เนื้อเพลง Coma คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Hey you caught me in a coma
(เฮ ยู คอท มี อิน อะ โค๊ม่า)
And I don’t think I wanna
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ทริ๊งค ไอ วอนนา)
Ever come back to this…world again
(เอ๊เฝ่อร์ คัม แบ็ค ทู ดิส เวิลด อะเกน)
Kinda like it in a coma
(กินดา ไล๊ค อิท อิน อะ โค๊ม่า)
‘Cause no one’s ever gonna
(ค๊อส โน วัน เอ๊เฝ่อร์ กอนนะ)
Oh, make me come back to this…world again
(โอ , เม้ค มี คัม แบ็ค ทู ดิส เวิลด อะเกน)
Now I feel as if I’m floating away
(นาว ไอ ฟีล แอส อิ๊ฟ แอม ฟโลทอิง อะเวย์)
I can’t feel all the pressure
(ไอ แค็นท ฟีล ออล เดอะ พเรฌเออะ)
And I like it this way
(แอนด์ ดาย ไล๊ค อิท ดิส เวย์)
But my body’s callin’
(บั๊ท มาย บ๊อดี้ คอลลิน)
My body’s callin’
(มาย บ๊อดี้ คอลลิน)
Won’t ya come back to this…world again
(ว็อนท ยา คัม แบ็ค ทู ดิส เวิลด อะเกน)
Suspended deep in a sea of black
(ซัสเพ็นด์ ดี๊พ อิน อะ ซี อ็อฝ แบล๊ค)
I’ve got the light at the end
(แอฝ ก็อท เดอะ ไล๊ท แอ็ท ดิ เอ็นด)
I’ve got the bones on the mast
(แอฝ ก็อท เดอะ โบน ออน เดอะ มาซท)
Well I’ve gone sailin’, I’ve gone sailin’
(เวลล แอฝ กอน เซลิน , แอฝ กอน เซลิน)
I could leave so easily
(ไอ เคิด ลี๊ฝ โซ อีสอิลิ)
While friends are calling back to me
(ไวล์ เฟรน แซร์ คอลลิง แบ็ค ทู มี)
I said they’re
(ไอ เซ็ด เดรว)
They’re leaving it all up to me
(เดรว ลีฝอิงส อิท ดอร์ อั๊พ ทู มี)
When all I needed was clarity
(เว็น ออล ไอ นี๊ด วอส คแลริทิ)
And someone to tell me
(แอนด์ ซัมวัน ทู เทลล มี)
What the f*ck is going on
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck อีส โกอิ้ง ออน)
Goddamn it!
(ก๊อดแดม หนิด !)

Slippin’ farther an farther away
(สลิปพิน ฟาเฑอะ แอน ฟาเฑอะ อะเวย์)
It’s a miracle how long we can stay
(อิทซ ซา มิ๊ราเคิ่ล ฮาว ลอง วี แคน สเทย์)
In a world our minds created
(อิน อะ เวิลด เอ๊า ไมนด์ คริเอท)
In a world that’s full of sh*t
(อิน อะ เวิลด แด้ท ฟูล อ็อฝ ฌะ *ที)

Help me
(เฮ้ลพ มี)
Help me
(เฮ้ลพ มี)
Help me
(เฮ้ลพ มี)
Help me
(เฮ้ลพ มี)
Bastard
(แบซเทิด)

Please understand me
(พลีซ อั๊นเด้อรสแทนด มี)
I’m climbin’ through the wreckage
(แอม แคลมบิน ทรู เดอะ เรคคิจ)
Of all my twisted dreams
(อ็อฝ ออล มาย ทวิสท ดรีม)
But this cheap investigation just can’t
(บั๊ท ดิส ชี๊พ อินเฝซทิเกฌัน จั๊สท แค็นท)
stifle all my screams
(สไตเฟิล ออล มาย สครีม)
And I’m waitin’ at the crossroads
(แอนด์ แอม เว๊ทดิน แอ็ท เดอะ คอสโรด)
Waiting for you
(เวททิง ฟอร์ ยู)
Waiting for you
(เวททิง ฟอร์ ยู)
Where are you
(แวร์ อาร์ ยู)

No one’s gonna bother me anymore
(โน วัน กอนนะ บ๊อเทร่อรฺ มี แอนนี่มอ)
No one’s gonna mess with my head no more
(โน วัน กอนนะ เมซ วิธ มาย เฮด โน โม)
I can’t understand what all the fightin’s for
(ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท ดอร์ เดอะ ไฟท์ดิน ฟอร์)
But it’s so nice here down off the shore
(บั๊ท อิทซ โซ ไน๊ซ์ เฮียร เดาน ออฟฟ เดอะ ชอร์)
I wish you could see this
(ไอ วิ๊ช ยู เคิด ซี ดิส)
‘Cause there’s nothing to see
(ค๊อส แดร์ นัธอิง ทู ซี)
It’s peaceful here and it’s fine with me
(อิทซ พีซฟุล เฮียร แอนด์ อิทซ ไฟน วิธ มี)
Not like the world where I used to live
(น็อท ไล๊ค เดอะ เวิลด แวร์ ไอ ยู๊ส ทู ไล้ฝ)
I never really wanted to live
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู ไล้ฝ)

Zap him again
(Zap ฮิม อะเกน)
Zap the son of a b*tch again
(Zap เดอะ ซัน อ็อฝ อะ บี *tch อะเกน)

Ya live your life like it’s a coma
(ยา ไล้ฝ ยุร ไล๊ฟ ไล๊ค อิทซ ซา โค๊ม่า)
So won’t you tell me why we’d wanna
(โซ ว็อนท ยู เทลล มี วาย เว็ด วอนนา)
With all the reasons you give it’s
(วิธ ออล เดอะ รี๊ซั่น ยู กี๊ฝ อิทซ)
It’s kinda hard to believe
(อิทซ กินดา ฮาร์ด ทู บีลี๊ฝ)
But who am I to tell you that I’ve seen
(บั๊ท ฮู แอ็ม ไอ ทู เทลล ยู แดท แอฝ ซีน)
any reason why you should stay
(เอ๊นี่ รี๊ซั่น วาย ยู เชิด สเทย์)
Maybe we’d be better off without you anyway
(เมบี เว็ด บี เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิธเอ๊าท ยู เอนอิเว)

You got a one way ticket
(ยู ก็อท ดา วัน เวย์ ทิ๊คเค๊ท)
On your last chance ride
(ออน ยุร ล๊าสท แช้นซํ ไรด์)
Gotta one way ticket
(กอททะ วัน เวย์ ทิ๊คเค๊ท)
To your suicide
(ทู ยุร ซุยไซ้ด)
Gotta one way ticket
(กอททะ วัน เวย์ ทิ๊คเค๊ท)
An there’s no way out alive
(แอน แดร์ โน เวย์ เอ๊าท อะไล๊ฝ)
An all this crass communication
(แอน ออล ดิส คแร็ซ ค็อมยูนิเคฌัน)
That has left you in the cold
(แดท แฮ็ส เล๊ฟท ยู อิน เดอะ โคลด์)
Isn’t much for consolation
(อีสซึ่น มัช ฟอร์ ค็อนโซะเลฌัน)
When you feel so weak and old
(เว็น ยู ฟีล โซ วี๊ค แอนด์ โอลด์)
But is home is where the heart is
(บั๊ท อีส โฮม อีส แวร์ เดอะ ฮาร์ท อีส)
Then there’s stories to be told
(เด็น แดร์ สตอยสฺ ทู บี โทลด)
No you don’t need a doctor
(โน ยู ด้อนท์ นี๊ด อะ ด๊อคเท่อร์)
No one else can heal your soul
(โน วัน เอ๊ลส แคน ฮีล ยุร โซล)

Got your mind in submission
(ก็อท ยุร ไมนด์ อิน ซับมีฌอัน)
Got your life on the line
(ก็อท ยุร ไล๊ฟ ออน เดอะ ไลน์)
But nobody pulled the trigger
(บั๊ท โนบอดี้ พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
They just stepped aside
(เด จั๊สท สตอปชฺ อะไซ๊ดฺ)
They be down by the water
(เด บี เดาน บาย เดอะ ว๊อเท่อร)
While you watch ’em waving goodbye
(ไวล์ ยู ว๊อทช เอ็ม เวฝวิ่ง กู๊ดบาย)
They be callin’ in the morning
(เด บี คอลลิน อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
They be hangin’ on the phone
(เด บี แฮนจิ้น ออน เดอะ โฟน)
They be waiting for an answer
(เด บี เวททิง ฟอร์ แอน แอ๊นเซ่อร)
When you know nobody’s home
(เว็น ยู โนว์ โนบอดี้ โฮม)
And when the bell’s stopped ringing
(แอนด์ เว็น เดอะ เบลล์ สต๊อปพฺ รีงอิง)
It was nobody’s fault but your own
(อิท วอส โนบอดี้ ฟอลท บั๊ท ยุร โอว์น)
There were always ample warnings
(แดร์ เวอ ออลเว ample วอนิง)
There were always subtle signs
(แดร์ เวอ ออลเว ซับเดิล ซายน)
And you would have seen it comin’
(แอนด์ ยู เวิด แฮ็ฝ ซีน หนิด คัมอิน)
But we gave you too much time
(บั๊ท วี เกฝ ยู ทู มัช ไทม์)
And when you said that no one’s listening
(แอนด์ เว็น ยู เซ็ด แดท โน วัน ลิเซินนิง)
Why’d your best friend drop a dime
(วาย ยุร เบ๊สท์ เฟรน ดรอพ อะ ไดม)
Sometimes we get so tired of waiting
(ซัมไทม์ วี เก็ท โซ ไทร์ อ็อฝ เวททิง)
For a way to spend our time
(ฟอร์ รา เวย์ ทู สเพ็นด เอ๊า ไทม์)
An ” It’s so easy ” to be social
(แอน ” อิทซ โซ อีสอิ ” ทู บี โซแฌ็ล)
” It’s so easy ” to be cool
(” อิทซ โซ อีสอิ ” ทู บี คูล)
Yeah it’s easy to be hungry
(เย่ อิทซ อีสอิ ทู บี ฮั๊งกรี้)
When you ain’t got sh*t to lose
(เว็น ยู เอน ก็อท ฌะ *ที ทู ลู้ส)
And I wish that I could help you
(แอนด์ ดาย วิ๊ช แดท ไอ เคิด เฮ้ลพ ยู)
With what you hope to find
(วิธ ว๊อท ยู โฮพ ทู ไฟนด์)
But I’m still out here waiting
(บั๊ท แอม สทิลล เอ๊าท เฮียร เวททิง)
Watching reruns of my life
(วัทชิง รีรัน อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
When you reach the point of breaking
(เว็น ยู รี๊ช เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ บเรคคิง)
Know it’s gonna take some time
(โนว์ อิทซ กอนนะ เท้ค ซัม ไทม์)
To heal the broken memories
(ทู ฮีล เดอะ บโรเค็น เมรโมรี)
That another man would need
(แดท อะน๊าเทร่อร์ แมน เวิด นี๊ด)
Just to survive
(จั๊สท ทู เซอร์ไฝ๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coma คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น