เนื้อเพลง All of Your Life (You Need Love) คำอ่านไทย Backstreet Boys

Hey
(เฮ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
I wanna know
(ไอ วอนนา โนว์)
Can we spend this life together
(แคน วี สเพ็นด ดิส ไล๊ฟ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Be a shield from rain and weather
(บี อะ ชีลด ฟรอม เรน แอนด์ เว๊เธ่อร)
Tell me can I
(เทลล มี แคน นาย)
Baby tell me can I be your man
(เบ๊บี้ เทลล มี แคน นาย บี ยุร แมน)

Let’s be lovers [be lovers]
(เล็ท บี ลัฝเออะ [ บี ลัฝเออะ ])
Girl I promise to be faithful
(เกิร์ล ไอ พรอมอิซ ทู บี เฟธฟุล)
True and honest forever
(ทรู แอนด์ อ๊อนเน็สท ฟอเร๊เฝ่อร)
I know you been hurt
(ไอ โนว์ ยู บีน เฮิร์ท)
But you really need to give us a chance
(บั๊ท ยู ริแอ็ลลิ นี๊ด ทู กี๊ฝ อัซ ซา แช้นซํ)
Cuz…
(คัซ)

You need love
(ยู นี๊ด ลัฝ)
Please don’t change the way you are
(พลีซ ด้อนท์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Soon you’ll live within my heart
(ซูน โยว ไล้ฝ วิธอิน มาย ฮาร์ท)
You deserve it, you know it
(ยู ดิเสิฝ อิท , ยู โนว์ อิท)
You’ve been searching for it all of your life
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท ดอร์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
You need love
(ยู นี๊ด ลัฝ)
Don’t be scared to try again
(ด้อนท์ บี ซคา ทู ธราย อะเกน)
You can rest upon a chance
(ยู แคน เรสท อุพอน อะ แช้นซํ)
And I’ll hold you, I’ll save you
(แอนด์ อิลล โฮลด์ ยู , อิลล เซฝ ยู)
You’ve been searching for it all of your life
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท ดอร์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
You need love [you need love]
(ยู นี๊ด ลัฝ [ ยู นี๊ด ลัฝ ])

I need to know
(ไอ นี๊ด ทู โนว์)
Can I be the one you trust
(แคน นาย บี ดิ วัน ยู ทรัสท)
Be your friend I’ll give you all
(บี ยุร เฟรน อิลล กี๊ฝ ยู ออล)
All of the things you dream of
(ออล อ็อฝ เดอะ ทริง ยู ดรีม อ็อฝ)
Tell me can I be your man
(เทลล มี แคน นาย บี ยุร แมน)

Hole your heart
(โฮล ยุร ฮาร์ท)
There’s a wound I wanna heal
(แดร์ ซา วูนด์ ดาย วอนนา ฮีล)
If you need me I’ll be here
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี อิลล บี เฮียร)
Here to fix what broke
(เฮียร ทู ฟิกซ์ ว๊อท บโรค)
Let me change the life you live
(เล็ท มี เช้งจํ เดอะ ไล๊ฟ ยู ไล้ฝ)

You need love
(ยู นี๊ด ลัฝ)
Please don’t change the way you are
(พลีซ ด้อนท์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Soon you’ll live within my heart
(ซูน โยว ไล้ฝ วิธอิน มาย ฮาร์ท)
You deserve it, you know it
(ยู ดิเสิฝ อิท , ยู โนว์ อิท)
You’ve been searching for it all of your life
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท ดอร์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
You need love
(ยู นี๊ด ลัฝ)
Don’t be scared to try again
(ด้อนท์ บี ซคา ทู ธราย อะเกน)
You can rest upon a chance
(ยู แคน เรสท อุพอน อะ แช้นซํ)
And I’ll hold you, I’ll save you
(แอนด์ อิลล โฮลด์ ยู , อิลล เซฝ ยู)
You’ve been searching for it all of your life
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท ดอร์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
You need love [you need love]
(ยู นี๊ด ลัฝ [ ยู นี๊ด ลัฝ ])

You’ve been searching for it
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท)
All of your live
(ออล อ็อฝ ยุร ไล้ฝ)
Yeah
(เย่)

You’ve been searching for it
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท)
All of your live
(ออล อ็อฝ ยุร ไล้ฝ)
Yeah
(เย่)
Ooh ooh
(อู้ อู้)

You need love [you need love]
(ยู นี๊ด ลัฝ [ ยู นี๊ด ลัฝ ])
Don’t change the way you are
(ด้อนท์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู อาร์)
You need love
(ยู นี๊ด ลัฝ)
Searching for it all of your live
(เซิชอิง ฟอร์ อิท ดอร์ อ็อฝ ยุร ไล้ฝ)
You need love
(ยู นี๊ด ลัฝ)
Please don’t change the way you are
(พลีซ ด้อนท์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Soon you’ll live within my heart
(ซูน โยว ไล้ฝ วิธอิน มาย ฮาร์ท)
You deserve it, you know it
(ยู ดิเสิฝ อิท , ยู โนว์ อิท)
You’ve been searching for it all of your life
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท ดอร์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
You need love
(ยู นี๊ด ลัฝ)
Don’t be scared to try again
(ด้อนท์ บี ซคา ทู ธราย อะเกน)
You can rest upon a chance
(ยู แคน เรสท อุพอน อะ แช้นซํ)
And I’ll hold you, I’ll save you
(แอนด์ อิลล โฮลด์ ยู , อิลล เซฝ ยู)
You’ve been searching for it all of your life
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท ดอร์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
You need love [you need love]
(ยู นี๊ด ลัฝ [ ยู นี๊ด ลัฝ ])

You need love
(ยู นี๊ด ลัฝ)
Please don’t change the way you are
(พลีซ ด้อนท์ เช้งจํ เดอะ เวย์ ยู อาร์)
Soon you’ll live within my heart
(ซูน โยว ไล้ฝ วิธอิน มาย ฮาร์ท)
You deserve it, you know it
(ยู ดิเสิฝ อิท , ยู โนว์ อิท)
You’ve been searching for it all of your life
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท ดอร์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
You need love
(ยู นี๊ด ลัฝ)
Don’t be scared to try again
(ด้อนท์ บี ซคา ทู ธราย อะเกน)
You can rest upon a chance
(ยู แคน เรสท อุพอน อะ แช้นซํ)
And I’ll hold you, I’ll save you
(แอนด์ อิลล โฮลด์ ยู , อิลล เซฝ ยู)
You’ve been searching for it all of your life
(ยู๊ฟ บีน เซิชอิง ฟอร์ อิท ดอร์ อ็อฝ ยุร ไล๊ฟ)
You need love [you need love]
(ยู นี๊ด ลัฝ [ ยู นี๊ด ลัฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All of Your Life (You Need Love) คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น