เนื้อเพลง You Don’t Have To Be Alone คำอ่านไทย N’Sync

I don’t know when we fell apart
(ไอ ด้อนท์ โน ฮเว็น วี เฟ็ล อะพาท)
The love that we had was like a work of art
(เดอะ ลัฝ แดท วี แฮ็ด วอส ไลค เก เวิค อ็อฝ อาท)
I used to see heaven in your eyes
(ไอ ยูซ ทู ซี เฮฝเอ็น อิน ยุร ไอ)
Now angels are falling from your skies
(เนา เอนเจล แซร์ ฟ๊อลิง ฟร็อม ยุร สกาย)

The things we said, were so wrong
(เดอะ ธิง วี เซ็ด , เวอ โซ ร็อง)
I haven’t held you for so long
(ไอ แฮฟเวน เฮ็ลด ยู ฟอ โซ ล็อง)
My foolish pride, turns me inside
(มาย ฟูลอิฌ พไรด , เทิน มี อีนไซด)
Why did we tell all those lies
(ฮไว ดิด วี เท็ล ออล โฑส ไล)
You can reach for the phone
(ยู แค็น รีช ฟอ เดอะ โฟน)
You don’t have to be alone
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน)

Chorus :
(โครัซ :)
Outside the winter seems so cold
(เอาทไซด เดอะ วีนเทอะ ซีม โซ โคลด)
Your heart is frozen like the snow
(ยุร ฮาท อีส โฟ๊เซน ไลค เดอะ ซโน)
And there’s no one home, to keep you safe and warm
(แอ็นด แดร์ โน วัน โฮม , ทู คีพ ยู เซฟ แอ็นด วอม)
Your eyes are red because you cry
(ยุร ไอ แซร์ เร็ด บิคอส ยู คไร)
You fell asleep by the fire side
(ยู เฟ็ล อัซลีพ ไบ เดอะ ไฟร ไซด)
But there’s one thing you should know
(บัท แดร์ วัน ธิง ยู เชิด โน)
On this christmas baby, you don’t have to be alone
(ออน ดีซ ครีซมัซ เบบิ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน)

I have only one wish on my list
(ไอ แฮ็ฝ โอ๊นลี่ วัน วิฌ ออน มาย ลิซท)
For me you would be the perfect gift, oohh yeah, yeah
(ฟอ มี ยู เวิด บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท กิฟท , อูเย่ , เย่)
There’s nothing colder than an empty home
(แดร์ นัธอิง โคลเดอ แฑ็น แอน เอมทิ โฮม)
And holidays were never meant to be alone
(แอ็นด ฮอลอิเด เวอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี อะโลน)

The smiles we gave when our hearts were safe
(เดอะ ซไมล วี เกฝ ฮเว็น เอ๊า ฮาท เวอ เซฟ)
By each others love and warmth
(ไบ อีช อัฑเออะ ลัฝ แอ็นด วอมธ)
That’s subsided now, no happiness around
(แด๊ท ซับไซด เนา , โน แฮพพิเน็ซ อะเรานด)
If I could only find a way to your heart
(อิฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ ไฟนด อะ เว ทู ยุร ฮาท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

You don’t have to be alone
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน)
You don’t have to be all alone at home
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ออล อะโลน แอ็ท โฮม)
You don’t have to be alone
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน)
You don’t have to be alone
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะโลน)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Don’t Have To Be Alone คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น