เนื้อเพลง Were Only Love คำอ่านไทย Counting Crows

Who built the ball that is this earth?
(ฮู บิลท เดอะ บอล แดท อีส ดีซ เอิธ)
Gave me life, and water for my thirst.
(เกฝ มี ไลฟ , แอ็นด วอเทอะ ฟอ มาย เธิซท)
Home for a heart till death from birth
(โฮม ฟอ รา ฮาท ทิล เด็ธ ฟร็อม เบิธ)
And we’re only love, at it’s best or worst.
(แอ็นด เวีย โอ๊นลี่ ลัฝ , แอ็ท อิทซ เบ็ซท ออ เวิซท)
Love calling your name
(ลัฝ คอลลิง ยุร เนม)
I will live on
(ไอ วิล ไลฝ ออน)
Calling your name
(คอลลิง ยุร เนม)
Who wrote the pages of our lives?
(ฮู โรท เดอะ เพจ อ็อฝ เอ๊า ไลฝ)
In black and white, and taught me wrong from right
(อิน บแล็ค แอ็นด ฮไวท , แอ็นด ทอท มี ร็อง ฟร็อม ไรท)
It’s your heart that held you tight
(อิทซ ยุร ฮาท แดท เฮ็ลด ยู ไทท)
But we’re only love
(บัท เวีย โอ๊นลี่ ลัฝ)
Spin me around and round and round
(ซพิน มี อะเรานด แอ็นด เรานด แอ็นด เรานด)
Love calling your name
(ลัฝ คอลลิง ยุร เนม)
I will live on
(ไอ วิล ไลฝ ออน)
Calling your name
(คอลลิง ยุร เนม)
And the world seems like my enemy
(แอ็นด เดอะ เวิลด ซีม ไลค มาย เอนอิมิ)
The waterfall of frowns
(เดอะ วอเตอร์ฟอล อ็อฝ ฟเราน)
And the wave of life will capture me
(แอ็นด เดอะ เวฝ อ็อฝ ไลฟ วิล แคพเชอะ มี)
And I’m falling down upon love
(แอ็นด แอม ฟ๊อลิง เดาน อุพอน ลัฝ)
C’mon now darling
(ซีมอน เนา ดาลิง)
I’m falling falling down on love
(แอม ฟ๊อลิง ฟ๊อลิง เดาน ออน ลัฝ)
I’m falling down, falling down on love
(แอม ฟ๊อลิง เดาน , ฟ๊อลิง เดาน ออน ลัฝ)
I’m falling down on love
(แอม ฟ๊อลิง เดาน ออน ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Were Only Love คำอ่านไทย Counting Crows

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น