เนื้อเพลง Shake It Off คำอ่านไทย Take 5

Shake it off
(เฌค อิท ออฟฟ)
Chillin’ in the club, got my boys ‘n me
(ชิลลินอิน เดอะ คลับ , ก็อท มาย บอย เอ็น มี)
And the party’s all trippin’ in the V.I.P.
(แอ็นด เดอะ พาทิ ซอร์ ทริพพินอิน เดอะ วี ไอ พี)
The DJ’s playin’ my favorite beat
(เดอะ ดีเจซ เพลย์ยิน มาย เฟเฝอะริท บีท)
And I’m havin’ a good time, baby
(แอ็นด แอม เฮฝวิน อะ เกิด ไทม , เบบิ)

Look across the room what did I see
(ลุค อัครอซ เดอะ รุม ว็อท ดิด ดาย ซี)
A really fly girl who needs to leave with me
(อะ ริแอ็ลลิ ฟไล เกิล ฮู นีด ทู ลีฝ วิฑ มี)
She was burnin’ up the place
(ชี วอส เบินนิน อัพ เดอะ พเลซ)
She was shakin’ and shakin’
(ชี วอส เชคกินแอ็นด เชคกิน)
She was so fine, so fine
(ชี วอส โซ ไฟน , โซ ไฟน)

* Took me five months [Just to get to know your name]
(* ทุค มี ไฟฝ มันธ [ จัซท ทู เก็ท ทู โน ยุร เนม ])
Five weeks [To show you I ain’t playin’ games]
(ไฟฝ วีค [ ทู โฌ ยู ไอ เอน เพลย์ยิน เกม ])
Five days [For you to even let me call over to your house, babe]
(ไฟฝ เด [ ฟอ ยู ทู อีเฝ็น เล็ท มี คอล โอเฝอะ ทู ยุร เฮาซ , เบบ ])
Five hours [On the phone beggin’ you]
(ไฟฝ เอาร [ ออน เดอะ โฟน เบคกินยู ])
Five minutes [And now I’m here kissin’ you]
(ไฟฝ มินยูท [ แอ็นด เนา แอม เฮียร คิซซิน ยู ])
Five seconds [You got me in a shaky mood]
(ไฟฝ เซคอันด [ ยู ก็อท มี อิน อะ เฌคอิ มูด ])
[And now is the time/and everything is fine]
([ แอ็นด เนา อีส เดอะ ไทม /แอ็นด เอ๊วี่ติง อีส ไฟน ])

** Somebody better
(** ซัมบอดี้ เบทเทอะ)
Shake it off, shake it off
(เฌค อิท ออฟฟ , เฌค อิท ออฟฟ)
Shake it off, shake it off
(เฌค อิท ออฟฟ , เฌค อิท ออฟฟ)
I know you wanna
(ไอ โน ยู วอนนา)
Shake it off, shake it off
(เฌค อิท ออฟฟ , เฌค อิท ออฟฟ)
So shake it off [shake it off!]
(โซ เฌค อิท ออฟฟ [ เฌค อิท ออฟฟ ! ])
Shake it off, shake it off
(เฌค อิท ออฟฟ , เฌค อิท ออฟฟ)
Shake it off
(เฌค อิท ออฟฟ)
Oh baby shake it off
(โอ เบบิ เฌค อิท ออฟฟ)
[So shake it off, shake it off]
([ โซ เฌค อิท ออฟฟ , เฌค อิท ออฟฟ ])

Ohh
(โอ้)
Shake it off
(เฌค อิท ออฟฟ)

Now that we’re alone come show me how
(เนา แดท เวีย อะโลน คัม โฌ มี เฮา)
I really wanna learn how you get down
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา เลิน เฮา ยู เก็ท เดาน)
Don’t make me wait girl I’m ready now
(ด้อนท์ เมค มี เวท เกิล แอม เรดอิ เนา)
Let’s get busy, one time
(เล็ท เก็ท บีสอิ , วัน ไทม)
She started shakin’ that body from left to right
(ชี ซทาท เชคกินแดท บอดอิ ฟร็อม เล็ฟท ทู ไรท)
Didn’t even get tired she could do it all night
(ดิ๊นอิน อีเฝ็น เก็ท ไทร ชี เคิด ดู อิท ดอร์ ไนท)
But girl put it on me just the way I like
(บัท เกิล พัท ดิธ ออน มี จัซท เดอะ เว ไอ ไลค)
I think I love her, I want her
(ไอ ธิงค ไอ ลัฝ เฮอ , ไอ ว็อนท เฮอ)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

I’m never in the time
(แอม เนฝเวอะ อิน เดอะ ไทม)
If only love from side
(อิฟ โอ๊นลี่ ลัฝ ฟร็อม ไซด)
Seein’ you inside oh right in my life
(ซีอินยู อีนไซด โอ ไรท อิน มาย ไลฟ)
They took control of me
(เด ทุค ค็อนทโรล อ็อฝ มี)
Oh, the heart and soul of me
(โอ , เดอะ ฮาท แอ็นด โซล อ็อฝ มี)
Hey, they got a hold of me and
(เฮ , เด ก็อท ดา โฮลด อ็อฝ มี แอ็นด)
Now I can shake with you
(เนา ไอ แค็น เฌค วิฑ ยู)

One two three, throw your hands up high
(วัน ทู ธรี , ธโร ยุร แฮ็นด อัพ ไฮ)
Four five six, wave from side to side, shake it off
(โฟ ไฟฝ ซิคซ , เวฝ ฟร็อม ไซด ทู ไซด , เฌค อิท ออฟฟ)
Seven eight nine, let me see you shake
(เซฝเอ็น เอท ไนน , เล็ท มี ซี ยู เฌค)
Ten eleven twelve, c’mon let’s do it again, shake it off
(เท็น อิเลฝเอ็น ทเว็ลฝ , ซีมอน เล็ท ดู อิท อะเกน , เฌค อิท ออฟฟ)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

Ohh
(โอ้)
Shake it off
(เฌค อิท ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shake It Off คำอ่านไทย Take 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น