เนื้อเพลง Wake up คำอ่านไทย Wiz Khalifa

Wake up, wake up, I don’t wanna wake up, wake up.
(เวค อัพ , เวค อัพ , ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ , เวค อัพ)
Wake up, wake up, I don’t wanna wake up, wake up.
(เวค อัพ , เวค อัพ , ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ , เวค อัพ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Yeah, I’m straight never switch lanes on my job every day ’cause it’s hard not to see
(เย่ , แอม ซทเรท เนฝเวอะ ซวิช เลน ออน มาย โจบ เอฝริ เด คอส อิทซ ฮาด น็อท ทู ซี)
I came up in a big way and I hardly ever sleep well but it’s like a dream
(ไอ เคม อัพ อิน อะ บิก เว แอ็นด ดาย ฮาดลิ เอฝเออะ ซลีพ เว็ล บัท อิทซ ไลค เก ดรีม)
I don’t wanna wake up from, don’t wanna wake up
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม , ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ)
I don’t wanna wake up from, don’t wanna wake up from
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม , ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม)
I don’t wanna wake up from
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม)

Ohh, long days, but I know hard work pays
(โอ้ , ล็อง เด , บัท ไอ โน ฮาด เวิค เพ)
so the money getting long too
(โซ เดอะ มันอิ เกดดดิ้ง ล็อง ทู)
And the kush smell strong too,
(แอ็นด เดอะ ครูช ซเม็ล ซทร็อง ทู ,)
that’s that good any chick with me need a bomb too
(แด๊ท แดท เกิด เอนอิ ชิค วิฑ มี นีด อะ บ็อม ทู)
one thing I know is go hard young, make fake n*ggas know this
(วัน ธิง ไอ โน อีส โก ฮาด ยัง , เมค เฟค เอ็น *ggas โน ดีซ)
blowing money ’cause you dyin if you don’t live
(โบลวิง มันอิ คอส ยู ดายอิน อิฟ ยู ด้อนท์ ไลฝ)
that’s how you know I was fly when I wrote this
(แด๊ท เฮา ยู โน ไอ วอส ฟไล ฮเว็น นาย โรท ดีซ)
first class tax or maybe I’m the first ’cause it’s my first class swag
(เฟิซท คลาซ แท็คซ ออ เมบี แอม เดอะ เฟิซท คอส อิทซ มาย เฟิซท คลาซ ซแว็ก)
used to say that I was trippin’ so a n*gga bought expensive ass bags
(ยูซ ทู เซ แดท ไอ วอส ทริพพินโซ อะ เอ็น *gga บอท เอ็คซเพนซิฝ อาซ แบ็ก)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Yeah, I’m straight never switch lanes on my job every day ’cause it’s hard not to see
(เย่ , แอม ซทเรท เนฝเวอะ ซวิช เลน ออน มาย โจบ เอฝริ เด คอส อิทซ ฮาด น็อท ทู ซี)
I came up in a big way and I hardly ever sleep well but it’s like a dream
(ไอ เคม อัพ อิน อะ บิก เว แอ็นด ดาย ฮาดลิ เอฝเออะ ซลีพ เว็ล บัท อิทซ ไลค เก ดรีม)
I don’t wanna wake up from, don’t wanna wake up
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม , ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ)
I don’t wanna wake up from, don’t wanna wake up from
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม , ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม)
I don’t wanna wake up from
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม)

Go hard young, go hard they let you in the game better play your part
(โก ฮาด ยัง , โก ฮาด เด เล็ท ยู อิน เดอะ เกม เบทเทอะ พเล ยุร พาท)
Go hard young, go hard and if you win the game might as well place smart
(โก ฮาด ยัง , โก ฮาด แอ็นด อิฟ ยู วิน เดอะ เกม ไมท แอ็ส เว็ล พเลซ ซมาท)
’cause I’ve seen n*ggas fall like paper, got money scene friends turn haters
(คอส แอฝ ซีน เอ็น *ggas ฟอล ไลค เพเพอะ , ก็อท มันอิ ซีน ฟเร็นด เทิน เฮเดอ)
Got money minor league turn major, got money white people turn neighbors
(ก็อท มันอิ ไมเนอะ ลีก เทิน เมเจอะ , ก็อท มันอิ ฮไวท พี๊เพิ่ล เทิน เนเบอะ)
Meet a girl teach her how to roll papers, six months three whips so player
(มีท ดา เกิล ทีช เฮอ เฮา ทู โรล เพเพอะ , ซิคซ มันธ ธรี ฮวิพ โซ เพย์เยอร์)
run my town like the mayor I run my town b*tch I’m like the mayor
(รัน มาย ทาวน์ ไลค เดอะ เมเออะ ไอ รัน มาย ทาวน์ บี *tch แอม ไลค เดอะ เมเออะ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Yeah I’m straight never switch lanes on my job every day ’cause it’s hard not to see
(เย่ แอม ซทเรท เนฝเวอะ ซวิช เลน ออน มาย โจบ เอฝริ เด คอส อิทซ ฮาด น็อท ทู ซี)
I came up in a big way and I hardly ever sleep but it’s like a dream
(ไอ เคม อัพ อิน อะ บิก เว แอ็นด ดาย ฮาดลิ เอฝเออะ ซลีพ บัท อิทซ ไลค เก ดรีม)
I don’t wanna wake up from, don’t wanna wake up
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม , ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ)
I don’t wanna wake up from, don’t wanna wake up from
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม , ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม)
I don’t wanna wake up from
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม)

[Hook]
([ ฮุค ])
I can take you up higher than you ever know
(ไอ แค็น เทค ยู อัพ ไฮเออะ แฑ็น ยู เอฝเออะ โน)
let you dance what you want hear me wax hear me walk let go, hell no
(เล็ท ยู ดานซ ว็อท ยู ว็อนท เฮีย มี แว็กซ เฮีย มี วอค เล็ท โก , เฮ็ล โน)
let you lean back in hell smoke
(เล็ท ยู ลีน แบ็ค อิน เฮ็ล ซโมค)

[2x Chorus:]
([ 2x โครัซ : ])
Yeah, I’m straight never switch lanes on my job every day ’cause it’s hard not to see
(เย่ , แอม ซทเรท เนฝเวอะ ซวิช เลน ออน มาย โจบ เอฝริ เด คอส อิทซ ฮาด น็อท ทู ซี)
I came up in a big way and I hardly ever sleep but it’s like a dream
(ไอ เคม อัพ อิน อะ บิก เว แอ็นด ดาย ฮาดลิ เอฝเออะ ซลีพ บัท อิทซ ไลค เก ดรีม)
I don’t wanna wake up from, don’t wanna wake up from
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม , ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม)
I don’t wanna wake up from, don’t wanna wake up from
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม , ด้อนท์ วอนนา เวค อัพ ฟร็อม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake up คำอ่านไทย Wiz Khalifa

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น