เนื้อเพลง Fallin up คำอ่านไทย Black Eyed Peas

Watch me[fallin up]
(ว๊อทช มี [ แฟลลิน อั๊พ ])
Watch me[fallin up]
(ว๊อทช มี [ แฟลลิน อั๊พ ])
Watch me[fallin up high]
(ว๊อทช มี [ แฟลลิน อั๊พ ไฮฮ ])
Watch me
(ว๊อทช มี)

Focus on this the introductionist,
(โฟ๊คัส ออน ดิส ดิ introductionist ,)
Or a lyrisist in this rap metropolis,
(ออ รา lyrisist อิน ดิส แร็พ เมโทร๊โพลิส ,)
More like an activist,
(โม ไล๊ค แอน activist ,)
We give it to you all,
(วี กี๊ฝ อิท ทู ยู ออล ,)
Presentation we’ll make you have a ball,
(พเรเส็นเทฌัน เวลล เม้ค ยู แฮ็ฝ อะ บอล ,)
Styles start consiveing causeing you to meditate,
(สไทล์ สท๊าร์ท consiveings คัชสติ้ง ยู ทู เมดอิเทท ,)
Manipulate the mind with hypnotic modern state,
(แมนิ๊พิวเหลท เดอะ ไมนด์ วิธ ฮิพนอทอิค โม๊เดิ่ร์น สเทท ,)
We far from the fakes,
(วี ฟาร์ ฟรอม เดอะ เฟ้ค ,)
We never fake moves,
(วี เน๊เฝ่อร์ เฟ้ค มู๊ฝ ,)
But jealous mothaf*ckas since the justice approves,[and talk sh*t]
(บั๊ท เจลอัซ mothaf*ckas ซิ๊นซ เดอะ จัสติกส แอพพรู๊ฝ , [ แอนด์ ท๊อล์ค ฌะ *ที ])
And who the hell he be havin a fit,
(แอนด์ ฮู เดอะ เฮ็ลล ฮี บี เฮฝวิน อะ ฟิท ,)
Yo, he ain’t got sh*t,
(โย , ฮี เอน ก็อท ฌะ *ที ,)
That’s why he’s in crips,
(แด้ท วาย อีส ซิน คริป ,)
And I indelirize bodily rips,
(แอนด์ ดาย indelirize บอดอิลิ ริพ ,)
Skiznits of nonsense nothing less than bullsh*t,[west side]
(Skiznits อ็อฝ นอนเซ็นซ นัธอิง เลซ แฑ็น bullsh*ที , [ เว๊สท ไซด์ ])
And who can hang with the all around remainders,
(แอนด์ ฮู แคน แฮง วิธ ดิ ออล อะราวนฺดฺ ริเมนเดอะ ,)
A real entertainer,
(อะ เรียล เอนเทอะเทนเออะ ,)
We bout to open up the whole true hip hop,
(วี เบาท ทู โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ โฮล ทรู ฮิพ ฮ็อพ ,)
Explore non-stop,
(เอ็กซโพลร์ นอน สท๊อพ ,)
Entertain ya till we drop,
(เอ๊นเทอร์เทน ยา ทิลล์ วี ดรอพ ,)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
We be fallin up[up]
(วี บี แฟลลิน อั๊พ [ อั๊พ ])
Never fallin down[down]
(เน๊เฝ่อร์ แฟลลิน เดาน [ เดาน ])
We keep it at a higher level elevating now,
(วี คี๊พ อิท แอ็ท ดา ไฮเออะ เล๊เฝ่ล elevatings นาว ,)
[put it in your]in your area,
([ พุท ดิธ อิน ยุร ] อิน ยุร แอ๊เรีย ,)
[city or your]town,
([ ซิ๊ที่ ออ ยุร ] ทาวน์ ,)
Blackeyed peas is known for gettin down
(Blackeyed พี ซิส โนน ฟอร์ เกดดิน เดาน)
[x2]
([ x2 ])

Flip the four steps it takes to be great,
(ฟลิพ เดอะ โฟ สเท็พ ซิท เท้ค ทู บี เกรท ,)
There’s no remorse for a fake we must break,
(แดร์ โน ริมอซ ฟอร์ รา เฟ้ค วี มัสท์ เบร๊ค ,)
Time a rap source subdue what we make[a]
(ไทม์ อะ แร็พ ซ๊อร์ซ ซับดยู ว๊อท วี เม้ค [ อะ ])
Your collaps is all the floor can take,
(ยุร collaps ซิส ซอร์ เดอะ ฟลอร์ แคน เท้ค ,)
Witness the peas as we innovate,
(วิทเหนส เดอะ พี แอส วี อิ๊นโนเฝท ,)
We’ll extrodanite,expose,instillate,
(เวลล extrodanite , เอ็กซโพส , instillate ,)
Patterning pioners take foes by thier trait,
(Patternings pioners เท้ค โฟ บาย thier ทเรท ,)
Apple in tact is the time we must take,
(แอพ อิน แท็คท อีส เดอะ ไทม์ วี มัสท์ เท้ค ,)
When we make agreements theres no escape,
(เว็น วี เม้ค อักรีเม็นท แดร์ โน เอสเขพ ,)
Form it,hate it, love it, rate it as great,
(ฟอร์ม อิท , เฮท อิท , ลัฝ อิท , เหรท อิท แอส เกรท ,)
God gave us talent,
(ก๊อด เกฝ อัซ แท๊เล้นท ,)
We show how that we create,
(วี โชว์ ฮาว แดท วี คริเอท ,)
Enough of being deep it’s time to motivate,
(อีน๊าฟ อ็อฝ บีอิง ดี๊พ อิทซ ไทม์ ทู โมทิเฝท ,)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Watch me,
(ว๊อทช มี ,)
Watch me,
(ว๊อทช มี ,)

I see you try to diss our function by stating that we can’t rap,
(ไอ ซี ยู ธราย ทู ดิซ เอ๊า ฟั๊งก์ชั่น บาย สเตดิง แดท วี แค็นท แร็พ ,)
Is it cause we don’t wear tommy hilfiger or baseball caps,
(อีส ซิท ค๊อส วี ด้อนท์ แวร์ ทอมมิ hilfiger ออ เบสบอล แค๊พ ,)
We don’t use dollars to represent,
(วี ด้อนท์ ยู๊ส ดอลเลอะ ทู รีเพรสเซ่นท ,)
We just use our inner sense and talent,
(วี จั๊สท ยู๊ส เอ๊า อีนเนอะ เซ้นส แอนด์ แท๊เล้นท ,)
If you try to diss the peas you’ll get handled by apple beavy,
(อิ๊ฟ ยู ธราย ทู ดิซ เดอะ พี โยว เก็ท แฮ๊นเดิ้ล บาย แอพ beavy ,)
[guy in back growling like a lion]
([ กาย อิน แบ็ค growlings ไล๊ค เก ไล๊อ้อน ])
Alligator,
(แอลลิเกเทอะ ,)
A numernumer creator,
(อะ numernumer คริเอเทอะ ,)
Black eyed peas be more than a playa,
(แบล๊ค อาย พี บี โม แฑ็น อะ พอลเย ,)
Don’t gotta represent no set just so I could get some respect,
(ด้อนท์ กอททะ รีเพรสเซ่นท โน เซ็ท จั๊สท โซ ไอ เคิด เก็ท ซัม เรสเพ๊คท ,)
Ga ga ga ga ga ga cooooool,
(Ga ga ga ga ga ga cooooool ,)
A lot of feelings so I can get through,
(อะ ล็อท อ็อฝ ฟีลอิง โซ ไอ แคน เก็ท ทรู ,)
Because the way that you did it I think that you done curupted the whole
(บิคอส เดอะ เวย์ แดท ยู ดิด ดิท ไอ ทริ๊งค แดท ยู ดัน curupted เดอะ โฮล)
Hip-hop sound so now I gotta follow up,
(ฮิพ ฮ็อพ ซาวน์ด โซ นาว ไอ กอททะ ฟ๊อลโล่ว อั๊พ ,)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fallin up คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น