เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Jenny Lewis

I’d rather be lonely, I’d rather be free
(อาย ราฑเออะ บี โลนลิ , อาย ราฑเออะ บี ฟรี)
I’m as sure as the moon rolls around the sea
(แอม แอ็ส ฌุร แอ็ส เดอะ มูน โรล อะเรานด เดอะ ซี)
But I like watching you undress
(บัท ไอ ไลค วัทชิง ยู อันดเรซ)
And I think we’re at our best
(แอ็นด ดาย ธิงค เวีย แอ็ท เอ๊า เบ็ซท)
By the flicker by the light of the TV set
(ไบ เดอะ ฟลีคเคอะ ไบ เดอะ ไลท อ็อฝ เดอะ ทีวี เซ็ท)

Cause I can’t remember why I hated you
(คอส ไอ แค็นท ริเมมเบอะ ฮไว ไอ แฮ็ท ยู)
Can’t remember why I still do
(แค็นท ริเมมเบอะ ฮไว ไอ ซทิล ดู)
But I’m as sure as the moon rolls around you
(บัท แอม แอ็ส ฌุร แอ็ส เดอะ มูน โรล อะเรานด ยู)
That I could be happy, happy
(แดท ไอ เคิด บี แฮพพิ , แฮพพิ)
Oh, so happy, happy
(โอ , โซ แฮพพิ , แฮพพิ)
Oh, so happy, so happy
(โอ , โซ แฮพพิ , โซ แฮพพิ)

They warn you about killers and thieves in night
(เด วอน ยู อะเบาท คีลเลอะ แซน ธีฝ ซิน ไนท)
I worry about cancer and living right
(ไอ เวอริ อะเบาท แคนเซอะ แอ็นด ลีฝอิง ไรท)
But my mama never warned me about my own
(บัท มาย มามะ เนฝเวอะ วอน มี อะเบาท มาย โอน)
Destructive appetite
(ดิซทรัคทิฝ แอพพิไทท)

Or the pitfalls of control
(ออ เดอะ pitfalls อ็อฝ ค็อนทโรล)
How it locks you in your grave
(เฮา อิท ล็อค ยู อิน ยุร กแรฝ)
Looking for someone to be saved and … restrained [?]
(ลุคอิง ฟอ ซัมวัน ทู บี เซฝ แอ็นด ริซทเรน [ ])
So I could be happy, happy
(โซ ไอ เคิด บี แฮพพิ , แฮพพิ)
Oh so happy, happy
(โอ โซ แฮพพิ , แฮพพิ)
Oh so happy, happy
(โอ โซ แฮพพิ , แฮพพิ)
So happy, so happy
(โซ แฮพพิ , โซ แฮพพิ)

I’m as sure as the moon rolls around
(แอม แอ็ส ฌุร แอ็ส เดอะ มูน โรล อะเรานด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Jenny Lewis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น