เนื้อเพลง God Called In Sick Today คำอ่านไทย AFI

Let’s admire the pattern forming. Murderous filigree.
(เล็ท แอ็ดไมร เดอะ แพทเทิน ฟอร์มิง เมอเดอะรัซ ฟีลอิกรี)
I’m caught in the twisting of the vine. Go ascend with ivy, climbing.
(แอม คอท อิน เดอะ ทวิซทิง อ็อฝ เดอะ ไฝน โก แอ็ซเซนด วิฑ ไอฝิ , ไคลบบิง)
Ignore and leave for me the headstone crumbling behind. I can’t help my laughter as she cries.
(อิกโน แอ็นด ลีฝ ฟอ มี เดอะ headstone ครัมบิงบิไฮนด ดาย แค็นท เฮ็ลพ มาย ลาฟเทอะ แอ็ส ชี ไคร)
My soul brings tears to angelic eyes.
(มาย โซล บริง เทีย ทู แอ็นเจลอิค ไอ)
Let’s amend the classic story, close it so beautifully, I’ll let animosity unwind.
(เล็ท อะเมนด เดอะ คแลซซิแค็ล ซโทริ , คโลส อิท โซ บยูทิฟุลิ , แอล เล็ท แอนิมอซอิทิ อันไวนด)
Steal away the darkened pages, hidden so shamefully. I’ll still feel the violence of the lines.
(ซทีล อะเว เดอะ ดาเค็น เพจ , ฮีดดน โซ เฌมฟุลิ แอล ซทิล ฟีล เดอะ ไฝโอะเล็นซ อ็อฝ เดอะ ไลน)
I can’t stand my laughter as they cry. My soul brings tears to angelic eyes.
(ไอ แค็นท ซแท็นด มาย ลาฟเทอะ แอ็ส เด คไร มาย โซล บริง เทีย ทู แอ็นเจลอิค ไอ)
And miles away my mother cries. Omnipotence, nurturing malevolence.
(แอ็นด ไมล อะเว มาย ม๊าเธ่อร์ ไคร อ็อมนีพโอะเท็นซ , nurturings มะเลฝโอะเล็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God Called In Sick Today คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น