เนื้อเพลง New Skin คำอ่านไทย Incubus

At first I see an open wound infected and disastrous.
(แอ็ท เฟิซท ไอ ซี แอน โอเพ็น วูนด อินเฟคท แอ็นด ดิสาซทรัซ)
It breathes chaotic catastrophe,
(อิท บรีฑ เคะออทอิค คะแทซทโระฟี ,)
it cries to be renewed.
(อิท ไคร ทู บี รินยู)
Its tears are the color of anger,
(อิทซ เทีย แซร์ เดอะ คัลเออะ อ็อฝ แองเกอะ ,)
they dry to form a scab.
(เด ดไร ทู ฟอม มา ซแค็บ)
To the touch, it’s stiff and resilient,
(ทู เดอะ ทั๊ช , อิทซ ซทิฟ แอ็นด ริสีลเอียน ,)
underneath, the new skin breaths.
(อันเดอะนีธ , เดอะ นยู ซคิน บเร็ธ)
As outwardly clich้ as it may seem,
(แอ็ส เอาทเวิดลิ clich้ แอ็ส ซิท เม ซีม ,)
yes, something under the surface says, ” C’est la vie. ”
(เย็ซ , ซัมติง อันเดอะ เดอะ เซอฟิซ เซ , ” เซส ลา ไฝ “)
It is a circle, there is a plan,
(อิท อีส ซา เซ๊อร์เคิ้ล , แดร์ อีส ซา แพล็น ,)
dead skin will atrophy itself to start again.
(เด็ด ซคิน วิล แอทโระฟิ อิทเซลฟ ทู ซทาท อะเกน)
Look closely at that open wound,
(ลุค คโลสลิ แอ็ท แดท โอเพ็น วูนด ,)
see past what covers the surface.
(ซี พาซท ว็อท คัฝเออะ เดอะ เซอฟิซ)
Underneath chaotic catastrophe,
(อันเดอะนีธ เคะออทอิค คะแทซทโระฟี ,)
creation takes the stage.
(คริเอฌัน เทค เดอะ ซเทจ)
It’s all been saved,
(อิทซ ซอร์ บีน เซฝ ,)
with the exception for the right parts.
(วิฑ ดิ เอ็คเซพฌัน ฟอ เดอะ ไรท พาท)
When will we be new skin?
(ฮเว็น วิล วี บี นยู ซคิน)
It’s all been seen,
(อิทซ ซอร์ บีน ซีน ,)
with the exception for what could be.
(วิฑ ดิ เอ็คเซพฌัน ฟอ ว็อท เคิด บี)
When will we be new skin?
(ฮเว็น วิล วี บี นยู ซคิน)
Fallacious cognitions spewed from televisions
(แฟ็ลเลฌัซ ค็อกนีฌอัน ซพู ฟร็อม เทลิฝีฉอัน)
do mold our decisions.
(ดู โมลด เอ๊า ดิซีฉอัน)
So stop and take a look,
(โซ ซท็อพ แอ็นด เทค เก ลุค ,)
and you’ll see what I see now.
(แอ็นด โยว ซี ว็อท ไอ ซี เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง New Skin คำอ่านไทย Incubus

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น