เนื้อเพลง Treat Her Like a Lady คำอ่านไทย The Temptations

Ooh-ooh-oh-ooh-oh-ooh-
(อู้ อู้ โอ อู้ โอ อู้)
Ooh-ooh-oh-ooh-
(อู้ อู้ โอ อู้)
Ooh, yeah, baby
(อู้ , เย่ , เบบิ)
Whoa-whoa-oh-oh-
(โว้ว โว้ว โอ โอ)
Mmm-
(อึม)

Now I-m the kinda guy who don’t believe
(เนา ไอ เอ็ม เดอะ กินดา ไก ฮู ด้อนท์ บิลีฝ)
That chivalry is dead, no
(แดท ฌีฝแอ็ลริ อีส เด็ด , โน)
‘Cause I believe a woman should be treated
(คอส ไอ บิลีฝ อะ วูมเอิน เชิด บี ทีอี)
With the utmost respect, mmm-hmm-
(วิฑ ดิ อัทโมซท ริซเพคท , อึม อึม)

Don’t be afraid, don’t turn and walk away
(ด้อนท์ บี อัฟเรด , ด้อนท์ เทิน แอ็นด วอค อะเว)
I wanna get to know ya, well
(ไอ วอนนา เก็ท ทู โน ยา , เว็ล)
Don’t be ashamed, don’t say that love’s to blame
(ด้อนท์ บี อะเฌมด , ด้อนท์ เซ แดท ลัฝ ทู บเลม)
Just come and look me over
(จัซท คัม แอ็นด ลุค มี โอเฝอะ)

[You’ll find a heart]
([ โยว ไฟนด อะ ฮาท ])
You’ll find a heart that you’ve always been lookin’ for
(โยว ไฟนด อะ ฮาท แดท ยู๊ฟ ออลเว บีน ลุคกิน ฟอ)
How could anybody ask for much more, woo-hoo-
(เฮา เคิด เอนอิบอดิ อาซค ฟอ มัช โม , วู ฮู)

Now I like openin’ doors
(เนา ไอ ไลค โอพีนิน โด)
Pickin’ up [Yeah] her hanky [Yeah] off the floor
(พิกคิน อัพ [ เย่ ] เฮอ แฮงคิ [ เย่ ] ออฟฟ เดอะ ฟโล)
Treat her like a lady [Treat her like lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เลดิ ])
Light her cigarette if she smokes
(ไลท เฮอ ซิกะเรท อิฟ ชี ซโมค)
Even [Help her with her coat], well
(อีเฝ็น [ เฮ็ลพ เฮอ วิฑ เฮอ โคท ] , เว็ล)
Treat her like a lady [Treat her like lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เลดิ ])

In this world of liberation
(อิน ดีซ เวิลด อ็อฝ ลิเบอะเรฌัน)
It’s so easy to forget, mmm-
(อิทซ โซ อีสอิ ทู เฟาะเกท , อึม)
That it’s so nice to have a man around
(แดท อิทซ โซ ไน๊ซ์ ทู แฮ็ฝ อะ แม็น อะเรานด)
To lend a helping hand, you can bet, bet you can, baby
(ทู เล็นด อะ เฮลพิง แฮ็นด , ยู แค็น เบ็ท , เบ็ท ยู แค็น , เบบิ)

When I was young, my mama used to say, Boy
(ฮเว็น นาย วอส ยัง , มาย มามะ ยูซ ทู เซ , บอย)
A woman’s like a flower, with love on her you shower
(อะ วูมเอิน ไลค เก ฟเลาเออะ , วิฑ ลัฝ ออน เฮอ ยู เฌาเออะ)
Ever since that day, her words never went away
(เอฝเออะ ซินซ แดท เด , เฮอ เวิด เนฝเวอะ เว็นท อะเว)
I always will remember to treat my baby tender
(ไอ ออลเว วิล ริเมมเบอะ ทู ทรีท มาย เบบิ เทนเดอะ)

[You’ll find a heart]
([ โยว ไฟนด อะ ฮาท ])
You’ll find a heart that you’ve always been lookin’ for
(โยว ไฟนด อะ ฮาท แดท ยู๊ฟ ออลเว บีน ลุคกิน ฟอ)
How could anybody ask for much more, whoa-ooh-ooh-
(เฮา เคิด เอนอิบอดิ อาซค ฟอ มัช โม , โว้ว อู้ อู้)

Now I like openin’ doors
(เนา ไอ ไลค โอพีนิน โด)
Pickin’ up [Yeah] her hanky [Yeah] off the floor
(พิกคิน อัพ [ เย่ ] เฮอ แฮงคิ [ เย่ ] ออฟฟ เดอะ ฟโล)
Treat her like a lady [Treat her like lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เลดิ ])
Light her cigarette if she smokes
(ไลท เฮอ ซิกะเรท อิฟ ชี ซโมค)
Even [Help her with her coat], oh, whoa
(อีเฝ็น [ เฮ็ลพ เฮอ วิฑ เฮอ โคท ] , โอ , โว้ว)
Treat her like a lady [Treat her like lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เลดิ ])

Compliment her in her hair
(คอมพลิเม็นท เฮอ อิน เฮอ แฮ)
Even help her with her chair
(อีเฝ็น เฮ็ลพ เฮอ วิฑ เฮอ แช)
Treat her like a lady [Treat her like lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เลดิ ])
She’s a bad son-of-a-gun
(ชี ซา แบ็ด ซัน อ็อฝ อะ กัน)
I’m her lovin’ Don Juan
(แอม เฮอ ลัฝวิน ด็อน วอน)
Treat her like a lady [Treat her like lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เลดิ ])

Ooh-hoo-hoo-hoo-hoo-ooh-
(อู้ ฮู ฮู ฮู ฮู อู้)
Whoa-oh-oh-
(โว้ว โอ โอ)
Hey-hey-
(เฮ เฮ)
Whoa-oh-oh-oh-oh-baby
(โว้ว โอ โอ โอ โอ เบบิ)
Every day, ever way
(เอฝริ เด , เอฝเออะ เว)
Hey, hey
(เฮ , เฮ)
Hey, hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)

[You’ll find a heart]
([ โยว ไฟนด อะ ฮาท ])
You’ll find a heart that you’ve always been lookin’ for
(โยว ไฟนด อะ ฮาท แดท ยู๊ฟ ออลเว บีน ลุคกิน ฟอ)
How could anybody ask for much more, whoa-whoa-oh-ooh-
(เฮา เคิด เอนอิบอดิ อาซค ฟอ มัช โม , โว้ว โว้ว โอ อู้)

Now I like openin’ doors
(เนา ไอ ไลค โอพีนิน โด)
Pickin’ up [Yeah] her hanky [Yeah] off the floor
(พิกคิน อัพ [ เย่ ] เฮอ แฮงคิ [ เย่ ] ออฟฟ เดอะ ฟโล)
Treat her like a lady [Treat her like lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เลดิ ])
Light her cigarette if she smokes
(ไลท เฮอ ซิกะเรท อิฟ ชี ซโมค)
Even [Help her with her coat], help her out
(อีเฝ็น [ เฮ็ลพ เฮอ วิฑ เฮอ โคท ] , เฮ็ลพ เฮอ เอ้า)
Treat her like a lady [Treat her like lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เลดิ ])

Compliment her in her hair
(คอมพลิเม็นท เฮอ อิน เฮอ แฮ)
Even help her with her chair
(อีเฝ็น เฮ็ลพ เฮอ วิฑ เฮอ แช)
Treat her like a lady [Treat her like lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เลดิ ])
Now boy, you should remember
(เนา บอย , ยู เชิด ริเมมเบอะ)
To be a gentleman
(ทู บี อะ เจนเทิลแมน)
Treat her like a lady
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ)

[You better] Treat her like [Well], treat her like [Ho]
([ ยู เบทเทอะ ] ทรีท เฮอ ไลค [ เว็ล ] , ทรีท เฮอ ไลค [ โฮ ])
Treat her like a lady [Treat her like a lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ ])
Treat her like, treat her like [Hey-ey-]
(ทรีท เฮอ ไลค , ทรีท เฮอ ไลค [ เฮ อาย์])
Treat her like a lady [Treat her like a lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ ])

Treat her like [Well], treat her like
(ทรีท เฮอ ไลค [ เว็ล ] , ทรีท เฮอ ไลค)
Treat her like a lady [Treat her like a lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ ])
Treat her like, treat her like [Ooh-hoo-]
(ทรีท เฮอ ไลค , ทรีท เฮอ ไลค [ อู้ ฮู ])
Treat her like a lady [Hoo-hoo-oh, my, my, treat her like a lady]
(ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ [ ฮู ฮู โอ , มาย , มาย , ทรีท เฮอ ไลค เก เลดิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Treat Her Like a Lady คำอ่านไทย The Temptations

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น