เนื้อเพลง Pot of Gold คำอ่านไทย Akon

Ohhh yeah, dada, dodo, dada, dodo, dada, dodo, Akon
(โอ้ เย่ , ดาดา , โดโด , ดาดา , โดโด , ดาดา , โดโด , เอคอน)

Life come and go
(ไลฟ คัม แอ็นด โก)
So let the history be too
(โซ เล็ท เดอะ ฮีซโทะริ บี ทู)
We’re all out here
(เวีย ออล เอ้า เฮียร)
Hustlin’ to make our way
(ฮัสลิน ทู เมค เอ๊า เว)
And while you’re stumblin’ and fallin’ [stumblin’ and fallin’]
(แอ็นด ฮไวล ยัวร์ stumblin แอ็นด แฟลลิน [ stumblin แอ็นด แฟลลิน ])
Why don’t you pick yourself up now [pick yourself up now]
(ฮไว ด้อนท์ ยู พิค ยุรเซลฟ อัพ เนา [ พิค ยุรเซลฟ อัพ เนา ])
You see we all out here
(ยู ซี วี ออล เอ้า เฮียร)
Working day by day
(เวิคกิง เด ไบ เด)

So tell me
(โซ เท็ล มี)
How can we work it out
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า)
On that day when its time to share the god at the end of the rainbow
(ออน แดท เด ฮเว็น อิทซ ไทม ทู แฌ เดอะ ก็อด แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์)
How can we work it out
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า)
When good and evil be
(ฮเว็น เกิด แอ็นด อี๊วิ้ว บี)
The day you kiss this fate
(เดอะ เด ยู คิซ ดีซ เฟท)
Cause it will soon come
(คอส อิท วิล ซูน คัม)

put down]
(พัท เดาน ])
You gotta be strong and do what you feel in your heart
(ยู กอททะ บี ซทร็อง แอ็นด ดู ว็อท ยู ฟีล อิน ยุร ฮาท)
Regardless of who’s around [regardless of who’s around]
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ ฮู อะเรานด [ ริกาดเล็ซ อ็อฝ ฮู อะเรานด ])
I know it might seem bold
(ไอ โน อิท ไมท ซีม โบลด)
But thats all we have [all we have]
(บัท แด๊ท ซอร์ วี แฮ็ฝ [ ออล วี แฮ็ฝ ])
Many centuries and we’re steady gettin old
(เมนอิ เซ็นจูรี่ แซน เวีย ซเทดอิ เกดดิน โอลด)
But you know to what we never had
(บัท ยู โน ทู ว็อท วี เนฝเวอะ แฮ็ด)

Sooo
(Sooo)
How can we work it out
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า)
On that day when its time to share the god at the end of the rainbow
(ออน แดท เด ฮเว็น อิทซ ไทม ทู แฌ เดอะ ก็อด แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เรนโบว์)
[how can we] How can we work it out [how can we]
([ เฮา แค็น วี ] เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า [ เฮา แค็น วี ])
When good and evil be
(ฮเว็น เกิด แอ็นด อี๊วิ้ว บี)
The day you kiss this fate
(เดอะ เด ยู คิซ ดีซ เฟท)
Cause it will soon come
(คอส อิท วิล ซูน คัม)

How can we work it out
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า)

gold]
(โกลด ])
How can we work it out
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า)
When good and evil be
(ฮเว็น เกิด แอ็นด อี๊วิ้ว บี)
The day you kiss this fate
(เดอะ เด ยู คิซ ดีซ เฟท)
Cause it will soon come
(คอส อิท วิล ซูน คัม)

How can we work it out [dada]
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า [ ดาดา ])
Dodo [how can we work it out]
(โดโด [ เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า ])
How can we work it out [dada]
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า [ ดาดา ])
Dodo ohhhh [dada]
(โดโด โอ้ [ ดาดา ])
How can we work it out [dodo]
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า [ โดโด ])
Da da How can we work it out [dodo]
(ดา ดา เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า [ โดโด ])
[everybody sing along with me]
([ เอวี่บอดี้ ซิง อะลอง วิฑ มี ])

How can we work it out
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า)

of gold]
(อ็อฝ โกลด ])
How can we work it out
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า)
When good and evil be
(ฮเว็น เกิด แอ็นด อี๊วิ้ว บี)
The day you kiss this fate
(เดอะ เด ยู คิซ ดีซ เฟท)
Cause it will soon come [yeah]
(คอส อิท วิล ซูน คัม [ เย่ ])

How can we work it out
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า)

of gold]
(อ็อฝ โกลด ])
How can we work it out
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า)
When good and evil be
(ฮเว็น เกิด แอ็นด อี๊วิ้ว บี)
The day you kiss this fate
(เดอะ เด ยู คิซ ดีซ เฟท)
Cause it will soon come [soon come]
(คอส อิท วิล ซูน คัม [ ซูน คัม ])

How can we work it out [work it out, work it out, work it out…]
(เฮา แค็น วี เวิค อิท เอ้า [ เวิค อิท เอ้า , เวิค อิท เอ้า , เวิค อิท เอ้า ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pot of Gold คำอ่านไทย Akon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น