เนื้อเพลง Dance Commander คำอ่านไทย Electric Six

It must have been a dance commander
(อิท มัสท์ แฮ็ฝ บีน อะ แด๊นซ์ ค็อมมานเดอะ)
Giving out the order for fun
(กีฝวิง เอ๊าท ดิ อ๊อร์เด้อร์ ฟอร์ ฟัน)
It must have been a dance commander
(อิท มัสท์ แฮ็ฝ บีน อะ แด๊นซ์ ค็อมมานเดอะ)
You know that he’s the only one
(ยู โนว์ แดท อีส ดิ โอ๊นลี่ วัน)
Who gives the orders here?
(ฮู กี๊ฝ ดิ อ๊อร์เด้อร์ เฮียร)
Alright
(ออลไร๊ท)
Who gives the orders here?
(ฮู กี๊ฝ ดิ อ๊อร์เด้อร์ เฮียร)
Alright
(ออลไร๊ท)

It would be awesome
(อิท เวิด บี ออซัม)
If we could dance
(อิ๊ฟ วี เคิด แด๊นซ์)
It would be awesome, yeah
(อิท เวิด บี ออซัม , เย่)
Let’s take the chance
(เล็ท เท้ค เดอะ แช้นซํ)
It would be awesome, yeah
(อิท เวิด บี ออซัม , เย่)
Let’s start the show
(เล็ท สท๊าร์ท เดอะ โชว์)
Because you never know
(บิคอส ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You never know
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You never know
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Until you go
(อันทิล ยู โก)

Alright
(ออลไร๊ท)
Alright
(ออลไร๊ท)
Who gives the orders here?
(ฮู กี๊ฝ ดิ อ๊อร์เด้อร์ เฮียร)
Who gives the orders here?
(ฮู กี๊ฝ ดิ อ๊อร์เด้อร์ เฮียร)

The lights are strong
(เดอะ ไล๊ท แซร์ สทรอง)
The orders are in
(ดิ อ๊อร์เด้อร์ แซร์ อิน)
The dance commanders are ready to sin
(เดอะ แด๊นซ์ ค็อมมานเดอะ แซร์ เร๊ดี้ ทู ซิน)
Radio message from HQ:
(เร๊ดิโอ เม๊สเสจ ฟรอม HQ :)
Dance commander, we love you
(แด๊นซ์ ค็อมมานเดอะ , วี ลัฝ ยู)

Let’s get this party started right y’all
(เล็ท เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ สท๊าร์ท ไร๊ท ยอล)
Let’s get this party started right
(เล็ท เก็ท ดิส พ๊าร์ที่ สท๊าร์ท ไร๊ท)
I went to the store to get more…fire!
(ไอ เว็นท ทู เดอะ สโทร์ ทู เก็ท โม ไฟเออะร !)
To start the war
(ทู สท๊าร์ท เดอะ วอร์)
Everybody in the store was whack
(เอวี่บอดี้ อิน เดอะ สโทร์ วอส ฮแว็ค)
I feel like heading straight for a heart attack
(ไอ ฟีล ไล๊ค เฮดอิง สเทร๊ท ฟอร์ รา ฮาร์ท แอทแท๊ค)

Girls are pretty
(เกิร์ล แซร์ พริ๊ทที่)
Girls are nice
(เกิร์ล แซร์ ไน๊ซ์)
Take your chances:
(เท้ค ยุร แช้นซํ :)
Roll the dice
(โรลล เดอะ ไดซ)
Take your chances
(เท้ค ยุร แช้นซํ)

It would be awesome
(อิท เวิด บี ออซัม)
If we could dance
(อิ๊ฟ วี เคิด แด๊นซ์)
It would be awesome, yeah
(อิท เวิด บี ออซัม , เย่)
Let’s take the chance
(เล็ท เท้ค เดอะ แช้นซํ)
It would be awesome, yeah
(อิท เวิด บี ออซัม , เย่)
Let’s start the show
(เล็ท สท๊าร์ท เดอะ โชว์)
Because you never know
(บิคอส ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You never know
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
You never know
(ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์)
Until you go
(อันทิล ยู โก)

I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I wanna make it last forever
(ไอ วอนนา เม้ค อิท ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)

Ooh, baby
(อู้ , เบ๊บี้)
Alright
(ออลไร๊ท)
Alright
(ออลไร๊ท)
You must have been a dance commander
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ บีน อะ แด๊นซ์ ค็อมมานเดอะ)
You must have been a dance commander
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ บีน อะ แด๊นซ์ ค็อมมานเดอะ)
You must have been a dance commander
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ บีน อะ แด๊นซ์ ค็อมมานเดอะ)
You must have been a dance commander
(ยู มัสท์ แฮ็ฝ บีน อะ แด๊นซ์ ค็อมมานเดอะ)
Come on
(คัมมอน)
Come on, Come on, Come on, Come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)
Come on
(คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dance Commander คำอ่านไทย Electric Six

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น