เนื้อเพลง English Summer Rain คำอ่านไทย Placebo

Always stays the same, nothing ever changes,
(ออลเว ซเท เดอะ เซม , นัธอิง เอฝเออะ เชนจ ,)
English summer rain seems to last for ages.
(อีงกลิฌ ซัมเมอะ เรน ซีม ทู ลาซท ฟอ เอจ)
Always stays the same, nothing ever changes,
(ออลเว ซเท เดอะ เซม , นัธอิง เอฝเออะ เชนจ ,)
English summer rain seems to last for ages.
(อีงกลิฌ ซัมเมอะ เรน ซีม ทู ลาซท ฟอ เอจ)

I’m in the basement, you’re in the sky,
(แอม อิน เดอะ เบซเม็นท , ยัวร์ อิน เดอะ ซไค ,)
I’m in the basement baby, drop on by.
(แอม อิน เดอะ เบซเม็นท เบบิ , ดร็อพ ออน ไบ)
I’m in the basement, you’re in the sky,
(แอม อิน เดอะ เบซเม็นท , ยัวร์ อิน เดอะ ซไค ,)
I’m in the basement baby, drop on by.
(แอม อิน เดอะ เบซเม็นท เบบิ , ดร็อพ ออน ไบ)

Always stays the same, nothing ever changes,
(ออลเว ซเท เดอะ เซม , นัธอิง เอฝเออะ เชนจ ,)
English summer rain seems to last for ages.
(อีงกลิฌ ซัมเมอะ เรน ซีม ทู ลาซท ฟอ เอจ)
Always stays the same, nothing ever changes,
(ออลเว ซเท เดอะ เซม , นัธอิง เอฝเออะ เชนจ ,)
English summer rain seems to last for ages.
(อีงกลิฌ ซัมเมอะ เรน ซีม ทู ลาซท ฟอ เอจ)

I’m in the basement, you’re in the sky,
(แอม อิน เดอะ เบซเม็นท , ยัวร์ อิน เดอะ ซไค ,)
I’m in the basement baby, drop on by.
(แอม อิน เดอะ เบซเม็นท เบบิ , ดร็อพ ออน ไบ)
I’m in the basement, you’re in the sky,
(แอม อิน เดอะ เบซเม็นท , ยัวร์ อิน เดอะ ซไค ,)
I’m in the basement baby, drop on by.
(แอม อิน เดอะ เบซเม็นท เบบิ , ดร็อพ ออน ไบ)

Hold your breath and count to ten,
(โฮลด ยุร บเร็ธ แอ็นด เคานท ทู เท็น ,)
And fall apart and start again,
(แอ็นด ฟอล อะพาท แอ็นด ซทาท อะเกน ,)
Hold your breath and count to ten,
(โฮลด ยุร บเร็ธ แอ็นด เคานท ทู เท็น ,)
Start again, start again…
(ซทาท อะเกน , ซทาท อะเกน)
Hold your breath and count your step,
(โฮลด ยุร บเร็ธ แอ็นด เคานท ยุร ซเท็พ ,)
And fall apart and start again,
(แอ็นด ฟอล อะพาท แอ็นด ซทาท อะเกน ,)
Start again… [x13]
(ซทาท อะเกน [ x13 ])

Always stays the same, nothing ever changes,
(ออลเว ซเท เดอะ เซม , นัธอิง เอฝเออะ เชนจ ,)
English summer rain seems to last for ages.
(อีงกลิฌ ซัมเมอะ เรน ซีม ทู ลาซท ฟอ เอจ)
Always stays the same, nothing ever changes,
(ออลเว ซเท เดอะ เซม , นัธอิง เอฝเออะ เชนจ ,)
English summer rain seems to last for ages.
(อีงกลิฌ ซัมเมอะ เรน ซีม ทู ลาซท ฟอ เอจ)

Hold your breath and count to ten,
(โฮลด ยุร บเร็ธ แอ็นด เคานท ทู เท็น ,)
And fall apart and start again,
(แอ็นด ฟอล อะพาท แอ็นด ซทาท อะเกน ,)
hold your breath and count to ten,
(โฮลด ยุร บเร็ธ แอ็นด เคานท ทู เท็น ,)
Start again, start again…
(ซทาท อะเกน , ซทาท อะเกน)
Hold your breath and count to ten,
(โฮลด ยุร บเร็ธ แอ็นด เคานท ทู เท็น ,)
And fall apart and start again,
(แอ็นด ฟอล อะพาท แอ็นด ซทาท อะเกน ,)
Old your breath and count to ten,
(โอลด ยุร บเร็ธ แอ็นด เคานท ทู เท็น ,)
And start again, and start again,
(แอ็นด ซทาท อะเกน , แอ็นด ซทาท อะเกน ,)

Start again… [x16]
(ซทาท อะเกน [ x16 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง English Summer Rain คำอ่านไทย Placebo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น