เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย Karmin

I’ma do it, do it
(แอมอา ดู อิท , ดู อิท)
Like I wanna do it
(ไล๊ค ไก วอนนา ดู อิท)
You gon’ know me like, you ain’t never know me before
(ยู ก็อน โนว์ มี ไล๊ค , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ โนว์ มี บีฟอร์)
I’ma bring it, bring it
(แอมอา บริง อิท , บริง อิท)
I’ma give it, give it
(แอมอา กี๊ฝ อิท , กี๊ฝ อิท)
You gon’ love me like you ain’t loved nobody before
(ยู ก็อน ลัฝ มี ไล๊ค ยู เอน ลัฝ โนบอดี้ บีฟอร์)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
You gon’ love me like you ain’t loved nobody before
(ยู ก็อน ลัฝ มี ไล๊ค ยู เอน ลัฝ โนบอดี้ บีฟอร์)

Too nice, too clean
(ทู ไน๊ซ์ , ทู คลีน)
Too white, too green
(ทู ไว๊ท , ทู กรีน)
Little haters, big dreams
(ลิ๊ทเทิ่ล เฮเดอ , บิ๊ก ดรีม)
I don’t care what you think about me
(ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท มี)
Two faced, old friends, told me, the end was near, forget them
(ทู เฟซ , โอลด์ เฟรน , โทลด มี , ดิ เอ็นด วอส เนียร์ , ฟอร์เก๊ท เด็ม)
See a lot of things changed since then
(ซี อะ ล็อท อ็อฝ ทริง เช้งจํ ซิ๊นซ เด็น)
Don’t they know that I came from Nebraska
(ด้อนท์ เด โนว์ แดท ไอ เคม ฟรอม เนบราสก้า)
Am I gonna quit? Nice of you to ask
(แอ็ม ไอ กอนนะ ควิท ไน๊ซ์ อ็อฝ ยู ทู อาสคฺ)
But momma told me go and chase what you after
(บั๊ท มอมมา โทลด มี โก แอนด์ เชส ว๊อท ยู แอ๊ฟเท่อร)
I’m on track, so I’m gonna rap faster
(แอม ออน แทร็ค , โซ แอม กอนนะ แร็พ ฟาสเทอะ)
Imma break it down for you and get a little deeper
(แอมมา เบร๊ค อิท เดาน ฟอร์ ยู แอนด์ เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ดิพเพอ)
Slayin’ on it, prayin’ on it like a grim reaper
(Slayin ออน หนิด , เพลย์อิน ออน หนิด ไล๊ค เก กริม reaper)
Running the thermometer, and yep I got a fever
(รันนิง เดอะ เธอะมอมอิเทอะ , แอนด์ เย็พ ไอ ก็อท ดา ฟี๊เฝ่อร)
Hi, konichiwa, are you a believer?
(ไฮ , konichiwa , อาร์ ยู อะ บิลีฝเฝอะ)

I’ma do it, do it
(แอมอา ดู อิท , ดู อิท)
Like I wanna do it
(ไล๊ค ไก วอนนา ดู อิท)
You gon’ know me like, you ain’t never known me before
(ยู ก็อน โนว์ มี ไล๊ค , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ โนน มี บีฟอร์)
I’ma bring it, bring it
(แอมอา บริง อิท , บริง อิท)
I’ma give it, give it
(แอมอา กี๊ฝ อิท , กี๊ฝ อิท)
You gon’ love me like you ain’t loved nobody before
(ยู ก็อน ลัฝ มี ไล๊ค ยู เอน ลัฝ โนบอดี้ บีฟอร์)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
You gon’ love me like you ain’t loved nobody before
(ยู ก็อน ลัฝ มี ไล๊ค ยู เอน ลัฝ โนบอดี้ บีฟอร์)

Too hard, too soft, too rough, too posh
(ทู ฮาร์ด , ทู ซ๊อฟท , ทู รั๊ฟ , ทู พ็อฌ)
Lemme do, what I want
(เลมมี ดู , ว๊อท ไอ ว้อนท)
Lace it up, baby tie it in a knot
(เลซ อิท อั๊พ , เบ๊บี้ ไท อิท อิน อะ น็อท)
Race track, two legs, Hollywood, big break
(เร้ซ แทร็ค , ทู เล้ก , ฮอลิวูด , บิ๊ก เบร๊ค)
S*ck it up, intake
(เอส *ck อิท อั๊พ , อินเทค)
Let me tell ya how it happened real quick
(เล็ท มี เทลล ยา ฮาว อิท แฮ๊พเพ่น เรียล ควิค)
Touchdown in the middle of the city
(Touchdown อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่)
Mass Ave. street, jammed up to Newbury
(มาซ อาเฝ สทรีท , แจมชฺ อั๊พ ทู Newbury)
Million dollar party
(มิ๊ลเลี่ยน ดอลเลอะ พ๊าร์ที่)
Now tell me who you wearing
(นาว เทลล มี ฮู ยู เวียริง)
Loads of new hair held high you can carry
(โหลด อ็อฝ นิว แฮร์ เฮ็ลด ไฮฮ ยู แคน แค๊รรี่)
I will break it down for you and get a lil’ deeper
(ไอ วิล เบร๊ค อิท เดาน ฟอร์ ยู แอนด์ เก็ท ดา ลิล ดิพเพอ)
Slaying on a prayer, on the record grim reaper
(Slayings ออน อะ พเรเออะ , ออน เดอะ เร๊คขอร์ด กริม reaper)
Running on thermometer, and yep I got a fever
(รันนิง ออน เธอะมอมอิเทอะ , แอนด์ เย็พ ไอ ก็อท ดา ฟี๊เฝ่อร)
Hi, konichiwa, very nice to meet ya
(ไฮ , konichiwa , เฝ๊รี่ ไน๊ซ์ ทู มี๊ท ยา)

I’ma do it, do it
(แอมอา ดู อิท , ดู อิท)
Like I wanna do it
(ไล๊ค ไก วอนนา ดู อิท)
You gon’ know me like, you ain’t never known me before
(ยู ก็อน โนว์ มี ไล๊ค , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ โนน มี บีฟอร์)
I’ma bring it, bring it
(แอมอา บริง อิท , บริง อิท)
I’ma give it, give it
(แอมอา กี๊ฝ อิท , กี๊ฝ อิท)
You gon’ love me like you ain’t loved nobody before
(ยู ก็อน ลัฝ มี ไล๊ค ยู เอน ลัฝ โนบอดี้ บีฟอร์)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
You gon’ love me like you ain’t loved nobody before
(ยู ก็อน ลัฝ มี ไล๊ค ยู เอน ลัฝ โนบอดี้ บีฟอร์)

Let me keep going, baby till I’m dead and gone
(เล็ท มี คี๊พ โกอิ้ง , เบ๊บี้ ทิลล์ แอม เด้ด แอนด์ กอน)
That’s my only wish
(แด้ท มาย โอ๊นลี่ วิ๊ช)
And if you don’t know I’ll be singing my song
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โนว์ อิลล บี ซิงกิง มาย ซ็อง)
I got a lot to give
(ไอ ก็อท ดา ล็อท ทู กี๊ฝ)

I’ma do it, do it
(แอมอา ดู อิท , ดู อิท)
Like I wanna do it
(ไล๊ค ไก วอนนา ดู อิท)
You gon’ know me like, you ain’t never known me before
(ยู ก็อน โนว์ มี ไล๊ค , ยู เอน เน๊เฝ่อร์ โนน มี บีฟอร์)
I’ma bring it, bring it
(แอมอา บริง อิท , บริง อิท)
I’ma give it, give it
(แอมอา กี๊ฝ อิท , กี๊ฝ อิท)
You gon’ love me like you ain’t loved nobody before
(ยู ก็อน ลัฝ มี ไล๊ค ยู เอน ลัฝ โนบอดี้ บีฟอร์)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
You gon’ love me like you ain’t loved nobody before
(ยู ก็อน ลัฝ มี ไล๊ค ยู เอน ลัฝ โนบอดี้ บีฟอร์)

Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
Hello, hello, hello, hello
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล , เฮ็ลโล)
You gon’ love me like you ain’t loved nobody before
(ยู ก็อน ลัฝ มี ไล๊ค ยู เอน ลัฝ โนบอดี้ บีฟอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hello คำอ่านไทย Karmin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น