เนื้อเพลง Quickie คำอ่านไทย TLC

Ladies and Gentlemen!
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน !)
Yes my fine gentlemen friends
(เย็ซ มาย ไฟน เจนเทิลเมน ฟเร็นด)
Okay, we’re gonna turn to the chapter in Eyenetics
(โอเค , เวีย กอนนะ เทิน ทู เดอะ แชพเทอะ อิน Eyenetics)
Called Left Pimping
(คอล เล็ฟท เพมปิง)
Everybody turn to Left Pimping
(เอวี่บอดี้ เทิน ทู เล็ฟท เพมปิง)
Now as you can see
(เนา แอ็ส ยู แค็น ซี)
It’s located in a region near your man
(อิทซ โละเคท อิน อะ รีจัน เนีย ยุร แม็น)
Called untitled space
(คอล อันทานเทล ซเพซ)

I’m T-Boz I got it like that
(แอม ที บอส ไอ ก็อท ดิธ ไลค แดท)
Left Eye’s dope she’s got it like that
(เล็ฟท ไอ โดพ ชี ก็อท ดิธ ไลค แดท)
Chilli’s fly she’s got it like that
(ชีลลิ ฟไล ชี ก็อท ดิธ ไลค แดท)
TLC and that’s where it’s at
(TLC แอ็นด แด๊ท ฮแว อิทซ แอ็ท)
I’m T-Boz I got it like that
(แอม ที บอส ไอ ก็อท ดิธ ไลค แดท)
Left Eye’s dope she’s got it like that
(เล็ฟท ไอ โดพ ชี ก็อท ดิธ ไลค แดท)
Chilli’s fly she’s got it like that
(ชีลลิ ฟไล ชี ก็อท ดิธ ไลค แดท)
TLC and that’s where it’s at
(TLC แอ็นด แด๊ท ฮแว อิทซ แอ็ท)

We met at the park at the Summer Jams
(วี เม็ท แอ็ท เดอะ พาค แกท เดอะ ซัมเมอะ แจ็ม)
Tims untied with saggy pants
(ทิม อันไท วิฑ แซกกิ แพ็นท)
Not the kind of guy I would give a chance
(น็อท เดอะ ไคนด อ็อฝ ไก ไอ เวิด กิฝ อะ ชานซ)
But he was kinda packin’ under circumstance
(บัท ฮี วอส กินดา แพคกิน อันเดอะ เซอคัมสแท็นซ)
6 foot 3 sexy as can be
(ซิก ฟุท ที เซคซิ แอ็ส แค็น บี)
I saw him through the crowd comin’ up to me
(ไอ ซอ ฮิม ธรู เดอะ คเราด คัมอิน อัพ ทู มี)
He said aren’t you that shorty from TLC
(ฮี เซ็ด อเร้น ยู แดท ชอร์ทดิง ฟร็อม TLC)
He told me ’bout the things he would do to me
(ฮี โทลด มี เบาท เดอะ ธิง ฮี เวิด ดู ทู มี)

Bridge:
(บริจ :)
[So come on over]
([ โซ คัมมอน โอเฝอะ ])
Let me check you out
(เล็ท มี เช็ค ยู เอ้า)
See just what you’re talkin’ ’bout
(ซี จัซท ว็อท ยัวร์ ทอคกิ่น เบาท)
[So come on over]
([ โซ คัมมอน โอเฝอะ ])
Boy you turn me on
(บอย ยู เทิน มี ออน)
Talkin’ that stuff on the telephone
(ทอคกิ่น แดท ซทัฟ ออน เดอะ เทลอิโฟน)
[So come on over]
([ โซ คัมมอน โอเฝอะ ])
You got me showin’ through
(ยู ก็อท มี โชว์วินธรู)
So I can’t wait to get next to you
(โซ ไอ แค็นท เวท ทู เก็ท เน็คซท ทู ยู)
[So come on over]
([ โซ คัมมอน โอเฝอะ ])
Don’t let it take too long
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ เทค ทู ล็อง)
I’m ready to put it on
(แอม เรดอิ ทู พัท ดิธ ออน)

You need some ginseng
(ยู นีด ซัม จีนเซ็ง)
For your ping ping
(ฟอ ยุร พิง พิง)
So we can do it!
(โซ วี แค็น ดู อิท !)
Oops
(อุ๊บสฺ)

Chorus:
(โครัซ :)
First he came
(เฟิซท ฮี เคม)
And then he went
(แอ็นด เด็น ฮี เว็นท)
Right to sleep on me
(ไรท ทู ซลีพ ออน มี)
I could not believe
(ไอ เคิด น็อท บิลีฝ)
Wakin’ up and givin’ what I need
(เวคกิน อัพ แอ็นด กีฝอิน ว็อท ไอ นีด)
Yeah yeah
(เย่ เย่)
First he came
(เฟิซท ฮี เคม)
And then he went
(แอ็นด เด็น ฮี เว็นท)
Right to sleep so fast
(ไรท ทู ซลีพ โซ ฟัซท)
Did he have it up his sleeve
(ดิด ฮี แฮ็ฝ อิท อัพ ฮิส ซลีฝ)
To pull a quickie on me
(ทู พุล อะ quickie ออน มี)

He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)
No no no no no he didn’t
(โน โน โน โน โน ฮี ดิ๊นอิน)
He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)
No no no no no he did not
(โน โน โน โน โน ฮี ดิด น็อท)
He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)
No no no no no he didn’t
(โน โน โน โน โน ฮี ดิ๊นอิน)
He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)
No no no no no he didn’t
(โน โน โน โน โน ฮี ดิ๊นอิน)
Yeah yeah
(เย่ เย่)

He called me up to apologize
(ฮี คอล มี อัพ ทู อะพอลโอะไจส)
Said he owed me one and tonight’s the night
(เซ็ด ฮี โอ มี วัน แอ็นด ทุไนท เดอะ ไนท)
Didn’t know if he should get another chance
(ดิ๊นอิน โน อิฟ ฮี เชิด เก็ท แอะนัธเออะ ชานซ)
But he was kinda packin’ under circumstance
(บัท ฮี วอส กินดา แพคกิน อันเดอะ เซอคัมสแท็นซ)
He didn’t know that I peeped him out
(ฮี ดิ๊นอิน โน แดท ไอ พีพ ฮิม เอ้า)
Picked up on what a quickie is all about
(พิค อัพ ออน ว็อท ดา quickie อีส ซอร์ อะเบาท)
So went to dinner back to the crib
(โซ เว็นท ทู ดีนเนอะ แบ็ค ทู เดอะ คริบ)
So I could switch it up and show him how it is
(โซ ไอ เคิด ซวิช อิท อัพ แอ็นด โฌ ฮิม เฮา อิท อีส)

Bridge
(บริจ)

Oh wait hold up hold up hold up
(โอ เวท โฮลด อัพ โฮลด อัพ โฮลด อัพ)
Is your name Houd*ckie
(อีส ยุร เนม Houd*ckie)
Cuz I heard you pulled a quickie
(คัซ ไอ เฮิด ยู พุล อะ quickie)

Chorus
(โครัซ)

He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)
No no no no no he didn’t
(โน โน โน โน โน ฮี ดิ๊นอิน)
He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)
No no no no no he did not
(โน โน โน โน โน ฮี ดิด น็อท)
He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)
No no no no no he didn’t
(โน โน โน โน โน ฮี ดิ๊นอิน)
He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)
No no no no no he didn’t
(โน โน โน โน โน ฮี ดิ๊นอิน)
Yeah yeah
(เย่ เย่)

Now as we bring this class to a close
(เนา แอ็ส วี บริง ดีซ คลาซ ทู อะ คโลส)
There is one last thing that we must review everybody
(แดร์ อีส วัน ลาซท ธิง แดท วี มัซท ริฝยู เอวี่บอดี้)
Alright, it’s called the Left Pimp Dance
(ออลไร๊ท , อิทซ คอล เดอะ เล็ฟท พิมพ ดานซ)
Now what you’re gonna do is you’re gonna put your left foot in front
(เนา ว็อท ยัวร์ กอนนะ ดู อีส ยัวร์ กอนนะ พัท ยุร เล็ฟท ฟุท อิน ฟรันท)
Leeeeeean to the left
(Leeeeeean ทู เดอะ เล็ฟท)
And dip
(แอ็นด ดิพ)

Just like sweet rivers
(จัซท ไลค สวี้ท รีฝเออะ)
I got a taste for flow
(ไอ ก็อท ดา เทซท ฟอ ฟโล)
My flow’s the next show
(มาย ฟโล เดอะ เน็คซท โฌ)
Lets flip this icy snow
(เล็ท ฟลิพ ดีซ ไอซิ ซโน)
And soulfully quiver
(แอ็นด โซลฟุลิ ควีฝเออะ)
Cuz the rhythm knows
(คัซ เดอะ ริธึ่ม โน)
How to correlate
(เฮา ทู คอเระเลท)
With next to vertebrae’s glow
(วิฑ เน็คซท ทู เฝอทิบรี กโล)
I’m runnin’ enough days though
(แอม รูนนิน อินัฟ เด โธ)
Meanin’ I kill time
(มีนนิน นาย คิล ไทม)
You heard of Mayo
(ยู เฮิด อ็อฝ Mayo)
Well my cars do real fine
(เว็ล มาย คา ดู ริแอ็ล ไฟน)
Miracle Whip this lyrical chick
(มิ๊ราเคิ่ล ฮวิพ ดีซ ลีริแค็ล ชิค)
On some spiritual sh*t
(ออน ซัม ซพีริชวล ฌะ *ที)
This will be a perennial trip
(ดีซ วิล บี อะ เพอะเรนเนียล ทริพ)
Damn [damn]
(แด็ม [ แด็ม ])
I’m that imperial b*tch [uh]
(แอม แดท อิมเพียเรียล บี *tch [ อา ])

Chorus
(โครัซ)

He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)

I’m T-Boz I got it like that
(แอม ที บอส ไอ ก็อท ดิธ ไลค แดท)
Left Eye’s dope she’s got it like that
(เล็ฟท ไอ โดพ ชี ก็อท ดิธ ไลค แดท)
Chilli’s fly she’s got it like that
(ชีลลิ ฟไล ชี ก็อท ดิธ ไลค แดท)
TLC and that’s where it’s at
(TLC แอ็นด แด๊ท ฮแว อิทซ แอ็ท)

No no no no no he didn’t
(โน โน โน โน โน ฮี ดิ๊นอิน)
He pulled a quickie on me
(ฮี พุล อะ quickie ออน มี)
No no no no no he did not
(โน โน โน โน โน ฮี ดิด น็อท)
And I’m not doin’ it with him anymore
(แอ็นด แอม น็อท โดย หนิด วิฑ ฮิม แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Quickie คำอ่านไทย TLC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น