เนื้อเพลง Do What U Do คำอ่านไทย Pink

Some People Like The Summer When It’s Hot
(ซัม พี๊เพิ่ล ไล๊ค เดอะ ซั๊มเม่อร์ เว็น อิทซ ฮอท)
Some People Like The Winter Cold
(ซัม พี๊เพิ่ล ไล๊ค เดอะ วิ๊นเท่อร์ โคลด์)
Some People Speak Their Minds When They Wanna
(ซัม พี๊เพิ่ล สพี๊ค แดร์ ไมนด์ เว็น เด วอนนา)
And Some Other People Ain’t So Bold
(แอนด์ ซัม อ๊อเธ่อร์ พี๊เพิ่ล เอน โซ โบลดฺ)
Whatever It Is That You Do You Should Do
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส แดท ยู ดู ยู เชิด ดู)
You Should Do It With Your Head Held High
(ยู เชิด ดู อิท วิธ ยุร เฮด เฮ็ลด ไฮฮ)
So When You’re Doin’ Your Thang It Cause You Wanna
(โซ เว็น ยัวร์ โดย ยุร เตง อิท ค๊อส ยู วอนนา)
And They Never Can Ask You Why
(แอนด์ เด เน๊เฝ่อร์ แคน อาสคฺ ยู วาย)

I Said Do What You Do
(ไอ เซ็ด ดู ว๊อท ยู ดู)
Say What You Say
(เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
Mean What You Mean When You Say It
(มีน ว๊อท ยู มีน เว็น ยู เซย์ อิท)
Cause It’s Your Life
(ค๊อส อิทซ ยุร ไล๊ฟ)
Gotta Make Your Own Rules
(กอททะ เม้ค ยุร โอว์น รูล)
And You Gotta Do It Your Way
(แอนด์ ยู กอททะ ดู อิท ยุร เวย์)
I Said Do What You Do
(ไอ เซ็ด ดู ว๊อท ยู ดู)
Say What You Say
(เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
Mean What You Mean When You Say It
(มีน ว๊อท ยู มีน เว็น ยู เซย์ อิท)
Cause It’s Your Life
(ค๊อส อิทซ ยุร ไล๊ฟ)
Gotta Make Your Own Rules
(กอททะ เม้ค ยุร โอว์น รูล)
And You Gotta Do It Your Way
(แอนด์ ยู กอททะ ดู อิท ยุร เวย์)

Some They Like It Easy
(ซัม เด ไล๊ค อิท อีสอิ)
When Others Like It Rough
(เว็น อ๊อเธ่อร์ ไล๊ค อิท รั๊ฟ)
But Ain’t Nobody Gotta Like It But You
(บั๊ท เอน โนบอดี้ กอททะ ไล๊ค อิท บั๊ท ยู)
Girl Boy Boy Girl Girl Girl Boy Boy
(เกิร์ล บอย บอย เกิร์ล เกิร์ล เกิร์ล บอย บอย)
Whatever You Should Do What You Do
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู เชิด ดู ว๊อท ยู ดู)
How Can They Tell You That You
(ฮาว แคน เด เทลล ยู แดท ยู)
Coulda Shoulda Woulda
(คอดา โช๊วดา วู๊ดดา)
Well Ask Them Can They Walk In Your Shoes
(เวลล อาสคฺ เด็ม แคน เด ว๊อล์ค อิน ยุร ชู)
Cause It’s Your Life And You Do What You Wanna
(ค๊อส อิทซ ยุร ไล๊ฟ แอนด์ ยู ดู ว๊อท ยู วอนนา)
Remember Baby It’s All About You
(รีเม๊มเบ่อร์ เบ๊บี้ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู)

I Said Do What You Do
(ไอ เซ็ด ดู ว๊อท ยู ดู)
Say What You Say
(เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
Mean What You Mean When You Say It
(มีน ว๊อท ยู มีน เว็น ยู เซย์ อิท)
Cause It’s Your Life
(ค๊อส อิทซ ยุร ไล๊ฟ)
Gotta Make Your Own Rules
(กอททะ เม้ค ยุร โอว์น รูล)
And You Gotta Do It Your Way
(แอนด์ ยู กอททะ ดู อิท ยุร เวย์)
I Said Do What You Do
(ไอ เซ็ด ดู ว๊อท ยู ดู)
Say What You Say
(เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
Mean What You Mean When You Say It
(มีน ว๊อท ยู มีน เว็น ยู เซย์ อิท)
Cause It’s Your Life
(ค๊อส อิทซ ยุร ไล๊ฟ)
Gotta Make Your Own Rules
(กอททะ เม้ค ยุร โอว์น รูล)
And You Gotta Do It Your Way
(แอนด์ ยู กอททะ ดู อิท ยุร เวย์)

So If It’s On Your Mind
(โซ อิ๊ฟ อิทซ ออน ยุร ไมนด์)
Then You Should Speak Your Piece
(เด็น ยู เชิด สพี๊ค ยุร พี๊ซ)
And Say What You Say
(แอนด์ เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
And If You Want It Done
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ ดัน)
Then You Should Get It Done
(เด็น ยู เชิด เก็ท ดิธ ดัน)
And Do It Your Way
(แอนด์ ดู อิท ยุร เวย์)
So If It’s On Your Mind
(โซ อิ๊ฟ อิทซ ออน ยุร ไมนด์)
Then You Should Speak Your Piece
(เด็น ยู เชิด สพี๊ค ยุร พี๊ซ)
And Say What You Say
(แอนด์ เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
And If You Want It Done
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ดิธ ดัน)
Then You Should Get It Done
(เด็น ยู เชิด เก็ท ดิธ ดัน)
And Do It Your Way
(แอนด์ ดู อิท ยุร เวย์)

I Said Do What You Do
(ไอ เซ็ด ดู ว๊อท ยู ดู)
Say What You Say
(เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
Mean What You Mean When You Say It
(มีน ว๊อท ยู มีน เว็น ยู เซย์ อิท)
Cause It’s Your Life
(ค๊อส อิทซ ยุร ไล๊ฟ)
Gotta Make Your Own Rules
(กอททะ เม้ค ยุร โอว์น รูล)
And You Gotta Do It Your Way
(แอนด์ ยู กอททะ ดู อิท ยุร เวย์)
I Said Do What You Do
(ไอ เซ็ด ดู ว๊อท ยู ดู)
Say What You Say
(เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
Mean What You Mean When You Say It
(มีน ว๊อท ยู มีน เว็น ยู เซย์ อิท)
Cause It’s Your Life
(ค๊อส อิทซ ยุร ไล๊ฟ)
Gotta Make Your Own Rules
(กอททะ เม้ค ยุร โอว์น รูล)
And You Gotta Do It Your Way
(แอนด์ ยู กอททะ ดู อิท ยุร เวย์)

Do What You Do
(ดู ว๊อท ยู ดู)
Say What You Say
(เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
Mean What You Mean When You Say It
(มีน ว๊อท ยู มีน เว็น ยู เซย์ อิท)
Cause It’s Your Life
(ค๊อส อิทซ ยุร ไล๊ฟ)
Gotta Make Your Own Rules
(กอททะ เม้ค ยุร โอว์น รูล)
And You Gotta Do It Your Way
(แอนด์ ยู กอททะ ดู อิท ยุร เวย์)
I Said Do What You Do
(ไอ เซ็ด ดู ว๊อท ยู ดู)
Say What You Say
(เซย์ ว๊อท ยู เซย์)
Mean What You Mean When You Say It
(มีน ว๊อท ยู มีน เว็น ยู เซย์ อิท)
Cause It’s Your Life
(ค๊อส อิทซ ยุร ไล๊ฟ)
Gotta Make Your Own Rules
(กอททะ เม้ค ยุร โอว์น รูล)
And You Gotta Do It Your Way
(แอนด์ ยู กอททะ ดู อิท ยุร เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Do What U Do คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น