เนื้อเพลง Lucky Love คำอ่านไทย Ace Of Base

Life is a paradise, oh yeah
(ไลฟ อีส ซา แพระไดส , โอ เย่)

Lucky love belongs in teenage heaven I know
(ลัคคิ ลัฝ บิลอง ซิน ทีนเอจ เฮฝเอ็น นาย โน)
I know ’cause I’ve been there with you tonight
(ไอ โน คอส แอฝ บีน แดร์ วิฑ ยู ทุไนท)
Lucky love belongs in teenage heaven I know
(ลัคคิ ลัฝ บิลอง ซิน ทีนเอจ เฮฝเอ็น นาย โน)
I know ’cause I’ve been there with you tonight
(ไอ โน คอส แอฝ บีน แดร์ วิฑ ยู ทุไนท)

I believe life could be paradise once again
(ไอ บิลีฝ ไลฟ เคิด บี แพระไดส วันซ อะเกน)
And the love we thought we lost is sleeping within
(แอ็นด เดอะ ลัฝ วี ธอท วี ล็อซท อีส ซลีพพิง วิฑีน)
Close you eyes, it’s something for you
(คโลส ยู ไอ , อิทซ ซัมติง ฟอ ยู)

Lucky love…
(ลัคคิ ลัฝ)
I’m a prisoner of hope I know
(แอม มา พรีสเนอะ อ็อฝ โฮพ ไอ โน)

We are young and we are old,
(วี อาร์ ยัง แอ็นด วี อาร์ โอลด ,)
we’re falling like leaves
(เวีย ฟ๊อลิง ไลค ลีฝ)
And your heart so full of soul
(แอ็นด ยุร ฮาท โซ ฟูล อ็อฝ โซล)
It makes me believe
(อิท เมค มี บิลีฝ)
Once again it’s something for you
(วันซ อะเกน อิทซ ซัมติง ฟอ ยู)

Lucky love…
(ลัคคิ ลัฝ)

A bridge over time is what she needs
(อะ บริจ โอเฝอะ ไทม อีส ว็อท ชี นีด)
to see the light
(ทู ซี เดอะ ไลท)
To see the light
(ทู ซี เดอะ ไลท)

Lucky love…Lucky love
(ลัคคิ ลัฝ ลัคคิ ลัฝ)
Lucky love belongs in teenage heaven
(ลัคคิ ลัฝ บิลอง ซิน ทีนเอจ เฮฝเอ็น)
Lucky love…Lucky love
(ลัคคิ ลัฝ ลัคคิ ลัฝ)
Lucky love belongs in teenage heaven,
(ลัคคิ ลัฝ บิลอง ซิน ทีนเอจ เฮฝเอ็น ,)
oh yeah
(โอ เย่)

Lucky love…
(ลัคคิ ลัฝ)
I’m a prisoner of hope I know
(แอม มา พรีสเนอะ อ็อฝ โฮพ ไอ โน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lucky Love คำอ่านไทย Ace Of Base

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น