เนื้อเพลง One Of Us คำอ่านไทย A*Teens

They Passed Me By All Of Those Great Romances
(เด พาสส มี บาย ออล อ็อฝ โฑส เกรท โรแม๊นซ์)
You Were I Felt Robbing Me Of My Rightful Chances
(ยู เวอ ไอ เฟ็ลท Robbings มี อ็อฝ มาย ไรทฟุล แช้นซํ)
My Picture Clear Everything Seemed So Easy
(มาย พิ๊คเจ้อร์ เคลียร์ เอ๊วี่ติง ซีม โซ อีสอิ)
And So I Dealt You The Blow
(แอนด์ โซ ไอ เด็ลท ยู เดอะ โบลว์)
One Of Us Had To Go
(วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ด ทู โก)
Now It’s Different I Want You To Know
(นาว อิทซ ดีฟเฟอะเร็นท ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์)

One Of Us Is Crying
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส คไรอิง)
One Of Us Is Lying
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส ลายยิง)
In Her Lonely Bed
(อิน เฮอ โลนลิ เบ๊ด)
Staring At The Ceiling
(ซแทริง แอ็ท เดอะ ซี๊ลิ่ง)
Wishing She Was Somewhere Else Instead
(วิชชิ้ง ชี วอส ซัมแวร์ เอ๊ลส อินสเท๊ด)
One Of Us Is Lonely
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส โลนลิ)
One Of Us Is Only
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส โอ๊นลี่)
Waiting For A Call
(เวททิง ฟอร์ รา คอลลํ)
Sorry For Herself Feeling Stupid Feeling Small
(ซ๊อรี่ ฟอร์ เฮอเซลฟ ฟีลอิง สทิ๊วผิด ฟีลอิง สมอลล์)
Wishing She Had Never Left At All
(วิชชิ้ง ชี แฮ็ด เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท แอ็ท ดอร์)

I Saw Myself As A Concealed Attraction
(ไอ ซอว์ ไมเซลฟ แอส ซา คอนซีล แอ็ทแรคฌัน)
I Felt You Kept Me Away From The Heat And The Action
(ไอ เฟ็ลท ยู เค็พท มี อะเวย์ ฟรอม เดอะ ฮีท แอนด์ ดิ แอคฌัน)
Just Like A Child Stubborn And Misconceiving
(จั๊สท ไล๊ค เก ชายลํดํ ซทับเบิน แอนด์ Misconceivings)
That’s How I Started The Show
(แด้ท ฮาว ไอ สท๊าร์ท เดอะ โชว์)
One Of Us Had To Go
(วัน อ็อฝ อัซ แฮ็ด ทู โก)
Now I’ve Changed And I Want You To Know
(นาว แอฝ เช้งจํ แอนด์ ดาย ว้อนท ยู ทู โนว์)

One Of Us Is Crying
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส คไรอิง)
One Of Us Is Lying
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส ลายยิง)
In Her Lonely Bed
(อิน เฮอ โลนลิ เบ๊ด)
Staring At The Ceiling
(ซแทริง แอ็ท เดอะ ซี๊ลิ่ง)
Wishing She Was Somewhere Else Instead
(วิชชิ้ง ชี วอส ซัมแวร์ เอ๊ลส อินสเท๊ด)
One Of Us Is Lonely
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส โลนลิ)
One Of Us Is Only
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส โอ๊นลี่)
Waiting For A Call
(เวททิง ฟอร์ รา คอลลํ)
Sorry For Herself Feeling Stupid Feeling Small
(ซ๊อรี่ ฟอร์ เฮอเซลฟ ฟีลอิง สทิ๊วผิด ฟีลอิง สมอลล์)
Wishing She Had Never Left At All
(วิชชิ้ง ชี แฮ็ด เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท แอ็ท ดอร์)
Never Left At Allstaring At The Ceiling
(เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท แอ็ท Allstarings แอ็ท เดอะ ซี๊ลิ่ง)
Wishing She Was Somewhere Else Instead
(วิชชิ้ง ชี วอส ซัมแวร์ เอ๊ลส อินสเท๊ด)

One Of Us Is Lonely
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส โลนลิ)
One Of Us Is Only
(วัน อ็อฝ อัซ ซิส โอ๊นลี่)
Waiting For A Call
(เวททิง ฟอร์ รา คอลลํ)
Sorry For Herself Feeling Stupid Feeling Small
(ซ๊อรี่ ฟอร์ เฮอเซลฟ ฟีลอิง สทิ๊วผิด ฟีลอิง สมอลล์)
Wishing She Had Never Left At All
(วิชชิ้ง ชี แฮ็ด เน๊เฝ่อร์ เล๊ฟท แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Of Us คำอ่านไทย A*Teens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น