เนื้อเพลง Rhythms คำอ่านไทย Sum 41

Mad in a way but I don’t say,
(แม้ด อิน อะ เวย์ บั๊ท ไอ ด้อนท์ เซย์ ,)
It’s what you’re used to.
(อิทซ ว๊อท ยัวร์ ยู๊ส ทู)
I got the words but can’t convey.
(ไอ ก็อท เดอะ เวิร์ด บั๊ท แค็นท คอนเฝย์)
I know you’ll turn it all around,
(ไอ โนว์ โยว เทิร์น หนิด ออล อะราวนฺดฺ ,)
Cause that’s the rhythms that you go through
(ค๊อส แด้ท เดอะ ริธึ่ม แดท ยู โก ทรู)
Get it back and you’re not obliged to say,
(เก็ท ดิธ แบ็ค แอนด์ ยัวร์ น็อท โอะบไลจ ทู เซย์ ,)
Not intact but you’re better off anyway.
(น็อท อินแท็คท บั๊ท ยัวร์ เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ เอนอิเว)
Somehow it’s never up to me.
(ซัมฮาว อิทซ เน๊เฝ่อร์ อั๊พ ทู มี)
What if I would say?
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย เวิด เซย์)
Simple words I can’t relate.
(ซิ๊มเพิ่ล เวิร์ด ซาย แค็นท รีเหลท)
I don’t place upon your view,
(ไอ ด้อนท์ เพลส อุพอน ยุร ฝิว ,)
It’s the rhythms that you go through.
(อิทซ เดอะ ริธึ่ม แดท ยู โก ทรู)

I know what I want,
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ,)
You just take me through the motions.
(ยู จั๊สท เท้ค มี ทรู เดอะ โมฌัน)
I know what I want,
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ,)
And that’s more than you can say.
(แอนด์ แด้ท โม แฑ็น ยู แคน เซย์)

Since you found me out,
(ซิ๊นซ ยู เฟานด มี เอ๊าท ,)
Since you found me out,
(ซิ๊นซ ยู เฟานด มี เอ๊าท ,)
Since you found me out,
(ซิ๊นซ ยู เฟานด มี เอ๊าท ,)
Since you found me out.
(ซิ๊นซ ยู เฟานด มี เอ๊าท)

Your story still remains
(ยุร สท๊อรี่ สทิลล รีเมน)
It’s so unlike still you stay the same,
(อิทซ โซ อันไล๊ค สทิลล ยู สเทย์ เดอะ เซม ,)
And all the while you’re counting on your day to come,
(แอนด์ ออล เดอะ ไวล์ ยัวร์ เค๊าติง ออน ยุร เดย์ ทู คัม ,)
But nothing ever told you.
(บั๊ท นัธอิง เอ๊เฝ่อร์ โทลด ยู)
You would say that it’s only for a day.
(ยู เวิด เซย์ แดท อิทซ โอ๊นลี่ ฟอร์ รา เดย์)
Yesterday’s last week tomorrow’s on its way.
(เยซเทอะดิ ล๊าสท วี๊ค ทูม๊อโร่ว ออน อิทซ เวย์)
And I’m falling faster all the time.
(แอนด์ แอม ฟ๊อลิง ฟาสเทอะ ออล เดอะ ไทม์)

What if I would say?
(ว๊อท อิ๊ฟ ฟาย เวิด เซย์)
Simple words I can’t relate.
(ซิ๊มเพิ่ล เวิร์ด ซาย แค็นท รีเหลท)
What came easy is now too late.
(ว๊อท เคม อีสอิ อีส นาว ทู เหลท)
And it was always standing right in front of me.
(แอนด์ ดิท วอส ออลเว ซแทนดิง ไร๊ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)

I know what I want,
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ,)
You just take me through the motions.
(ยู จั๊สท เท้ค มี ทรู เดอะ โมฌัน)
I know what I want,
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ,)
And that’s more than you can say.
(แอนด์ แด้ท โม แฑ็น ยู แคน เซย์)

All the time you thought worth saving,
(ออล เดอะ ไทม์ ยู ธอท เวิร์ธ เซฝอิง ,)
You still end up with memories fading.
(ยู สทิลล เอ็นด อั๊พ วิธ เมรโมรี เฟดิง)
After all that you wouldn’t do,
(แอ๊ฟเท่อร ออล แดท ยู วูดดึ่น ดู ,)
It makes no sense, but it’s that rhythms that you go through.
(อิท เม้ค โน เซ้นส , บั๊ท อิทซ แดท ริธึ่ม แดท ยู โก ทรู)

I know what I want,
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ,)
You just take me through the motions.
(ยู จั๊สท เท้ค มี ทรู เดอะ โมฌัน)
I know what I want,
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ,)
And that’s more than you can say. I know what I want,
(แอนด์ แด้ท โม แฑ็น ยู แคน เซย์ ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ,)
You just take me through the motions.
(ยู จั๊สท เท้ค มี ทรู เดอะ โมฌัน)
I know what I want,
(ไอ โนว์ ว๊อท ไอ ว้อนท ,)
And that’s more than you can say.
(แอนด์ แด้ท โม แฑ็น ยู แคน เซย์)

Since you found me out,
(ซิ๊นซ ยู เฟานด มี เอ๊าท ,)
Since you found me out,
(ซิ๊นซ ยู เฟานด มี เอ๊าท ,)
Since you found me out,
(ซิ๊นซ ยู เฟานด มี เอ๊าท ,)
Since you found me out.
(ซิ๊นซ ยู เฟานด มี เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rhythms คำอ่านไทย Sum 41

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น