เนื้อเพลง Love You Out Loud คำอ่านไทย Rascal Flatts

I…I’ve always been a little shy
(ไอ แอฝ ออลเว บีน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไฌ)
I’ve always been the quiet type ’til now
(แอฝ ออลเว บีน เดอะ คไวเอ็ท ไทพ ทิล เนา)
And I-I-I, I never let my feelings show
(แอ็นด ดาย ไอ ไอ , ไอ เนฝเวอะ เล็ท มาย ฟีลอิง โฌ)
I never let anybody know just how
(ไอ เนฝเวอะ เล็ท เอนอิบอดิ โน จัซท เฮา)
Much I was so deep in love
(มัช ไอ วอส โซ ดีพ อิน ลัฝ)
But now that your in my arms
(บัท เนา แดท ยุร อิน มาย อาม)

Gonna stand on a roof top
(กอนนะ ซแท็นด ออน อะ รูฟ ท็อพ)
Climb up a mountain top
(คไลม อัพ อะ เมานทิน ท็อพ)
Baby Scream and shout
(เบบิ ซครีม แอ็นด เฌาท)
I wanna sing it on the radio
(ไอ วอนนา ซิง อิท ออน เดอะ เรดิโอ)
Show it on a video
(โฌ อิท ออน อะ ฝีดอิโอ)
Baby leave no doubt
(เบบิ ลีฝ โน เดาท)
I want the whole world to know [world to know]
(ไอ ว็อนท เดอะ โฮล เวิลด ทู โน [ เวิลด ทู โน ])
Just what I’m holding back
(จัซท ว็อท แอม โฮลดิง แบ็ค)
I love to love you out loud
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยู เอ้า เลาด)

You, keep bringin’ out the free in me
(ยู , คีพ บริงอิน เอ้า เดอะ ฟรี อิน มี)
What you do to my heart just makes me melt
(ว็อท ยู ดู ทู มาย ฮาท จัซท เมค มี เม็ลท)
And I-I-I, I don’t think I can resist
(แอ็นด ดาย ไอ ไอ , ไอ ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น ริสีซท)
But I’ve never been one to kiss and tell
(บัท แอฝ เนฝเวอะ บีน วัน ทู คิซ แซน เท็ล)
Our love is true
(เอ๊า ลัฝ อีส ทรู)
Can’t be subdued
(แค็นท บี ซับดยู)
So I’m gonna let out a yell
(โซ แอม กอนนะ เล็ท เอ้า ดา เย็ล)

Gonna stand on a roof top
(กอนนะ ซแท็นด ออน อะ รูฟ ท็อพ)
Climb up a mountain top
(คไลม อัพ อะ เมานทิน ท็อพ)
Baby scream and shout
(เบบิ ซครีม แอ็นด เฌาท)
I wanna sing it on the radio
(ไอ วอนนา ซิง อิท ออน เดอะ เรดิโอ)
Show it on a video
(โฌ อิท ออน อะ ฝีดอิโอ)
Baby leave no doubt
(เบบิ ลีฝ โน เดาท)
I want the whole world to know [world to know]
(ไอ ว็อนท เดอะ โฮล เวิลด ทู โน [ เวิลด ทู โน ])
Just what I’m holding back
(จัซท ว็อท แอม โฮลดิง แบ็ค)
I love to love you out loud
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยู เอ้า เลาด)

Baby I want the whole world to see [whole world to see]
(เบบิ ไอ ว็อนท เดอะ โฮล เวิลด ทู ซี [ โฮล เวิลด ทู ซี ])
Just how good your love does on me, yea
(จัซท เฮา เกิด ยุร ลัฝ โด ออน มี , เย)

Gonna stand on a roof top
(กอนนะ ซแท็นด ออน อะ รูฟ ท็อพ)
Climb up a mountain top
(คไลม อัพ อะ เมานทิน ท็อพ)
Baby scream and shout
(เบบิ ซครีม แอ็นด เฌาท)
I wanna sing it on the radio
(ไอ วอนนา ซิง อิท ออน เดอะ เรดิโอ)
Show it on a video
(โฌ อิท ออน อะ ฝีดอิโอ)
Baby leave no doubt
(เบบิ ลีฝ โน เดาท)
I want the whole world to know [world to know]
(ไอ ว็อนท เดอะ โฮล เวิลด ทู โน [ เวิลด ทู โน ])
Just what I’m holding back
(จัซท ว็อท แอม โฮลดิง แบ็ค)
I love to love you
(ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยู)
Baby I chose to love you out loud
(เบบิ ไอ โชส ทู ลัฝ ยู เอ้า เลาด)
Yeah I love to love you out loud
(เย่ ไอ ลัฝ ทู ลัฝ ยู เอ้า เลาด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love You Out Loud คำอ่านไทย Rascal Flatts

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น