เนื้อเพลง Holdin’ on คำอ่านไทย Citizen Cope

I have been wantin you for so long
(ไอ แฮ็ฝ บีน วอนทิน ยู ฟอร์ โซ ลอง)
I have been wantin you for so long [so long]
(ไอ แฮ็ฝ บีน วอนทิน ยู ฟอร์ โซ ลอง [ โซ ลอง ])
I been down I been down a diferent road
(ไอ บีน เดาน นาย บีน เดาน อะ diferent โร้ด)
I been out I have been out of control
(ไอ บีน เอ๊าท ไอ แฮ็ฝ บีน เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)

But girl when you touch me that yea
(บั๊ท เกิร์ล เว็น ยู ทั๊ช มี แดท เย)
I get my senses back yea
(ไอ เก็ท มาย เซ้นส แบ็ค เย)
But when you touch me that yea [that yea]
(บั๊ท เว็น ยู ทั๊ช มี แดท เย [ แดท เย ])
I get me sense back yea
(ไอ เก็ท มี เซ้นส แบ็ค เย)

So now i’m feelin right
(โซ นาว แอม ฟีลิน ไร๊ท)
Cuz nothing feels like when you’re holdin on
(คัซ นัธอิง ฟีล ไล๊ค เว็น ยัวร์ โฮดดิน ออน)
Said I feel alright
(เซ็ด ดาย ฟีล ออลไร๊ท)
Cuz nothing feels like when you’re hodin on
(คัซ นัธอิง ฟีล ไล๊ค เว็น ยัวร์ hodin ออน)
I feelin alright
(ไอ ฟีลิน ออลไร๊ท)
Cuz nothing feels like when you’re holdin on
(คัซ นัธอิง ฟีล ไล๊ค เว็น ยัวร์ โฮดดิน ออน)
when you’re holdin on
(เว็น ยัวร์ โฮดดิน ออน)

I wanna treat you like you wanna be treated yea
(ไอ วอนนา ทรี๊ท ยู ไล๊ค ยู วอนนา บี ทรี๊ท เย)
I wanna see you as you wanna be seen yea
(ไอ วอนนา ซี ยู แอส ยู วอนนา บี ซีน เย)
I been down I been down a different road
(ไอ บีน เดาน นาย บีน เดาน อะ ดีฟเฟอะเร็นท โร้ด)
I been out I have been out of control
(ไอ บีน เอ๊าท ไอ แฮ็ฝ บีน เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)

But girl when you touch me that yea
(บั๊ท เกิร์ล เว็น ยู ทั๊ช มี แดท เย)
I get my senses back yea [back yea]
(ไอ เก็ท มาย เซ้นส แบ็ค เย [ แบ็ค เย ])
But when you touch me that yea [that yea]
(บั๊ท เว็น ยู ทั๊ช มี แดท เย [ แดท เย ])
I get me sense back yea
(ไอ เก็ท มี เซ้นส แบ็ค เย)

So now i’m feelin right
(โซ นาว แอม ฟีลิน ไร๊ท)
Cuz nothing feels like when you’re holdin on
(คัซ นัธอิง ฟีล ไล๊ค เว็น ยัวร์ โฮดดิน ออน)
Said I feel alright
(เซ็ด ดาย ฟีล ออลไร๊ท)
Cuz nothing feels like when you’re holdin when you’re holdin
(คัซ นัธอิง ฟีล ไล๊ค เว็น ยัวร์ โฮดดิน เว็น ยัวร์ โฮดดิน)
I feelin alright
(ไอ ฟีลิน ออลไร๊ท)
Cuz nothing feels like when you’re holdin on
(คัซ นัธอิง ฟีล ไล๊ค เว็น ยัวร์ โฮดดิน ออน)
when you’re holdin on
(เว็น ยัวร์ โฮดดิน ออน)

Let yourself go girl
(เล็ท ยุรเซลฟ โก เกิร์ล)
Let yourself go
(เล็ท ยุรเซลฟ โก)
Let let yourself go
(เล็ท เล็ท ยุรเซลฟ โก)
Let yourself go
(เล็ท ยุรเซลฟ โก)
Let yourself go
(เล็ท ยุรเซลฟ โก)
Let yourself go
(เล็ท ยุรเซลฟ โก)
Let yourself go
(เล็ท ยุรเซลฟ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holdin’ on คำอ่านไทย Citizen Cope

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น