เนื้อเพลง Carol of The Bells คำอ่านไทย The Carpenters

hark! how the bells, sweet silver bells
(ฮาค ! เฮา เดอะ เบลล์ , สวี้ท ซีลเฝอะ เบลล์)
All seem to say, ” throw cares away. ”
(ออล ซีม ทู เซ , ” ธโร แค อะเว “)
Christmas is here, bringing good cheer
(ครีซมัซ ซิส เฮียร , บริงกิง เกิด เชีย)
To young and old, meek and the bold
(ทู ยัง แอ็นด โอลด , มีค แอ็นด เดอะ โบลด)
Ding, dong, ding, dong, that is their song,
(ดิง , ดัง , ดิง , ดัง , แดท อีส แด ซ็อง ,)
With joyful ring, all caroling
(วิฑ จอยฟุล ริง , ออล carolings)
One seems to hear words of good cheer
(วัน ซีม ทู เฮีย เวิด อ็อฝ เกิด เชีย)
From everywhere, filling the air
(ฟร็อม เอวี่แวร์ , ฟีลลิง ดิ แอ)
O, how they pound, raising the sound
(โอ , เฮา เด เพานด , เรนซิง เดอะ เซานด)
O’er hill and dale, telling their tale
(Oer ฮิล แอ็นด เดล , เทลลิง แด เทล)

Gaily they ring, while people sing
(เกลิ เด ริง , ฮไวล พี๊เพิ่ล ซิง)
Songs of good cheer, christmas is here!
(ซ็อง อ็อฝ เกิด เชีย , ครีซมัซ ซิส เฮียร !)
Merry, merry, merry, merry christmas!
(เมริ , เมริ , เมริ , เมริ ครีซมัซ !)
Merry, merry, merry, merry christmas!
(เมริ , เมริ , เมริ , เมริ ครีซมัซ !)

On, on they send, on without end
(ออน , ออน เด เซ็นด , ออน วิเฑาท เอ็นด)
Their joyful tone to every home
(แด จอยฟุล โทน ทู เอฝริ โฮม)
Hark! how the bells, sweet silver bells
(ฮาค ! เฮา เดอะ เบลล์ , สวี้ท ซีลเฝอะ เบลล์)
All seem to say, ” throw cares away. ”
(ออล ซีม ทู เซ , ” ธโร แค อะเว “)
Christmas is here, bringing good cheer
(ครีซมัซ ซิส เฮียร , บริงกิง เกิด เชีย)
To young and old, meek and the bold
(ทู ยัง แอ็นด โอลด , มีค แอ็นด เดอะ โบลด)
Ding, dong, ding, dong, that is their song
(ดิง , ดัง , ดิง , ดัง , แดท อีส แด ซ็อง)
With joyful ring, all caroling.
(วิฑ จอยฟุล ริง , ออล carolings)
One seems to hear words of good cheer
(วัน ซีม ทู เฮีย เวิด อ็อฝ เกิด เชีย)
From everywhere, filling the air
(ฟร็อม เอวี่แวร์ , ฟีลลิง ดิ แอ)
O, how they pound, raising the sound
(โอ , เฮา เด เพานด , เรนซิง เดอะ เซานด)
O’er hill and dale, telling their tale
(Oer ฮิล แอ็นด เดล , เทลลิง แด เทล)

Gaily they ring, while people sing
(เกลิ เด ริง , ฮไวล พี๊เพิ่ล ซิง)
Songs of good cheer, christmas is here!
(ซ็อง อ็อฝ เกิด เชีย , ครีซมัซ ซิส เฮียร !)
Merry, merry, merry, merry christmas!
(เมริ , เมริ , เมริ , เมริ ครีซมัซ !)
Merry, merry, merry, merry christmas!
(เมริ , เมริ , เมริ , เมริ ครีซมัซ !)

On, on they send, on without end
(ออน , ออน เด เซ็นด , ออน วิเฑาท เอ็นด)
Their joyful tone to every home.
(แด จอยฟุล โทน ทู เอฝริ โฮม)
Ding dong ding dong
(ดิง ดัง ดิง ดัง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carol of The Bells คำอ่านไทย The Carpenters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น