เนื้อเพลง Blow My Buz คำอ่านไทย D12

{Eminem}
({เอมมีนเอม })
Schizophrenia
(ซกีโสะฟรีเนียะ)
How many of you got it?
(ฮาว เมนอิ อ็อฝ ยู ก็อท ดิธ)
How many motherf*ckers can say they psychotic?
(ฮาว เมนอิ motherf*ckers แคน เซย์ เด ไซโคดิก)
How many motherf*ckers can say
(ฮาว เมนอิ motherf*ckers แคน เซย์)
They brains dryrotted from pot?
(เด เบรน dryrotted ฟรอม พ๊อท)
You got it like I got it or not?
(ยู ก็อท ดิธ ไล๊ค ไก ก็อท ดิธ ออ น็อท)
If you did you would know just what I’m talking ’bout
(อิ๊ฟ ยู ดิด ยู เวิด โนว์ จั๊สท ว๊อท แอม ทอคอิง เบาท)
When your tongue’s rotting out from cotton mouth
(เว็น ยุร ทั๊ง หรอดดิง เอ๊าท ฟรอม ค๊อทท่อน เม๊าธ)
When you end up becoming so dependent on weed
(เว็น ยู เอ็นด อั๊พ บิคัมอิง โซ ดิเพนเด็นท ออน วี)
That you end up spending a G
(แดท ยู เอ็นด อั๊พ ซเพ็นดิง อะ จี)
In the vending machine
(อิน เดอะ vendings แมชชีน)
You got the munchies
(ยู ก็อท เดอะ มันชีต)
Look at you
(ลุ๊ค แกท ยู)
Junk food junkie
(จังค ฟู้ด จังคี)
Potato chips and lunch meat
(โพเท๊โต้ ชิพ แซน ลั้นช มี๊ท)
Up in the front seat
(อั๊พ อิน เดอะ ฟร๊อนท ซีท)
Sometimes you can get so paranoid from ganja
(ซัมไทม์ ยู แคน เก็ท โซ พารานอย ฟรอม ganja)
That it’s got you thinking the whole world is watching ya
(แดท อิทซ ก็อท ยู ติ้งกิง เดอะ โฮล เวิลด อีส วัทชิง ยา)
Or maybe you don’t smoke
(ออ เมบี ยู ด้อนท์ สโม๊ค)
Maybe you just grow
(เมบี ยู จั๊สท โกรว์)
But whatever your drugs, yo
(บั๊ท ฮว็อทเอฝเออะ ยุร ดรัก , โย)
Go for the gusto
(โก ฟอร์ เดอะ กัซโท)
Just don’t
(จั๊สท ด้อนท์)
Come f*ck with me when I’m doing my drugs
(คัม เอฟ *ck วิธ มี เว็น แอม ดูอิง มาย ดรัก)
You see me in the club don’t come f*cking my high up and
(ยู ซี มี อิน เดอะ คลับ ด้อนท์ คัม เอฟ *คิง มาย ไฮฮ อั๊พ แอนด์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Blow my buzz
(โบลว์ มาย บัส)
Do what you want to just don’t
(ดู ว๊อท ยู ว้อนท ทู จั๊สท ด้อนท์)
Blow my buzz
(โบลว์ มาย บัส)
Then I’m gonna sit here and
(เด็น แอม กอนนะ ซิท เฮียร แอนด์)
Roll my drugs
(โรลล มาย ดรัก)
And if you talk I’m gonna
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ท๊อล์ค แอม กอนนะ)
F*ck you up
(เอฟ *ck ยู อั๊พ)
And don’t say sh*t and we’ll be cool
(แอนด์ ด้อนท์ เซย์ ฌะ *ที แอนด์ เวลล บี คูล)

{Bizarre}
({บิซารร์ })
B*tch let me in the house
(บี *tch เล็ท มี อิน เดอะ เฮ้าส)
[Ay Von?]
([ ไอ โฝน ])
Naw, just came to each your mother out
(นอว , จั๊สท เคม ทู อีช ยุร ม๊าเธ่อร์ เอ๊าท)
It’s the big guy
(อิทซ เดอะ บิ๊ก กาย)
Doing the b*tterfly to the ground
(ดูอิง เดอะ บี *tterfly ทู เดอะ กราวนด์)
Go ‘head
(โก เฮด)
[Bizarre, sit your nasty ass down]
([ บิซารร์ , ซิท ยุร นาซทิ อาซ เดาน ])
I spot this fat b*tch from across the room
(ไอ สพอท ดิส แฟท บี *tch ฟรอม อะคร๊อส เดอะ รูม)
Now s*ck my d*ck while your boyfriend’s in the bathroom [ya ya]
(นาว เอส *ck มาย ดี *ck ไวล์ ยุร บอยเฟรน ซิน เดอะ บาทรูม [ ยา ยา ])
My face is pink
(มาย เฟซ อีส พิ๊งค)
Looking for a sink
(ลุคอิง ฟอร์ รา ซิ๊งค)
And don’t worry ’bout what I put in your drink
(แอนด์ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ว๊อท ไอ พุท อิน ยุร ดริ๊งค)
It’s called a date rape drug
(อิทซ คอลลํ อะ เดท เร้พ ดรัก)
Ten minutes you’ll be f*cked up
(เท็น มิ๊หนิท โยว บี เอฟ *cked อั๊พ)
Open your nasty ass legs up [ya you whore]
(โอ๊เพ่น ยุร นาซทิ อาซ เล้ก อั๊พ [ ยา ยู โฮ ])
B*tches I’m catching
(บี *tches แอม แคชอิง)
Blunts I’m matching
(บลันท แอม แมตจิง)
Don’t call me Bizarre
(ด้อนท์ คอลลํ มี บิซารร์)
I’m the Reverend Jesse Jackson
(แอม เดอะ เรฝเวอเรน เจซซี่ แจคสัน)

{Swifty}
({Swifty})
Who the f*ck is this guy?
(ฮู เดอะ เอฟ *ck อีส ดิส กาย)
Why the hell you in my presence?
(วาย เดอะ เฮ็ลล ยู อิน มาย พเรสเอ็นซ)
It’d be cool if you was asking me some reasonable questions [damn]
(อิทด บี คูล อิ๊ฟ ยู วอส อาคกิ้ง มี ซัม รีเซินนาเบิล เคว๊สชั่น [ แดมนํ ])
But you on some bullsh*t n*gga
(บั๊ท ยู ออน ซัม bullsh*ที เอ็น *gga)
This your last beer [for real]
(ดิส ยุร ล๊าสท เบีย [ ฟอร์ เรียล ])
Get the f*ck off my d*ck
(เก็ท เดอะ เอฟ *ck ออฟฟ มาย ดี *ck)
And tell your b*tch to bring her ass here
(แอนด์ เทลล ยุร บี *tch ทู บริง เฮอ อาซ เฮียร)
I kick a hoe out
(ไอ คิ๊ค กา โฮ เอ๊าท)
Without giving a cat fear [uh huh]
(วิธเอ๊าท กีฝวิง อะ แค๊ท เฟียร์ [ อา ฮู ])
And leave her barefooted just for nagging in my damn ear
(แอนด์ ลี๊ฝ เฮอ barefooted จั๊สท ฟอร์ naggings อิน มาย แดมนํ เอียร)
When I’m out eating
(เว็น แอม เอ๊าท อีสดิง)
You fags interfere
(ยู แฟ็ก อินเทอร์เฟียร)
They don’t go until I let ’em know a mac is sitting here
(เด ด้อนท์ โก อันทิล ไอ เล็ท เอ็ม โนว์ อะ แมค อีส ซีททิง เฮียร)
I get drunk and I smoke weed
(ไอ เก็ท ดรั๊งค แอนด์ ดาย สโม๊ค วี)
What your ass wanna hear?
(ว๊อท ยุร อาซ วอนนา เฮียร)
I didn’t answer you clear?
(ไอ ดิ๊นอิน แอ๊นเซ่อร ยู เคลียร์)
I meant Manson is here, ok?
(ไอ เม็นท แมนซัน อีส เฮียร , โอเค)
You want some lle’?
(ยู ว้อนท ซัม lle)
I’ll front your ass some play
(อิลล ฟร๊อนท ยุร อาซ ซัม เพลย์)
But other than that get the hell out my face
(บั๊ท อ๊อเธ่อร์ แฑ็น แดท เก็ท เดอะ เฮ็ลล เอ๊าท มาย เฟซ)
Because you n*ggas trying to
(บิคอส ยู เอ็น *ggas ทไรอิง ทู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

{Kuniva & Kon Artis}
({ครูเนฝว่า & คอนเอมพลีดิง Artis})
Yo, Denaun, you seem shook
(โย , Denaun , ยู ซีม ฌุค)
I really am, dog, look
(ไอ ริแอ็ลลิ แอ็ม , ด้อกก , ลุ๊ค)
This fat b*tch keep chasing me
(ดิส แฟท บี *tch คี๊พ เชซิง มี)
Trying to give me the nook’
(ทไรอิง ทู กี๊ฝ มี เดอะ นุค)
Ah man, you probably led her on
(อา แมน , ยู พรอบอับลิ เล็ด เฮอ ออน)
I just bought her a beer
(ไอ จั๊สท บอท เฮอ รา เบีย)
I saw her rubbing on your ear
(ไอ ซอว์ เฮอ รับบิง ออน ยุร เอียร)
While she was wiping your tears
(ไวล์ ชี วอส วายปิ้ง ยุร เทียร์)
I admit, I was high
(ไอ แอ๊ดมิท , ไอ วอส ไฮฮ)
But you ain’t see me crying
(บั๊ท ยู เอน ซี มี คไรอิง)
N*gga, you lying and you blowing my high
(เอ็น *gga , ยู ลายยิง แอนด์ ยู โบลวิง มาย ไฮฮ)
Just stop denying it
(จั๊สท สท๊อพ ดีนายลิง อิท)
Well at least somebody in this bar is
(เวลล แอ็ท ลีซท ซัมบอดี้ อิน ดิส บาร์ อีส)
This big b*tch did
(ดิส บิ๊ก บี *tch ดิด)
The ultimate by saying she wanted to have my kid
(ดิ อั๊ลทิเหมท บาย เซอิง ชี ว้อนท ทู แฮ็ฝ มาย คิด)
Look man, you grown
(ลุ๊ค แมน , ยู กโรน)
Just leave me alone
(จั๊สท ลี๊ฝ มี อะโลน)
I’m in the zone
(แอม อิน เดอะ โซน)
Call it a night
(คอลลํ อิท ดา ไน๊ท)
Get stoned
(เก็ท สโทน)
And take that fat sl*t home [take her ass home]
(แอนด์ เท้ค แดท แฟท sl*ที โฮม [ เท้ค เฮอ อาซ โฮม ])
Just quit the drank
(จั๊สท ควิท เดอะ ดแร็งค)
Hit the dank
(ฮิท เดอะ แด็งค)
Do some drugs [man]
(ดู ซัม ดรัก [ แมน ])
Go kill yourself
(โก คิลล์ ยุรเซลฟ)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)
Well stop blowing my buzz
(เวลล สท๊อพ โบลวิง มาย บัส)

{Proof}
({พรู๊พ })
I’m at the front of the bar
(แอม แอ็ท เดอะ ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ บาร์)
By the lounge in the back
(บาย เดอะ เลานจ อิน เดอะ แบ็ค)
With a sl*t on my arm
(วิธ อะ sl*ที ออน มาย อาร์ม)
While I’m downing the yac
(ไวล์ แอม ดาวนิง เดอะ yac)
Got the pills in my system
(ก็อท เดอะ พิลล์ ซิน มาย ซิ๊สเท่ม)
Floating around
(ฟโลทอิง อะราวนฺดฺ)
Everytime I start drifting
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ สท๊าร์ท ดริฟทิง)
Someone open they mouth
(ซัมวัน โอ๊เพ่น เด เม๊าธ)
Yo, my ear been spit, licked, and freestyled in [Yo, my flow is cool my whole crew]
(โย , มาย เอียร บีน ซพิท , ลิค , แอนด์ ฟรีสทาย อิน [ โย , มาย โฟลว์ อีส คูล มาย โฮล ครู ])
I think I’m going Def like Mos senile men
(ไอ ทริ๊งค แอม โกอิ้ง เดฟ ไล๊ค Mos ซีไนล เม็น)
Only one good demo outta three thousand
(โอ๊นลี่ วัน กู๊ด เดโม เอ๊าตา ทรี เธ๊าซั่นด)
[Yo, I ain’t wanna rap for you anyway]
([ โย , ไอ เอน วอนนา แร็พ ฟอร์ ยู เอนอิเว ])
[Aiight, aiight]
([ Aiight , aiight ])
Peace out then
(พี๊ซ เอ๊าท เด็น)
Next n*gga that bump me
(เน๊กซท เอ็น *gga แดท บั๊มพํ มี)
I’ma do the humpty
(แอมอา ดู เดอะ humpty)
And elbow b*tches
(แอนด์ เอ๊ลโบว์ บี *tches)
Till everybody jump me
(ทิลล์ เอวี่บอดี้ จั๊มพ มี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blow My Buz คำอ่านไทย D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น