เนื้อเพลง R.O.C. คำอ่านไทย Memphis Bleek

[Intro]
([ อินโทร ])
Yo Just man, gimma a heat rock man
(โย จัซท แม็น , gimma อะ ฮีท ร็อค แม็น)
DGL we back in the club again, ya know? Holla
(DGL วี แบ็ค อิน เดอะ คลับ อะเกน , ยา โน ฮอลละ)
J-Jeah j-jeah j-jeah bounce! easy!
(เจ Jeah เจ jeah เจ jeah เบานซ ! อีสอิ !)
Ya heard? we back – b*tches
(ยา เฮิด วี แบ็ค บี *tches)
Don’t be scared now, it’s the Roc
(ด้อนท์ บี ซคา เนา , อิทซ เดอะ ร็อค)
We here, ya know? as if we left this b*tch [R!]
(วี เฮียร , ยา โน แอ็ส อิฟ วี เล็ฟท ดีซ บี *tch [ อาร์ ! ])
Really though, ya know? [gimme the O!]
(ริแอ็ลลิ โธ , ยา โน [ กีมมิ ดิ โอ ! ])
Marcy holla, uh oh [C!] Brooklyn
(มาร์ซี ฮอลละ , อา โอ [ ซี ! ] บรูกคิน)
Let’s do this sh*t right, yo
(เล็ท ดู ดีซ ฌะ *ที ไรท , โย)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I pull up on deuce deuces, still roofless
(ไอ พุล อัพ ออน ดยูซ ดยูซ , ซทิล roofless)
No security I move with shooters
(โน ซิคยูริทิ ไอ มูฝ วิฑ ฌูเทอะ)
V Tweezy dual exhaust
(วี Tweezy ดยูแอ็ล เอ็กสอซท)
Stashbox like a childseat, tucked in the baby Taurus [DGL!]
(Stashbox ไลค เก childseat , ทัค อิน เดอะ เบบิ ทอรัซ [ DGL ! ])
I’m on skinnies, two with me
(แอม ออน skinnies , ทู วิฑ มี)
Battle of Armi, ’89 in it I’m blowin on Phillies
(แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ Armi , 89 อิน หนิด แอม โบลวิน ออน ฟิวลี)
And yeah I’m high as f*ck
(แอ็นด เย่ แอม ไฮ แอ็ส เอฟ *ck)
And the Roc’s the realest click n*gga I’m a buy as f*ck WHAT!
(แอ็นด เดอะ ร็อค เดอะ รีเอวรีเอส คลิค เอ็น *gga แอม มา ไบ แอ็ส เอฟ *ck ว็อท !)
Say I’m bug cause I walk with a hung John
(เซ แอม บัก คอส ไอ วอค วิฑ อะ ฮัง จอน)
Nine two hund’ fifty, don’t disrespect me
(ไนน ทู hund ฟีฟทิ , ด้อนท์ ดิซริซเพคท มี)
I call my n*gga seal the deal
(ไอ คอล มาย เอ็น *gga ซีล เดอะ ดีล)
Cause he just brought a G to seal the deal prick!
(คอส ฮี จัซท บรอท ดา จี ทู ซีล เดอะ ดีล พริค !)
And I got that on stand by [stand by]
(แอ็นด ดาย ก็อท แดท ออน ซแท็นด ไบ [ ซแท็นด ไบ ])
What you commercial n*ggas fly stand buy, won’t stand by
(ว็อท ยู ค็อมเมอแฌ็ล เอ็น *ggas ฟไล ซแท็นด ไบ , ว็อนท ซแท็นด ไบ)
And let a n*gga do his dues
(แอ็นด เล็ท ดา เอ็น *gga ดู ฮิส ดยู)
F*ck these hoes, get this bread, rep the crew, the
(เอฟ *ck ฑิส โฮ , เก็ท ดีซ บเร็ด , เร็พ เดอะ ครู , เดอะ)

[Chorus – repeat 2x]
([ โครัซ ริพีท 2x ])
R – realest n*ggas puttin it down
(อาร์ รีเอวรีเอส เอ็น *ggas พันดิน หนิด เดาน)
O – other n*ggas can’t see us now
(โอ อัฑเออะ เอ็น *ggas แค็นท ซี อัซ เนา)
C – come through your hood snatch and reap up
(ซี คัม ธรู ยุร ฮุด ซแน็ช แอ็นด รีพ อัพ)
But keep cannon on me to clear streets up
(บัท คีพ แคนนัน ออน มี ทู คเลีย ซทรีท อัพ)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
You talk jewels, my ears got 2K blazers
(ยู ทอค จูเอ็ล , มาย เอีย ก็อท 2K บเลสเออะ)
Roc jeans, Airs in all flavors
(ร็อค จีน , แอ ซิน ออล ฟเลเฝอะ)
White tees and fitted’s, backwoods and spinage
(ฮไวท ที แซน ฟิทเดด , backwoods แซน spinage)
That’s haze for you dudes who dont get it
(แด๊ท เฮส ฟอ ยู ดยูด ฮู ด้อนท์ เก็ท ดิธ)
I smoke silver and strawberry
(ไอ ซโมค ซีลเฝอะ แอ็นด ซทรอเบริ)
Easy ball like Maurberry you know I’m not the ordinary
(อีสอิ บอล ไลค Maurberry ยู โน แอม น็อท ดิ ออดิเนริ)
I keep one that keep one
(ไอ คีพ วัน แดท คีพ วัน)
Yeah my b*tch bag b*tches too, we the illest crew
(เย่ มาย บี *tch แบ็ก บี *tches ทู , วี ดิ ไอเลสชฺ ครู)
Nothin change but the rims upgrade
(นอทติน เชนจ บัท เดอะ ริม อัพกเรด)
It’s quarters now ma, and I’m on it now
(อิทซ ควอเทอะ เนา มา , แอ็นด แอม ออน หนิด เนา)
So hop in, I pull off like toupes
(โซ ฮ็อพ อิน , ไอ พุล ออฟฟ ไลค toupes)
And the only thing I rock on my hip that’s two ways
(แอ็นด ดิ โอ๊นลี่ ธิง ไอ ร็อค ออน มาย ฮิพ แด๊ท ทู เว)
My b*tch, my beeper, Bleek keep two heaters
(มาย บี *tch , มาย บีเพอ , Bleek คีพ ทู ฮีทเออะ)
Still peeling the city with two seaters
(ซทิล peelings เดอะ ซีทอิ วิฑ ทู ซีทเออะ)
And you know how I does it while I’m doin it
(แอ็นด ยู โน เฮา ไอ โด ซิท ฮไวล แอม โดย หนิด)
Black coupin it b*tch, I keep two in it
(บแล็ค coupin หนิด บี *tch , ไอ คีพ ทู อิน หนิด)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
Look here, I live wild like Q cousin +Day-Day+
(ลุค เฮียร , ไอ ไลฝ ไวลด ไลค คิว เค๊าซิน +เด เด +)
Anytime I want, I take they K
(เอนี่ไทม์ ไอ ว็อนท , ไอ เทค เด เค)
#NAME?
(#เนม)
Stay two more weeks I’ll be home in December
(ซเท ทู โม วีค แอล บี โฮม อิน ดิเซมเบอะ)
You know I move like that
(ยู โน ไอ มูฝ ไลค แดท)
The game all mad cause I’m back with my tool like that
(เดอะ เกม ออล แม็ด คอส แอม แบ็ค วิฑ มาย ทูล ไลค แดท)
I’m in that big body truck
(แอม อิน แดท บิก บอดอิ ทรัค)
That I whip through the sky like I don’t give a f*ck
(แดท ไอ ฮวิพ ธรู เดอะ ซไค ไลค ไก ด้อนท์ กิฝ อะ เอฟ *ck)
Got trucks with drivers, cars low mileage
(ก็อท ทรัค วิฑ ดไรฝเออะ , คา โล ไมลิจ)
Just copped it, I drove it and parked it
(จัซท คอพอิ ดิท , ไอ ดโรฝ อิท แอ็นด พาค ดิท)
Truthfully thats my Sunday wheel
(ทรูธฟุลิ แด๊ท มาย ซันดิ ฮวีล)
And your wife, real nice, she my Sunday feel n*gga!
(แอ็นด ยุร ไวฟ , ริแอ็ล ไน๊ซ์ , ชี มาย ซันดิ ฟีล เอ็น *gga !)
I got one day for her still ok for her
(ไอ ก็อท วัน เด ฟอ เฮอ ซทิล โอเค ฟอ เฮอ)
But by sunrise, I throwed her one high
(บัท ไบ ซีนไลท์ , ไอ ธโร เฮอ วัน ไฮ)
You know I’m up and out
(ยู โน แอม อัพ แอ็นด เอ้า)
Hit the brake clutch throw it in first, pull out easy gone
(ฮิท เดอะ บเรค คลัช ธโร อิท อิน เฟิซท , พุล เอ้า อีสอิ กอน)
It’s the..
(อิทซ เดอะ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง R.O.C. คำอ่านไทย Memphis Bleek

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น