เนื้อเพลง Never Let You Go คำอ่านไทย New Kids on The Block

Chorus:
(โครัซ :)
Close your eyes
(คโลส ยุร ไอ)
Realize
(รีแอะไลส)
It’s you and I
(อิทซ ยู แอ็นด ดาย)
Take my hand
(เทค มาย แฮ็นด)
Understand
(อันเดิซแทนด)
That I’m your man
(แดท แอม ยุร แม็น)
If loving you is right I can’t go wrong
(อิฟ ลัฝอิง ยู อีส ไรท ไอ แค็นท โก ร็อง)
Girl, we’ve known each other for so long
(เกิล , หวีบ โนน อีช อัฑเออะ ฟอ โซ ล็อง)
Chemistry between us has grown strong
(เคมอิซทริ บีทวิน อัซ แฮ็ส กโรน ซทร็อง)
You are the one and only meaning to this song
(ยู อาร์ ดิ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ มีนนิง ทู ดีซ ซ็อง)

God’s gift to man is what you are
(ก็อด กิฟท ทู แม็น อีส ว็อท ยู อาร์)
You make me feel there’s no such thing as too far
(ยู เมค มี ฟีล แดร์ โน ซัช ธิง แอ็ส ทู ฟา)
Forever’s just enough time to show you girl
(เฟาะเรฝเออะ จัซท อินัฟ ไทม ทู โฌ ยู เกิล)
That I’m not acting like I know
(แดท แอม น็อท แอคทิง ไลค ไก โน)
I’ll never let you go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)

Chorus
(โครัซ)

I will never let you
(ไอ วิล เนฝเวอะ เล็ท ยู)
Think that I am someone that I’m not
(ธิงค แดท ไอ แอ็ม ซัมวัน แดท แอม น็อท)
You’re down for me
(ยัวร์ เดาน ฟอ มี)
I’m holding on to what I’ve got
(แอม โฮลดิง ออน ทู ว็อท แอฝ ก็อท)
First impressions work I’ve always found
(เฟิซท อิมพเรฌอัน เวิค แอฝ ออลเว เฟานด)
Being with you I know my heart’s on solid ground
(บีอิง วิฑ ยู ไอ โน มาย ฮาท ออน ซอลอิด กเรานด)

People say we can’t
(พี๊เพิ่ล เซ วี แค็นท)
I know we can
(ไอ โน วี แค็น)
Can’t stop it anyway so take my hand
(แค็นท ซท็อพ อิท เอนอิเว โซ เทค มาย แฮ็นด)
Let’s make this something special
(เล็ท เมค ดีซ ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
I want this to grow
(ไอ ว็อนท ดีซ ทู กโร)
Because of the loyalty you show
(บิคอส อ็อฝ เดอะ ลอยแอ็ลทิ ยู โฌ)
I’ll never let you go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)

Chorus
(โครัซ)

For too long I’ve known
(ฟอ ทู ล็อง แอฝ โนน)
And far too strong I’ve grown attached to you
(แอ็นด ฟา ทู ซทร็อง แอฝ กโรน แอ็ทแทช ทู ยู)
Just call me your own
(จัซท คอล มี ยุร โอน)
Everywhere people breaking up
(เอวี่แวร์ พี๊เพิ่ล บเรคคิง อัพ)
That won’t happen to us
(แดท ว็อนท แฮพเพ็น ทู อัซ)
Because we were friends before lovers
(บิคอส วี เวอ ฟเร็นด บิโฟ ลัฝเออะ)

I’ll never let you down girl
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู เดาน เกิล)
Never gonna let you go
(เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท ยู โก)
Never gonna let you go, oh no
(เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท ยู โก , โอ โน)

Rap:
(แร็พ :)
It feels good to see your face
(อิท ฟีล เกิด ทู ซี ยุร เฟซ)
Come have a seat
(คัม แฮ็ฝ อะ ซีท)
Sit by the fireplace and
(ซิท ไบ เดอะ ไฟทดิง แอ็นด)
I’ll massage your shoulders if they hurt
(แอล มัซซาฉ ยุร โฌลเดอะ อิฟ เด เฮิท)
I can tell by your eyes, a hard day at work
(ไอ แค็น เท็ล ไบ ยุร ไอ , อะ ฮาด เด แอ็ท เวิค)
God’s gift to man
(ก็อด กิฟท ทู แม็น)
Though some might say that
(โธ ซัม ไมท เซ แดท)
We’re too young to understand
(เวีย ทู ยัง ทู อันเดิซแทนด)
But I’ve got a firm grip on reality
(บัท แอฝ ก็อท ดา เฟิม กริพ ออน ริแอลอิทิ)
And you and me is right where I wanna be…
(แอ็นด ยู แอ็นด มี อีส ไรท ฮแว ไอ วอนนา บี)
Wrapped in your arms
(แร็พท อิน ยุร อาม)
And you in mine
(แอ็นด ยู อิน ไมน)
A love like this is really hard to find
(อะ ลัฝ ไลค ดีซ ซิส ริแอ็ลลิ ฮาด ทู ไฟนด)
So I won’t front and try to play love games
(โซ ไอ ว็อนท ฟรันท แอ็นด ทไร ทู พเล ลัฝ เกม)
I’ll always be the same, won’t a damn thing change
(แอล ออลเว บี เดอะ เซม , ว็อนท ดา แด็ม ธิง เชนจ)
You hear me talking?
(ยู เฮีย มี ทอคอิง)
Trust what I’m about–love and understanding
(ทรัซท ว็อท แอม อะเบาท ลัฝ แอ็นด อันเดิซแทนดิง)
Won’t play each other out
(ว็อนท พเล อีช อัฑเออะ เอ้า)
You got a feeling that I’m doing you low?
(ยู ก็อท ดา ฟีลอิง แดท แอม ดูอิง ยู โล)
Girl it’s not so
(เกิล อิทซ น็อท โซ)
I’ll never let you go
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Let You Go คำอ่านไทย New Kids on The Block

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น