เนื้อเพลง Don’t Leave Me คำอ่านไทย The All-American Rejects

You’re sweet just like the sun. But what happens when the sun doesn’t stay? The night reminds me when you went away. Now my mind was pacing, heart is racing, contemplating things that I lack. Even though you left me by myself, do I want you back? Will you stay or will you walk? Will you let go? Leave me alone. I’m giving you one more chance. To make things last. Ring around the roses then she’ll stay. Leave me once. Leave me twice. Kiss good-bye that will suffice. When you go away. Don’t look back. Leave me once and I’ll be fine. Leave me twice I’ll make you mine. Just one more chance to make it once again. As the days go by, I’m asking why did you leave. You left me alone then you walked out on me. Thinking of days, thinking of ways, thinking of things to you that I should say. I wanna be with you and that’s the only way. Don’t say good-bye, just dry your eyes. Listen now just try and see me, please, don’t leave me now.
(ยัวร์ สวี้ท จัซท ไลค เดอะ ซัน บัท ว็อท แฮพเพ็น ฮเว็น เดอะ ซัน ดัสอินท ซเท เดอะ ไนท ริไมนด มี ฮเว็น ยู เว็นท อะเว เนา มาย ไมนด วอส เพซซิง , ฮาท อีส เรสซิ่ง , คอนเอมพลีดิง ธิง แดท ไอ แล็ค อีเฝ็น โธ ยู เล็ฟท มี ไบ ไมเซลฟ , ดู ไอ ว็อนท ยู แบ็ค วิล ยู ซเท ออ วิล ยู วอค วิล ยู เล็ท โก ลีฝ มี อะโลน แอม กีฝวิง ยู วัน โม ชานซ ทู เมค ธิง ลาซท ริง อะเรานด เดอะ โรส เด็น เฌ็ล ซเท ลีฝ มี วันซ ลีฝ มี ทไวซ คิซ เกิด ไบ แดท วิล ซัฟไฟซ ฮเว็น ยู โก อะเว ด้อนท์ ลุค แบ็ค ลีฝ มี วันซ แอ็นด แอล บี ไฟน ลีฝ มี ทไวซ แอล เมค ยู ไมน จัซท วัน โม ชานซ ทู เมค อิท วันซ อะเกน แอ็ส เดอะ เด โก ไบ , แอม อาคกิ้ง ฮไว ดิด ยู ลีฝ ยู เล็ฟท มี อะโลน เด็น ยู วอค เอ้า ออน มี ติ้งกิง อ็อฝ เด , ติ้งกิง อ็อฝ เว , ติ้งกิง อ็อฝ ธิง ทู ยู แดท ไอ เชิด เซ ไอ วอนนา บี วิฑ ยู แอ็นด แด๊ท ดิ โอ๊นลี่ เว ด้อนท์ เซ เกิด ไบ , จัซท ดไร ยุร ไอ ลิ๊สซึ่น เนา จัซท ทไร แอ็นด ซี มี , พลีส , ด้อนท์ ลีฝ มี เนา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Leave Me คำอ่านไทย The All-American Rejects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น