เนื้อเพลง Slipping Away คำอ่านไทย Mariah Carey

Chorus:
(ค๊อรัส :)
So far So far slipping away away
(โซ ฟาร์ โซ ฟาร์ สลิพปิง อะเวย์ อะเวย์)
Slipping away from the life and the love we made
(สลิพปิง อะเวย์ ฟรอม เดอะ ไล๊ฟ แอนด์ เดอะ ลัฝ วี เมด)
Baby I’m so afraid
(เบ๊บี้ แอม โซ อะเฟรด)
So far so far slipping away away
(โซ ฟาร์ โซ ฟาร์ สลิพปิง อะเวย์ อะเวย์)
You’re slipping right out of my grasp and you’re
(ยัวร์ สลิพปิง ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ มาย กราซพ แอนด์ ยัวร์)
Fading fast
(เฟดิง ฟาสท)

It seems you know you’re slipping away from me
(อิท ซีม ยู โนว์ ยัวร์ สลิพปิง อะเวย์ ฟรอม มี)
I keep on reaching
(ไอ คี๊พ ออน รีชชิง)
And I
(แอนด์ ดาย)
I keep on trying
(ไอ คี๊พ ออน ทไรอิง)
But you never even hold me
(บั๊ท ยู เน๊เฝ่อร์ อี๊เฝ่น โฮลด์ มี)
And it seems like you don’t know me baby
(แอนด์ ดิท ซีม ไล๊ค ยู ด้อนท์ โนว์ มี เบ๊บี้)
I keep on yearning
(ไอ คี๊พ ออน เยอนิง)

And I
(แอนด์ ดาย)
I guess I’m learning
(ไอ เกสส แอม เลอนิง)
That its just a losing fight
(แดท อิทซ จั๊สท ดา โรซิง ไฟ้ท)
Cause there’s no passion
(ค๊อส แดร์ โน แพ๊ชชั่น)
In your eyes
(อิน ยุร อาย)

Chorus
(ค๊อรัส)

I keep denying that our
(ไอ คี๊พ ดีนายลิง แดท เอ๊า)
Our love is dying
(เอ๊า ลัฝ อีส ไดอิง)
But its all a big charade
(บั๊ท อิทซ ซอร์ อะ บิ๊ก ฌะเรด)
And it’s a fruitless game to play
(แอนด์ อิทซ ซา fruitless เกม ทู เพลย์)
I can’t remember when you
(ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู)
You last were tender
(ยู ล๊าสท เวอ เท๊นเด้อร์)

And it’s always touch and go
(แอนด์ อิทซ ออลเว ทั๊ช แอนด์ โก)
The silence chills me to the bone
(เดอะ ไซเล็นซ ชิล มี ทู เดอะ โบน)

Chorus
(ค๊อรัส)

Away away away away away
(อะเวย์ อะเวย์ อะเวย์ อะเวย์ อะเวย์)
Further Further
(เฟ๊อร์เธ่อร์ เฟ๊อร์เธ่อร์)
You’re so far
(ยัวร์ โซ ฟาร์)
Time after time when I reach for you
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์ เว็น นาย รี๊ช ฟอร์ ยู)
I try and I try but you’re so aloof
(ไอ ธราย แอนด์ ดาย ธราย บั๊ท ยัวร์ โซ อะลูฟ)
Where is the boy that you use to be
(แวร์ อีส เดอะ บอย แดท ยู ยู๊ส ทู บี)
Baby you’re slipping away from me
(เบ๊บี้ ยัวร์ สลิพปิง อะเวย์ ฟรอม มี)

Time after time when I reach for you
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์ เว็น นาย รี๊ช ฟอร์ ยู)
I try and I try but you’re so aloof
(ไอ ธราย แอนด์ ดาย ธราย บั๊ท ยัวร์ โซ อะลูฟ)
Where is the boy that you use to be
(แวร์ อีส เดอะ บอย แดท ยู ยู๊ส ทู บี)
Baby you’re slipping away from me
(เบ๊บี้ ยัวร์ สลิพปิง อะเวย์ ฟรอม มี)

So far So far slipping away away
(โซ ฟาร์ โซ ฟาร์ สลิพปิง อะเวย์ อะเวย์)
Slipping away from what we had
(สลิพปิง อะเวย์ ฟรอม ว๊อท วี แฮ็ด)
Truly I just don’t understand
(ทรูลิ ไอ จั๊สท ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)

You’re so far
(ยัวร์ โซ ฟาร์)
So far so far slipping away away
(โซ ฟาร์ โซ ฟาร์ สลิพปิง อะเวย์ อะเวย์)
You’re slipping right out of my grasp and you’re
(ยัวร์ สลิพปิง ไร๊ท เอ๊าท อ็อฝ มาย กราซพ แอนด์ ยัวร์)
Fading so fast
(เฟดิง โซ ฟาสท)

It seems you know you’re slipping away from me
(อิท ซีม ยู โนว์ ยัวร์ สลิพปิง อะเวย์ ฟรอม มี)
Time after time when I reach for you
(ไทม์ แอ๊ฟเท่อร ไทม์ เว็น นาย รี๊ช ฟอร์ ยู)
I try and I try but you’re so aloof
(ไอ ธราย แอนด์ ดาย ธราย บั๊ท ยัวร์ โซ อะลูฟ)
Where is the boy that you use to be
(แวร์ อีส เดอะ บอย แดท ยู ยู๊ส ทู บี)
Baby you’re slipping away from me
(เบ๊บี้ ยัวร์ สลิพปิง อะเวย์ ฟรอม มี)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slipping Away คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น