เนื้อเพลง Shots คำอ่านไทย Neil Young

Shots
(ฌ็อท)
Ringing all along the borders
(รีงอิง ออล อะลอง เดอะ บอเดอะ)
can be heard
(แค็น บี เฮิด)
Striking out
(ซทไรคอิง เอ้า)
like a venom in the sky
(ไลค เก เฝนอัม อิน เดอะ ซไค)
Cutting through the air
(คัททิง ธรู ดิ แอ)
faster than a bird
(ฟาสเทอะ แฑ็น อะ เบิด)
In the night.
(อิน เดอะ ไนท)

Children
(ชีลดเร็น)
Are lost in the sand,
(อาร์ ล็อซท อิน เดอะ แซ็นด ,)
building roads
(บีลดิง โรด)
with little hands
(วิฑ ลิ๊ทเทิ่ล แฮ็นด)
Trying to join
(ทไรอิง ทู จอยน)
their father’s castles
(แด ฟาเฑอะ แค๊สเซิ่ล)
together again
(ทุเกฑเออะ อะเกน)
Will they make it?
(วิล เด เมค อิท)
Who knows where or when
(ฮู โน ฮแว ออ ฮเว็น)
Old wounds will mend?
(โอลด วูนด วิล เม็นด)

Machines
(มะฌีน)
Are winding their way along,
(อาร์ ไวนดิง แด เว อะลอง ,)
looking strong
(ลุคอิง ซทร็อง)
Building roads
(บีลดิง โรด)
and bringing back
(แอ็นด บริงกิง แบ็ค)
loads and loads
(โลด แซน โลด)
Of building materials
(อ็อฝ บีลดิง มะเทียเรียล)
In the night
(อิน เดอะ ไนท)

Men
(เม็น)
Are trying to move the borders
(อาร์ ทไรอิง ทู มูฝ เดอะ บอเดอะ)
on the ground
(ออน เดอะ กเรานด)
Lines between the different spots
(ไลน บีทวิน เดอะ ดีฟเฟอะเร็นท สพอท)
that each has found
(แดท อีช แฮ็ส เฟานด)
But back home
(บัท แบ็ค โฮม)
another scene was going down
(แอะนัธเออะ ซีน วอส โกอิ้ง เดาน)
In the night.
(อิน เดอะ ไนท)

Lust
(ลัซท)
Comes creepin’ through the night
(คัม คลีพปิน ธรู เดอะ ไนท)
to feed on hearts
(ทู ฟี ออน ฮาท)
Of suburban wives
(อ็อฝ ซะเบอแบ็น ไวฝส)
who learned to pretend
(ฮู เลิน ทู พริเทนด)
When they met their dream’s end
(ฮเว็น เด เม็ท แด ดรีม เอ็นด)
In the night.
(อิน เดอะ ไนท)

Shots
(ฌ็อท)
I hear shots, I keep hearing shots
(ไอ เฮีย ฌ็อท , ไอ คีพ เฮียริง ฌ็อท)
I keep hearing shots
(ไอ คีพ เฮียริง ฌ็อท)
I hear shots.
(ไอ เฮีย ฌ็อท)

Shots
(ฌ็อท)
I hear shots, I keep hearing shots
(ไอ เฮีย ฌ็อท , ไอ คีพ เฮียริง ฌ็อท)
I keep hearing shots
(ไอ คีพ เฮียริง ฌ็อท)
I hear shots.
(ไอ เฮีย ฌ็อท)

But I’ll never use your love,
(บัท แอล เนฝเวอะ ยูซ ยุร ลัฝ ,)
You know I’m not that kind
(ยู โน แอม น็อท แดท ไคนด)
And so if you give your heart away
(แอ็นด โซ อิฟ ยู กิฝ ยุร ฮาท อะเว)
I promise to you
(ไอ พรอมอิซ ทู ยู)
Whatever we do
(ฮว็อทเอฝเออะ วี ดู)
That I will always be true.
(แดท ไอ วิล ออลเว บี ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shots คำอ่านไทย Neil Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น