เนื้อเพลง Freeek! ’04 คำอ่านไทย George Michael

[V1]
([ V1 ])
You got yourself some action
(ยู ก็อท ยุรเซลฟ ซัม แอคฌัน)
Said you got yourself a body
(เซ็ด ยู ก็อท ยุรเซลฟ อะ บ๊อดี้)
You got yourself an ass with
(ยู ก็อท ยุรเซลฟ แอน อาซ วิธ)
Mind of it’s own bring something to the party You got yourself addicted
(ไมนด์ อ็อฝ อิทซ โอว์น บริง ซัมติง ทู เดอะ พ๊าร์ที่ ยู ก็อท ยุรเซลฟ แอ๊ดดิคท)
You shoot up, it saves you time
(ยู ชู๊ท อั๊พ , อิท เซฝ ยู ไทม์)
You got yourself a paycheck
(ยู ก็อท ยุรเซลฟ อะ เพแชค)
Faces in the places where the sun don’t shine
(เฟซ ซิน เดอะ เพลส แวร์ เดอะ ซัน ด้อนท์ ไชน์)

[CH1]
([ CH1 ])
I’ll be your sexual freeek [freeek]
(อิลล บี ยุร เซคฌวล freeek [ freeek ])
Of the week
(อ็อฝ เดอะ วี๊ค)
I’ll be your inspirational brother [sister] Yo mama can’t you see
(อิลล บี ยุร inspirational บร๊าเท่อรํ [ ซิ๊สเท่อร์ ] โย มามะ แค็นท ยู ซี)
I’ll be your sexual freeek
(อิลล บี ยุร เซคฌวล freeek)
Of the week [Ohh touch it]
(อ็อฝ เดอะ วี๊ค [ โอ้ ทั๊ช อิท ])
I’ll be your educational lover
(อิลล บี ยุร เอดยุเคฌะแน็ล ลัฝเออะ)
Your one fxxx fantasy
(ยุร วัน fxxx แฟนทะซิ)
Can I come on in, my sweet baby
(แคน นาย คัมมอน อิน , มาย สวี้ท เบ๊บี้)
Can I move on in
(แคน นาย มู๊ฝ ออน อิน)
Can I come on in, my sweet baby,
(แคน นาย คัมมอน อิน , มาย สวี้ท เบ๊บี้ ,)
Can I move on in
(แคน นาย มู๊ฝ ออน อิน)

[V2]
([ V2 ])
You got yourself some action
(ยู ก็อท ยุรเซลฟ ซัม แอคฌัน)
Said you got your sexy Java
(เซ็ด ยู ก็อท ยุร เซคซิ จาฝะ)
You got your speed connection
(ยู ก็อท ยุร สพี๊ด ค็อนเนคฌัน)
Free chat, fxxx that, get a little harder You got yourself a big bed
(ฟรี แชท , fxxx แดท , เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ ยู ก็อท ยุรเซลฟ อะ บิ๊ก เบ๊ด)
You shoot off, take your time
(ยู ชู๊ท ออฟฟ , เท้ค ยุร ไทม์)
In the house with a b*tch and a mouse
(อิน เดอะ เฮ้าส วิธ อะ บี *tch แอนด์ อะ เม๊าส)
And your daddy’s plastic how fantastic yeah
(แอนด์ ยุร แดดดิ พแลซทิค ฮาว แฟ็นแทซทิค เย่)

[CH2]
([ CH2 ])
I’ll be your sexual freeek [Back up on this] Of the week [Yeah . . . I
(อิลล บี ยุร เซคฌวล freeek [ แบ็ค อั๊พ ออน ดิส ] อ็อฝ เดอะ วี๊ค [ เย่ ไอ)
think I need a re-booty] I’ll be your inspirational brother [Sister]
(ทริ๊งค ไอ นี๊ด อะ รี บูทิ ] อิลล บี ยุร inspirational บร๊าเท่อรํ [ ซิ๊สเท่อร์ ])
Yo mama can’t you see
(โย มามะ แค็นท ยู ซี)
I’ll be your sexual freeek [B,B,Back]
(อิลล บี ยุร เซคฌวล freeek [ บี , บี , แบ็ค ])
Of the week [B,B,Back back, sexy mama] [Sexual] I’ll be your educational
(อ็อฝ เดอะ วี๊ค [ บี , บี , แบ็ค แบ็ค , เซคซิ มามะ ] [ เซคฌวล ] อิลล บี ยุร เอดยุเคฌะแน็ล)
lover
(ลัฝเออะ)
[Yeah] Your one fxxx fantasy
([ เย่ ] ยุร วัน fxxx แฟนทะซิ)

[BDG]
([ BDG ])
Sexual freeek [Sister]
(เซคฌวล freeek [ ซิ๊สเท่อร์ ])
I think I need a re-booty
(ไอ ทริ๊งค ไอ นี๊ด อะ รี บูทิ)
Sexual freeek [Sister]
(เซคฌวล freeek [ ซิ๊สเท่อร์ ])
I’ll be your sexual freeek, of the week
(อิลล บี ยุร เซคฌวล freeek , อ็อฝ เดอะ วี๊ค)
I’ll be your inspirational brother, Yo mama can’t you see I’ll be your
(อิลล บี ยุร inspirational บร๊าเท่อรํ , โย มามะ แค็นท ยู ซี อิลล บี ยุร)
sexual freeek, of the week
(เซคฌวล freeek , อ็อฝ เดอะ วี๊ค)
I’ll be your educational lover, your one fxxx fantasy [Sister] [Baby]
(อิลล บี ยุร เอดยุเคฌะแน็ล ลัฝเออะ , ยุร วัน fxxx แฟนทะซิ [ ซิ๊สเท่อร์ ] [ เบ๊บี้ ])
Sexual freeek, [Baby] Inspirational brother You got yourself some action
(เซคฌวล freeek , [ เบ๊บี้ ] Inspirational บร๊าเท่อรํ ยู ก็อท ยุรเซลฟ ซัม แอคฌัน)
Said you got yourself a body
(เซ็ด ยู ก็อท ยุรเซลฟ อะ บ๊อดี้)
You got yourself an ass with mind of its own brings something to the
(ยู ก็อท ยุรเซลฟ แอน อาซ วิธ ไมนด์ อ็อฝ อิทซ โอว์น บริง ซัมติง ทู เดอะ)
party
(พ๊าร์ที่)

[OUT CH]
([ เอ๊าท แชพเทอะ ])
Come on kids, don’t be scared
(คัมมอน คิด , ด้อนท์ บี ซคา)
It’s a tits and ass world you gotta be prepared Come on kids, don’t be
(อิทซ ซา ทิท แซน อาซ เวิลด ยู กอททะ บี พรีแพร์ คัมมอน คิด , ด้อนท์ บี)
scared
(ซคา)
It’s a tits and ass world you gotta be prepared
(อิทซ ซา ทิท แซน อาซ เวิลด ยู กอททะ บี พรีแพร์)
Come on kids, you know
(คัมมอน คิด , ยู โนว์)
your mama and your daddy don’t care Don’t be scared, it’s a tits and ass
(ยุร มามะ แอนด์ ยุร แดดดิ ด้อนท์ แคร์ ด้อนท์ บี ซคา , อิทซ ซา ทิท แซน อาซ)
world you gotta be prepared
(เวิลด ยู กอททะ บี พรีแพร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Freeek! ’04 คำอ่านไทย George Michael

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น