เนื้อเพลง Bonus Mosh Pt. II คำอ่านไทย Taking Back Sunday

So, scream I heard about your message,
(โซ , สครีม ไอ เฮิด อะเบ๊าท ยุร เม๊สเสจ ,)
And how it reeks of your indifference,
(แอนด์ ฮาว อิท รีค อ็อฝ ยุร อินดีฟเฟอะเร็นซ ,)
Simply tied horizontal straight from your wrists.
(ซีมพลิ ไท ฮอริสอนแท็ล สเทร๊ท ฟรอม ยุร ริ๊ซท)
[So scream louder now]
([ โซ สครีม ลาวเดอ นาว ])
I’m bound to come around about
(แอม บาวนฺดฺ ทู คัม อะราวนฺดฺ อะเบ๊าท)
[Bound to come around]
([ บาวนฺดฺ ทู คัม อะราวนฺดฺ ])
But can’t you, can’t you feel it rolling off your lips,
(บั๊ท แค็นท ยู , แค็นท ยู ฟีล อิท โรลลิง ออฟฟ ยุร ลิพ ,)
Tensing up your shoulders,
(Tensings อั๊พ ยุร โช๊ลเด้อร์ ,)
C’mon say it…
(ซีมอน เซย์ อิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Well, it’s love [It’s love]
(เวลล , อิทซ ลัฝ [ อิทซ ลัฝ ])
Make it hurt [I deserve it]
(เม้ค อิท เฮิร์ท [ ไอ ดิเสิฝ อิท ])
Well, it’s love [It’s love]
(เวลล , อิทซ ลัฝ [ อิทซ ลัฝ ])
Make it hurt [I deserve it]
(เม้ค อิท เฮิร์ท [ ไอ ดิเสิฝ อิท ])
Well, it’s love, it’s love, it’s love…
(เวลล , อิทซ ลัฝ , อิทซ ลัฝ , อิทซ ลัฝ)
Make it hurt.
(เม้ค อิท เฮิร์ท)

I said I use the inconsistencies
(ไอ เซ็ด ดาย ยู๊ส ดิ inconsistencies)
That undress the machine,
(แดท อันดเรซ เดอะ แมชชีน ,)
You’re the poster boy, their selling point, the focus for their new campaign.
(ยัวร์ เดอะ โพซเทอะ บอย , แดร์ เซลลิง พ๊อยท์ , เดอะ โฟ๊คัส ฟอร์ แดร์ นิว แคมเพน)
[Something has to be]
([ ซัมติง แฮ็ส ทู บี ])
Bound to come around about
(บาวนฺดฺ ทู คัม อะราวนฺดฺ อะเบ๊าท)
[Bound to come around]
([ บาวนฺดฺ ทู คัม อะราวนฺดฺ ])
Oh, but can’t you, can’t you feel it rolling off your lips,
(โอ , บั๊ท แค็นท ยู , แค็นท ยู ฟีล อิท โรลลิง ออฟฟ ยุร ลิพ ,)
Tensing up your shoulders, c’mon…
(Tensings อั๊พ ยุร โช๊ลเด้อร์ , ซีมอน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

The keys to the castle
(เดอะ คีย์ ทู เดอะ แค๊สเซิ่ล)
[Are right where I left them]
([ อาร์ ไร๊ท แวร์ ไอ เล๊ฟท เด็ม ])
The princess walked in just to take more attention,
(เดอะ พรีนเซ็ซ ว๊อล์ค อิน จั๊สท ทู เท้ค โม แอ็ทเทนฌัน ,)
‘Cause after all, well isn’t that all that I’ve been after and,
(ค๊อส แอ๊ฟเท่อร ออล , เวลล อีสซึ่น แดท ดอร์ แดท แอฝ บีน แอ๊ฟเท่อร แอนด์ ,)
After all, well isn’t that all that I’m after,
(แอ๊ฟเท่อร ออล , เวลล อีสซึ่น แดท ดอร์ แดท แอม แอ๊ฟเท่อร ,)
You’re so…
(ยัวร์ โซ)

[No way out] I give up in you, well, I give up in you,
([ โน เวย์ เอ๊าท ] ไอ กี๊ฝ อั๊พ อิน ยู , เวลล , ไอ กี๊ฝ อั๊พ อิน ยู ,)
[No way out] I give up in you.
([ โน เวย์ เอ๊าท ] ไอ กี๊ฝ อั๊พ อิน ยู)
[No way out] Well, I give up in you, I give up in you,
([ โน เวย์ เอ๊าท ] เวลล , ไอ กี๊ฝ อั๊พ อิน ยู , ไอ กี๊ฝ อั๊พ อิน ยู ,)
[No way out] Well, I give up in you.
([ โน เวย์ เอ๊าท ] เวลล , ไอ กี๊ฝ อั๊พ อิน ยู)

I wanted you for nothing more,
(ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ นัธอิง โม ,)
Than hating you for what you were,
(แฑ็น เฮดติง ยู ฟอร์ ว๊อท ยู เวอ ,)
If that’s what you wanted to hear,
(อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร ,)
[Well, if that’s what you wanted to hear]
([ เวลล , อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร ])
I wanted you for nothing more,
(ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ นัธอิง โม ,)
Than hating you for what you were,
(แฑ็น เฮดติง ยู ฟอร์ ว๊อท ยู เวอ ,)
[Don’t leave, leave] If that’s what you wanted to hear,
([ ด้อนท์ ลี๊ฝ , ลี๊ฝ ] อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร ,)
[If that’s what you wanted to hear]
([ อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร ])
I wanted you for nothing more,
(ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ นัธอิง โม ,)
Than hating you for what you were,
(แฑ็น เฮดติง ยู ฟอร์ ว๊อท ยู เวอ ,)
[Don’t leave, leave] If that’s what you wanted to hear,
([ ด้อนท์ ลี๊ฝ , ลี๊ฝ ] อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร ,)
[If that’s what you wanted to hear]
([ อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร ])
[It’s love, it’s love] I wanted you for nothing more,
([ อิทซ ลัฝ , อิทซ ลัฝ ] ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ นัธอิง โม ,)
[Make it hurt, I deserve it] Than hating you for what you were,
([ เม้ค อิท เฮิร์ท , ไอ ดิเสิฝ อิท ] แฑ็น เฮดติง ยู ฟอร์ ว๊อท ยู เวอ ,)
[If that’s what you wanted to hear]
([ อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร ])
That’s what you wanted to hear,
(แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร ,)
[To hear] If that’s what you wanted to hear.
([ ทู เฮียร ] อิ๊ฟ แด้ท ว๊อท ยู ว้อนท ทู เฮียร)
[If that is how you’ll let it burn]
([ อิ๊ฟ แดท อีส ฮาว โยว เล็ท ดิธ เบิร์น ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bonus Mosh Pt. II คำอ่านไทย Taking Back Sunday

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น