เนื้อเพลง Flip Flop Rock คำอ่านไทย Outkast feat Killer Mike, Jay-Z

[Big Boi] Yeah.. ATLiens style on y’all ass
([ บิ๊ก บอย ] เย่ ATLiens สไทล์ ออน ยอล อาซ)
[K. Mike] DO OR DIE, AQUEMINI
([ เค ไมค ] ดู ออ ดาย , AQUEMINI)
[K. Mike] Killer Mike, Roc-A-Fella collaboration – holla!
([ เค ไมค ] คีลเลอะ ไมค , ร็อค อะ เฟลลา ค็อลแลโบะเรฌัน ฮอลละ !)
[Y. Hova] Young Hov’ in the place to be
([ วาย Hova ] ยัง Hov อิน เดอะ เพลส ทู บี)
[Y. Hova] Big Boi in the place to be [Young]
([ วาย Hova ] บิ๊ก บอย อิน เดอะ เพลส ทู บี [ ยัง ])
[Y. Hova] Andre 3000 [cash] shout out to public housin [b*tch]
([ วาย Hova ] อันเดร 3000 [ แค๊ช ] เช๊าท เอ๊าท ทู พับลิค ฮาวซิน [ บี *tch ])
[Y. Hova] I brought [holla] the whole hood with me
([ วาย Hova ] ไอ บรอท [ ฮอลละ ] เดอะ โฮล ฮุด วิธ มี)
[Big Boi] You got red dirt in your afro
([ บิ๊ก บอย ] ยู ก็อท เร้ด เดิร์ท อิน ยุร แอฟโฟ)
[Y. Hova] Young Hov’ in the place to be [yeah]
([ วาย Hova ] ยัง Hov อิน เดอะ เพลส ทู บี [ เย่ ])
[Y. Hova] OutKast in the place to be [yeah]
([ วาย Hova ] เอ้าแคส อิน เดอะ เพลส ทู บี [ เย่ ])

[Verse One: Big Boi]
([ เฝิซ วัน : บิ๊ก บอย ])
Did you ever think that you would be the n*gga on the block
(ดิด ยู เอ๊เฝ่อร์ ทริ๊งค แดท ยู เวิด บี เดอะ เอ็น *gga ออน เดอะ บล๊อค)
Didn’t have to break a steerin column, didn’t have to cook a rock
(ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู เบร๊ค กา steerin ค๊อลลั่มนํ , ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู คุ๊ค กา ร๊อค)
A damn goodie two-shoes, that what they call ya
(อะ แดมนํ goodie ทู ชู , แดท ว๊อท เด คอลลํ ยา)
Never judge a person or a book by it’s covers
(เน๊เฝ่อร์ จั๊ดจ อะ เพ๊อร์ซั่น ออ รา บุ๊ค บาย อิทซ โค๊ฝเฝ่อร์)
Just because my tone is darker than yours, a little tanner
(จั๊สท บิคอส มาย โทน อีส ดาร์คเกอร์ แฑ็น ยุร , อะ ลิ๊ทเทิ่ล แทนเนอะ)
You never took the time out, examine yourself boi
(ยู เน๊เฝ่อร์ ทุค เดอะ ไทม์ เอ๊าท , เอ็กแซ๊มไมน์ ยุรเซลฟ บอย)
.. are you black, white, asian?
(อาร์ ยู แบล๊ค , ไว๊ท , เอแฉ็น)
Indonesian, or Borean – that’s black and Korean
(อินโดะนีแฌ็น , ออ Borean แด้ท แบล๊ค แอนด์ โคะรีแอ็น)
We on the same team if we breathin
(วี ออน เดอะ เซม ทีม อิ๊ฟ วี บีตดิน)
I jumped off the subject to see if you was seein
(ไอ จั๊มพ ออฟฟ เดอะ ซั๊บเจ็คท ทู ซี อิ๊ฟ ยู วอส ซีอิน)
that we drop a little science off in every verse
(แดท วี ดรอพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไซ๊แอ้นซ ออฟฟ อิน เอ๊เฝอร์รี่ เฝิซ)
They put that P.A. sticker on it cause they scared we gon’ curse
(เด พุท แดท พี อะ ซทีคเคอะ ออน หนิด ค๊อส เด ซคา วี ก็อน เคอร์ส)
But the knowledge is the power, the cowards get devoured
(บั๊ท เดอะ นอลเอ็จ อีส เดอะ พ๊าวเว่อร์ , เดอะ โค๊หวาร์ด เก็ท ดิเฝาร)
Any hour, any cipher, any way to any height
(เอ๊นี่ เอาเอ้อร์ , เอ๊นี่ ไซเฟอะ , เอ๊นี่ เวย์ ทู เอ๊นี่ ไฮท)
Because I might just SNAP on a F*CK-ass n*gga
(บิคอส ไอ ไมท จั๊สท ซแน็พ ออน อะ เอฟ *CK อาซ เอ็น *gga)
Might clap a cap at a s*cka-ass n*gga
(ไมท คแล็พ อะ แค๊พ แอ็ท ดา เอส *cka อาซ เอ็น *gga)
In the meantime, Daddy Fatsacks gon’ chill out
(อิน เดอะ มีนไทม์ , แดดดิ Fatsacks ก็อน ชิล เอ๊าท)
He might just, pull out his pistol
(ฮี ไมท จั๊สท , พูลล เอ๊าท ฮิส พิ๊สท่อล)
and let that thang whistle at your windshield or your residence
(แอนด์ เล็ท แดท เตง วิสเทิ่ล แอ็ท ยุร วินเชียว ออ ยุร เร๊สซิเด้นท)
Superman to Clark Kent, you better be way harder
(ซยูเพอะแม็น ทู ครัก Kent , ยู เบ๊ทเท่อร์ บี เวย์ อาณ์เดอ)
than the park bench to start this
(แฑ็น เดอะ พาร์ค เบ๊นช ทู สท๊าร์ท ดิส)
Marcus, Jason, my little brother James
(มาร์เคดซฺ , เจสัน , มาย ลิ๊ทเทิ่ล บร๊าเท่อรํ เจม)
All my brothers from my momma but Andre is just the same
(ออล มาย บร๊าเท่อรํ ฟรอม มาย มอมมา บั๊ท อันเดร อีส จั๊สท เดอะ เซม)
Ain’t no uno, we a duo; deuce dos to a pair
(เอน โน ยูโน , วี อะ ดูโอ ; ดยูซ โดซ ทู อะ แพ)
A player stiffen the competition
(อะ เพย์เยอร์ ซทีฟเฟ็น เดอะ ค็อมพิทีฌอัน)
Pressed like Levi’s and toughskins, one minus one
(เพรส ไล๊ค ลีฝวิซ แซน toughskins , วัน ไม๊นัส วัน)
Negative one minus negative one is nothin
(เน๊กาถีฝ วัน ไม๊นัส เน๊กาถีฝ วัน อีส นอทติน)
Bustin d-boy raps and player poems
(บัสติน ดี บอย แร็พ แซน เพย์เยอร์ โพเอ็ม)
The ‘Kast sh*t ain’t plastic, we smash it and move the crowd
(เดอะ Kast ฌะ *ที เอน พแลซทิค , วี สแม๊ช อิท แอนด์ มู๊ฝ เดอะ คราวดํ)
And rock the crowd original material while you bore ’em
(แอนด์ ร๊อค เดอะ คราวดํ ออริจินัล มะเทียเรียล ไวล์ ยู บอรฺ เอ็ม)
Your live show consists of everybody’s sh*t but you’re-uns
(ยุร ไล้ฝ โชว์ คอนซิ๊สท อ็อฝ เอวี่บอดี้ ฌะ *ที บั๊ท ยัวร์ uns)
Do your own sh*t! In your live show [bitin ass n*gga]
(ดู ยุร โอว์น ฌะ *ที ! อิน ยุร ไล้ฝ โชว์ [ บิทดิน อาซ เอ็น *gga ])

[Chorus: Jay-Z – repeat 2X]
([ ค๊อรัส : เจ ซี รีพี๊ท 2X ])
Young Hov’ in the place to be
(ยัง Hov อิน เดอะ เพลส ทู บี)
Big Boi in the place to be [Young]
(บิ๊ก บอย อิน เดอะ เพลส ทู บี [ ยัง ])
Andre 3000 [cash] shout out to public housin [b*tch]
(อันเดร 3000 [ แค๊ช ] เช๊าท เอ๊าท ทู พับลิค ฮาวซิน [ บี *tch ])
I brought [holla] the whole hood with me [yeah, yeah]
(ไอ บรอท [ ฮอลละ ] เดอะ โฮล ฮุด วิธ มี [ เย่ , เย่ ])

[Verse Two: Big Boi]
([ เฝิซ ทู : บิ๊ก บอย ])
Penelope Ann Cruz couldn’t snooze
(Penelope แอน ครูซ คูดซึ่น ซนูส)
with her +Eyes Wide Shut+, before I asked to hit her gut
(วิธ เฮอ +อาย ไวด์ ชั๊ท + , บีฟอร์ ไอ อาสคฺ ทู ฮิท เฮอ กัท)
If you brunette, +Legally Blonde+ I might respond
(อิ๊ฟ ยู บรูเนท , +ลีแก็ลลิ บล็อนด + ไอ ไมท เรสพอนด์)
Take you to +Swan Lake+ and beyond
(เท้ค ยู ทู +ซว็อน เล้ค + แอนด์ บียอนด์)
Antwan raps on, raps on, clap off clap on
(Antwan แร็พ ออน , แร็พ ออน , คแล็พ ออฟฟ คแล็พ ออน)
I switch the flow so quick you cannot fa-thom
(ไอ สวิทช์ เดอะ โฟลว์ โซ ควิค ยู แคนน็อท ฟา thom)
I take a submarine two thousand leagues below the sea
(ไอ เท้ค เก ซั๊บมารีน ทู เธ๊าซั่นด ลี๊ก บีโลว์ เดอะ ซี)
and try to grab one line or sentence
(แอนด์ ธราย ทู แกร๊บ วัน ไลน์ ออ เซ๊นเท้นซ)
Rhyme repentance, find the illest lyricist
(ไรม ริเพนแท็นซ , ไฟนด์ ดิ ไอเลสชฺ ลีลิคเซซ)
And give him a clean bill of health
(แอนด์ กี๊ฝ ฮิม มา คลีน บิลล์ อ็อฝ เฮ็ลธ)
Wealth might make you look good but you sound like sh*t
(เว้ลธ ไมท เม้ค ยู ลุ๊ค กู๊ด บั๊ท ยู ซาวน์ด ไล๊ค ฌะ *ที)
And your team lookin sh*tty to death
(แอนด์ ยุร ทีม ลุคกิน ฌะ *tty ทู เด้ท)

[Verse Three: Killer Mike]
([ เฝิซ ทรี : คีลเลอะ ไมค ])
My n*gga Big Boi said, watch ’em as they gawk and they gander
(มาย เอ็น *gga บิ๊ก บอย เซ็ด , ว๊อทช เอ็ม แอส เด กอค แอนด์ เด แกนเดอะ)
You can follow or lead like Commander Picard
(ยู แคน ฟ๊อลโล่ว ออ ลี๊ด ไล๊ค ค็อมมานเดอะ Picard)
You can have +The Whole World+
(ยู แคน แฮ็ฝ +โฮล เวิลด +)
Or be satisfied with the boulevard, overstand
(ออ บี แซทอิซไฟด วิธ เดอะ บูลิฝาด , overstand)
this young player’s rhyme
(ดิส ยัง เพย์เยอร์ ไรม)
I foregoed the crime and I focused on rhyme
(ไอ โฟโก เดอะ ไคร์ม แอนด์ ดาย โฟ๊คัส ออน ไรม)
Focused on every word, and line
(โฟ๊คัส ออน เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด , แอนด์ ไลน์)
Like a young Cassius Clay in his prime
(ไล๊ค เก ยัง Cassius เคลย์ อิน ฮิส ไพร์ม)
I was born to talk sh*t and prove mine, and I’m
(ไอ วอส บอน ทู ท๊อล์ค ฌะ *ที แอนด์ พรู๊ฝ ไมน์ , แอนด์ แอม)
the epitome of raw rhyme
(ดิ อิพีทโอะมิ อ็อฝ รอว์ ไรม)
Got signed, got serious about the craft
(ก็อท ซายน , ก็อท ซี๊เรี๊ยส อะเบ๊าท เดอะ คราฟทํ)
of raw rhyme and I got mine – Aquemini’s
(อ็อฝ รอว์ ไรม แอนด์ ดาย ก็อท ไมน์ Aqueminis)
murderous monster move minds
(เมอเดอะรัซ ม๊อนสเท่อร์ มู๊ฝ ไมนด์)
Did it so hard that it oughta be a crime
(ดิด ดิท โซ ฮาร์ด แดท ดิธ เอ้าดา บี อะ ไคร์ม)
When you see I’m comin holla one-time, holla one-time
(เว็น ยู ซี แอม คัมอิน ฮอลละ วัน ไทม์ , ฮอลละ วัน ไทม์)
When you see I’m comin holla one-time [one-time]
(เว็น ยู ซี แอม คัมอิน ฮอลละ วัน ไทม์ [ วัน ไทม์ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Interlude]
([ อีนเทิลยูด ])
Don’t, you, like, to groove
(ด้อนท์ , ยู , ไล๊ค , ทู กรูฝ)
In your hooptie on your old, flip, flop, sweatshoes
(อิน ยุร hooptie ออน ยุร โอลด์ , ฟลิพ , ฟล็อพ , sweatshoes)
To run yo’ tennis shoes
(ทู รัน โย เทนนิซ ชู)
Don’t, it, matter to you
(ด้อนท์ , อิท , แม๊ทเท่อร์ ทู ยู)
That OutKast we got that slump for y’all
(แดท เอ้าแคส วี ก็อท แดท สลั๊มพ ฟอร์ ยอล)
Keep that funk for y’all
(คี๊พ แดท ฟังค ฟอร์ ยอล)

[Verse Four: Jay-Z]
([ เฝิซ โฟ : เจ ซี ])
When I’m in the mood I rock the S Dot tennis shoes
(เว็น แอม อิน เดอะ มู้ด ดาย ร๊อค เดอะ เอส ดอท เทนนิซ ชู)
At the interlude, I got the Gucci flip-flops
(แอ็ท ดิ อีนเทิลยูด , ไอ ก็อท เดอะ กู๊ซชี่ ฟลิพ ฟล็อพ)
And I, fix it up like gin and juice when I’m them interviews
(แอนด์ ดาย , ฟิกซ์ อิท อั๊พ ไล๊ค จิน แอนด์ จู้ยซ เว็น แอม เด็ม อิ๊นเทอร์ฝิว)
dudes wanna know what he copped
(ดยูด วอนนา โนว์ ว๊อท ฮี ค๊อพพี่)
And where you got that, and how could they buy that
(แอนด์ แวร์ ยู ก็อท แดท , แอนด์ ฮาว เคิด เด บาย แดท)
Where the million dollar watch at, stop that!
(แวร์ เดอะ มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ ว๊อทช แอ็ท , สท๊อพ แดท !)
Why that, why this, n*ggaz wanna hijack the flyness
(วาย แดท , วาย ดิส , เอ็น *ggaz วอนนา ไฮ๊แจ็ค เดอะ flyness)
I’m on a whole ‘nother plane
(แอม ออน อะ โฮล นอทเดอ เพลน)
A whole different lane, a whole ‘nother game that I’m playin
(อะ โฮล ดีฟเฟอะเร็นท เลน , อะ โฮล นอทเดอ เกม แดท แอม เพลย์ยิน)
Understand what I’m sayin
(อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท แอม เซย์อิน)
Hov’ and OutKast, whatchu think about that?
(Hov แอนด์ เอ้าแคส , วอทชู ทริ๊งค อะเบ๊าท แดท)
Really don’t matter though what you n*ggaz chatter though
(ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ โธ ว๊อท ยู เอ็น *ggaz แชทเทอะ โธ)
Anybody get out of line then you trust
(เอนอิบอดิ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ไลน์ เด็น ยู ทรัสท)
that the mac’ll go b-r-r-r-r-ap, got you killed for that alone
(แดท เดอะ macll โก บี อาร์ อาร์ อาร์ อาร์ ap , ก็อท ยู คิลล์ ฟอร์ แดท อะโลน)
Back on the sh*t, back on the strip
(แบ็ค ออน เดอะ ฌะ *ที , แบ็ค ออน เดอะ ซทริพ)
Another hit I’m not gon’ miss
(อะน๊าเทร่อร์ ฮิท แอม น็อท ก็อน มิซ)

[Interlude]
([ อีนเทิลยูด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Flip Flop Rock คำอ่านไทย Outkast feat Killer Mike, Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น