฝีนซ ยุรเซลฟ แดท อิทซ น็อท เดอะ รี๊ซั่น)
You don’t see the sun anymore
(ยู ด้อนท์ ซี เดอะ ซัน แอนนี่มอ)

And oh, oh, how could you do it?
(แอ็นด โอ , โอ , เฮา เคิด ยู ดู อิท)
Oh, I, I never saw it coming
(โอ , ไอ , ไอ เนฝเวอะ ซอ อิท คัมอิง)
And oh, oh, I need the ending
(แอ็นด โอ , โอ , ไอ นีด ดิ เอนดิง)
So why can’t you stay just long enough to explain?
(โซ ฮไว แค็นท ยู ซเท จัซท ล็อง อินัฟ ทู เอ็คซพเลน)

And when it rains
(แอ็นด ฮเว็น หนิด เรน)
Well, you always find an escape
(เว็ล , ยู ออลเว ไฟนด แอน เอ็ซเคพ)
Just running away from all of the ones who love you
(จัซท รันนิง อะเว ฟร็อม ออล อ็อฝ ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู)
From everything
(ฟร็อม เอ๊วี่ติง)

You made yourself a bed at the bottom of the blackest hole
(ยู เมด ยุรเซลฟ อะ เบ็ด แอ็ท เดอะ บอตตัม อ็อฝ เดอะ แบกเคด โฮล)
[Blackest hole]
([ แบกเคด โฮล ])
And you’ll sleep till May
(แอ็นด โยว ซลีพ ทิล เม)
And you’ll say that you don’t wanna see the sun anymore
(แอ็นด โยว เซ แดท ยู ด้อนท์ วอนนา ซี เดอะ ซัน แอนนี่มอ)

And oh, oh, how could you do it?
(แอ็นด โอ , โอ , เฮา เคิด ยู ดู อิท)
Oh, I, I never saw it coming
(โอ , ไอ , ไอ เนฝเวอะ ซอ อิท คัมอิง)
And oh, oh, I need the ending
(แอ็นด โอ , โอ , ไอ นีด ดิ เอนดิง)
So why can’t you stay just long enough to explain?
(โซ ฮไว แค็นท ยู ซเท จัซท ล็อง อินัฟ ทู เอ็คซพเลน)

Take your time
(เทค ยุร ไทม)
Take my time
(เทค มาย ไทม)

Take these chances to turn it around
(เทค ฑิส ชานซ ทู เทิน หนิด อะเรานด)
[Take your time]
([ เทค ยุร ไทม ])
Just take these chances
(จัซท เทค ฑิส ชานซ)
We’ll make it somehow
(เว็ล เมค อิท ซัมฮาว)
And take these chances to turn it around
(แอ็นด เทค ฑิส ชานซ ทู เทิน หนิด อะเรานด)
[Take my…]
([ เทค มาย ])
Just turn it around
(จัซท เทิน หนิด อะเรานด)

And oh, how could you do it?
(แอ็นด โอ , เฮา เคิด ยู ดู อิท)
Oh, I, I never saw it coming
(โอ , ไอ , ไอ เนฝเวอะ ซอ อิท คัมอิง)
Oh, oh, how could you do it?
(โอ , โอ , เฮา เคิด ยู ดู อิท)
Oh, I, I never saw it coming
(โอ , ไอ , ไอ เนฝเวอะ ซอ อิท คัมอิง)
Oh, oh, how could you do it?
(โอ , โอ , เฮา เคิด ยู ดู อิท)
Oh I, I never saw it coming
(โอ ไอ , ไอ เนฝเวอะ ซอ อิท คัมอิง)
Oh, oh, I need an ending
(โอ , โอ , ไอ นีด แอน เอนดิง)
So why can’t you stay just long enough to explain?
(โซ ฮไว แค็นท ยู ซเท จัซท ล็อง อินัฟ ทู เอ็คซพเลน)

You can take your time
(ยู แค็น เทค ยุร ไทม)
Take my time
(เทค มาย ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When It Rains คำอ่านไทย Paramore

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น