เนื้อเพลง Groovejet (If This Ain’t Love) คำอ่านไทย Spiller

Holding you closer
(โฮลดิง ยู โคลเซอร์)
It’s time that I told you
(อิทซ ไทม แดท ไอ โทลด ยู)
Everything’s going to be fine
(เอ๊วี่ติง โกอิ้ง ทู บี ไฟน)
Know that you need it
(โน แดท ยู นีด ดิท)
And try to believe it
(แอ็นด ทไร ทู บิลีฝ อิท)
Take me one step at a time
(เทค มี วัน ซเท็พ แอ็ท ดา ไทม)

* If this ain’t love
(* อิฟ ดีซ เอน ลัฝ)
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel so good
(ฮไว โด ซิท ฟีล โซ เกิด)
If this ain’t love
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ)
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel so good
(ฮไว โด ซิท ฟีล โซ เกิด)

Think of tomorrow
(ธิงค อ็อฝ ทุมอโร)
We beg, steal or borrow
(วี เบ็ก , ซทีล ออ บอโร)
To make all we can in the sun
(ทู เมค ออล วี แค็น อิน เดอะ ซัน)
While we are moving
(ฮไวล วี อาร์ มูฝอิง)
The music is soothing
(เดอะ มยูสิค อีส ซูทอิง)
Troubles we thought had begun
(ทรั๊บเบิ้ล วี ธอท แฮ็ด บิกัน)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Will you remember me, boy
(วิล ยู ริเมมเบอะ มี , บอย)
Remember me loving you
(ริเมมเบอะ มี ลัฝอิง ยู)

Just for this lifetime
(จัซท ฟอ ดีซ ไลฟ์ไทม์)
You can be my pastime
(ยู แค็น บี มาย พาซไทม)
Here are the rules of our play
(เฮียร อาร์ เดอะ รูล อ็อฝ เอ๊า พเล)
In it together
(อิน หนิด ทุเกฑเออะ)
‘Till I know you better, darling
(ทิล ไอ โน ยู เบทเทอะ , ดาลิง)
Darling, now what do you say
(ดาลิง , เนา ว็อท ดู ยู เซ)

If this ain’t love
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ)
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel so good
(ฮไว โด ซิท ฟีล โซ เกิด)

If this ain’t love
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ)
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel [why]
(ฮไว โด ซิท ฟีล [ ฮไว ])
Why does it feel so good
(ฮไว โด ซิท ฟีล โซ เกิด)
If this ain’t love [why, why, why]
(อิฟ ดีซ เอน ลัฝ [ ฮไว , ฮไว , ฮไว ])
Why does it feel so good
(ฮไว โด ซิท ฟีล โซ เกิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Groovejet (If This Ain’t Love) คำอ่านไทย Spiller

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น