เนื้อเพลง Silly B*tch in Love คำอ่านไทย Olivia

There’s two things you don’t f*ck with
(แดร์ ทู ทริง ยู ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ)
A girl’s dough, and her heart
(อะ เกิร์ล โด , แอนด์ เฮอ ฮาร์ท)
So I’m here to let y’all n*ggas know, fo’ sho
(โซ แอม เฮียร ทู เล็ท ยอล เอ็น *ggas โนว์ , โฟ โช)

Gave you my money, let you push my Benz
(เกฝ ยู มาย มั๊นนี่ , เล็ท ยู พุช มาย เบนซฺ)
Up in my 600 chillin’ with your friends
(อั๊พ อิน มาย 600 ชิลลิน วิธ ยุร เฟรน)
Boy I gave you everything you need
(บอย ไอ เกฝ ยู เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด)
Guess I was
(เกสส ซาย วอส)
A silly b*tch in love, oh oh oh
(อะ ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ , โอ โอ โอ)

All of my girls said ” he’s playin’ you ”
(ออล อ็อฝ มาย เกิร์ล เซ็ด ” อีส เพลย์ยิน ยู “)
But I said ” mind you’re business cuz that ain’t true ”
(บั๊ท ไอ เซ็ด ” ไมนด์ ยัวร์ บีสเน็ซ คัซ แดท เอน ทรู “)
Boy, you had me twisted and all confused
(บอย , ยู แฮ็ด มี ทวิสท แอนด์ ออล คอนฟิ้วส)
No more am I
(โน โม แอ็ม ไอ)
A silly b*tch in love
(อะ ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ)

I was so silly [silly]
(ไอ วอส โซ ซิ๊ลลี่ [ ซิ๊ลลี่ ])
I was wide open [open]
(ไอ วอส ไวด์ โอ๊เพ่น [ โอ๊เพ่น ])
I was in love [your love, your love, oh oh]
(ไอ วอส ซิน ลัฝ [ ยุร ลัฝ , ยุร ลัฝ , โอ โอ ])
Yes I was a silly b*tch in love, oh oh oh
(เย็ซ ซาย วอส ซา ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ , โอ โอ โอ)

You had a dime but you cashed it in
(ยู แฮ็ด อะ ไดม บั๊ท ยู แค๊ช ดิท อิน)
I let you play me again and again
(ไอ เล็ท ยู เพลย์ มี อะเกน แอนด์ อะเกน)
How many nights must I curse myself
(ฮาว เมนอิ ไน๊ท มัสท์ ไอ เคอร์ส ไมเซลฟ)
Guess I was
(เกสส ซาย วอส)
A silly b*tch in love, oh oh oh
(อะ ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ , โอ โอ โอ)

You remember all the time you spent
(ยู รีเม๊มเบ่อร์ ออล เดอะ ไทม์ ยู ซเพ็นท)
Out all night, just clubbin’
(เอ๊าท ดอร์ ไน๊ท , จั๊สท แคปบิน)
Comin’ home, and then
(คัมอิน โฮม , แอนด์ เด็น)
I still gave you my lips, my hips
(ไอ สทิลล เกฝ ยู มาย ลิพ , มาย ฮิพ)
All of my chips, I guess I was
(ออล อ็อฝ มาย ชิพ , ไอ เกสส ซาย วอส)
A silly b*tch in love
(อะ ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ)

Kept you draped in Dulce and iced out Roley’s
(เค็พท ยู ดเรพ อิน Dulce แอนด์ ไอ๊ซ์ เอ๊าท Roleys)
Foolish enough to believe anything you told me
(ฟูลอิฌ อีน๊าฟ ทู บีลี๊ฝ เอนอิธิง ยู โทลด มี)
You had to ?? and you got the ??
(ยู แฮ็ด ทู แอนด์ ยู ก็อท เดอะ)
But my love was the toss
(บั๊ท มาย ลัฝ วอส เดอะ ท็อซ)
And you had me lost
(แอนด์ ยู แฮ็ด มี ล็อซท)
Yes I was a silly b*tch in love, oh oh oh
(เย็ซ ซาย วอส ซา ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ , โอ โอ โอ)

You had other b*tches in my car
(ยู แฮ็ด อ๊อเธ่อร์ บี *tches ซิน มาย คารํ)
[Go ahead keep the Roley and the Benz]
([ โก อะเฮด คี๊พ เดอะ Roley แอนด์ เดอะ เบนซฺ ])
Now you got other b*tches wearin’ my bra?
(นาว ยู ก็อท อ๊อเธ่อร์ บี *tches เวียริน มาย บรา)
[I ain’t mad, I ain’t mad]
([ ไอ เอน แม้ด , ไอ เอน แม้ด ])
N*gga you ain’t know you was f*ckin’ with a star
(เอ็น *gga ยู เอน โนว์ ยู วอส เอฟ *ckin วิธ อะ สทาร์)
[I ain’t mad, I ain’t mad]
([ ไอ เอน แม้ด , ไอ เอน แม้ด ])
Ain’t that b*tch puttin’ up with that silly sh*t no more
(เอน แดท บี *tch พันดิน อั๊พ วิธ แดท ซิ๊ลลี่ ฌะ *ที โน โม)
[Silly b*tch in love]
([ ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ ])
N*gga you out the door
(เอ็น *gga ยู เอ๊าท เดอะ ดอร์)

I was so silly [to let you push my Benz]
(ไอ วอส โซ ซิ๊ลลี่ [ ทู เล็ท ยู พุช มาย เบนซฺ ])
I was wide open [I didn’t listen to my friends]
(ไอ วอส ไวด์ โอ๊เพ่น [ ไอ ดิ๊นอิน ลิ๊สซึ่น ทู มาย เฟรน ])
I was in love [I guess I was]
(ไอ วอส ซิน ลัฝ [ ไอ เกสส ซาย วอส ])
Yes I was a silly b*tch in love, oh oh oh
(เย็ซ ซาย วอส ซา ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ , โอ โอ โอ)

Silly b*tch in love, oh oh
(ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ , โอ โอ)
Oh oh, oh oh
(โอ โอ , โอ โอ)
Oh, oh, oh oh
(โอ , โอ , โอ โอ)
Silly b*tch, silly b*tch
(ซิ๊ลลี่ บี *tch , ซิ๊ลลี่ บี *tch)
No more am I
(โน โม แอ็ม ไอ)
[Silly b*tch in love, oh oh oh]
([ ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ , โอ โอ โอ ])

So silly, oh oh, oh
(โซ ซิ๊ลลี่ , โอ โอ , โอ)
How could I let you treat me so bad?
(ฮาว เคิด ดาย เล็ท ยู ทรี๊ท มี โซ แบ้ด)
Lost in love, lost in love
(ล็อซท อิน ลัฝ , ล็อซท อิน ลัฝ)
[Silly b*tch in love, oh oh oh]
([ ซิ๊ลลี่ บี *tch อิน ลัฝ , โอ โอ โอ ])
Silly, silly b*tch
(ซิ๊ลลี่ , ซิ๊ลลี่ บี *tch)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Silly B*tch in Love คำอ่านไทย Olivia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น