เนื้อเพลง Cradle คำอ่านไทย Mudvayne

Breathe…
(บรีฑ)
Push…
(พุช)
…I lost you, you were my god thought what do I do now
(ไอ ล็อซท ยู , ยู เวอ มาย ก๊อด ธอท ว๊อท ดู ไอ ดู นาว)
you were never there for me never there to carry me,
(ยู เวอ เน๊เฝ่อร์ แดร์ ฟอร์ มี เน๊เฝ่อร์ แดร์ ทู แค๊รรี่ มี ,)
26 years looking back that time is gone it was you I believed in look what you’ve done to me realize what you’ve done to
(26 เยียร์ ลุคอิง แบ็ค แดท ไทม์ อีส กอน อิท วอส ยู ไอ บีลี๊ฝ อิน ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี รีแอะไลส ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู)

Me
(มี)

I can’t see going on in this darkness I’m blind beneath my cradle the bough has broke, I exorcise my loss your lie the punishment
(ไอ แค็นท ซี โกอิ้ง ออน อิน ดิส ดาคเน็ซ แอม ไบลนฺดฺ บีนี๊ทร มาย เครเดิล เดอะ เบา แฮ็ส บโรค , ไอ เอคซอไซส มาย โรซ ยุร ไล เดอะ พันอิฌเม็นท)

It takes time to try to mend the wounds of all the suffering,
(อิท เท้ค ไทม์ ทู ธราย ทู เม็นด์ เดอะ วูนด์ อ็อฝ ออล เดอะ ซัฟเฟอะริง ,)
What do I do now all I’m asking from you please send me a sign to guide me through the times that lie in front of me I’ll get by myself
(ว๊อท ดู ไอ ดู นาว ออล แอม อาคกิ้ง ฟรอม ยู พลีซ เซ็นด มี อะ ซายน ทู ไก๊ด มี ทรู เดอะ ไทม์ แดท ไล อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี อิลล เก็ท บาย ไมเซลฟ)

Look at me now, a piece of sh*t like you.
(ลุ๊ค แกท มี นาว , อะ พี๊ซ อ็อฝ ฌะ *ที ไล๊ค ยู)
Look at me now, you left me so f*ck you.
(ลุ๊ค แกท มี นาว , ยู เล๊ฟท มี โซ เอฟ *ck ยู)

Everybody leaves me, everybody’s gone.
(เอวี่บอดี้ ลี๊ฝ มี , เอวี่บอดี้ กอน)
Watch my father leave me, there’s nobody left.
(ว๊อทช มาย ฟ๊าเท่อร ลี๊ฝ มี , แดร์ โนบอดี้ เล๊ฟท)
Feels like I’ve never been loved.
(ฟีล ไล๊ค แอฝ เน๊เฝ่อร์ บีน ลัฝ)
Everybody leaves me, never gave a sh*t about me.
(เอวี่บอดี้ ลี๊ฝ มี , เน๊เฝ่อร์ เกฝ อะ ฌะ *ที อะเบ๊าท มี)
Everybody’s gone, I’ll rot in my head alone.
(เอวี่บอดี้ กอน , อิลล ร๊อท อิน มาย เฮด อะโลน)
I don’t give a f*ck about you, go the f*ck away .
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ยู , โก เดอะ เอฟ *ck อะเวย์)

Fake being, inside of my heart you are the liar.
(เฟ้ค บีอิง , อิ๊นไซด์ อ็อฝ มาย ฮาร์ท ยู อาร์ เดอะ ไลอ้าร)
Innocence displaced.
(อีนโนะเซ็นซ ดิสเพลส)
Been left.
(บีน เล๊ฟท)

Here I stand now and I’m alone,
(เฮียร ไอ สแทนด์ นาว แอนด์ แอม อะโลน ,)
With no one to comfort me.
(วิธ โน วัน ทู ค๊อมฟอร์ท มี)
One set of footprints in the sand.
(วัน เซ็ท อ็อฝ ฟุทปริ้น ซิน เดอะ แซนด์)
No one to take my hand, I’ll .
(โน วัน ทู เท้ค มาย แฮนด์ , อิลล)
I’ll walk through as long as I need.
(อิลล ว๊อล์ค ทรู แอส ลอง แอส ซาย นี๊ด)
I’ll drift through my life though I’m alone.
(อิลล ดริฟท์ ทรู มาย ไล๊ฟ โธ แอม อะโลน)
Outgrown the cradle that once housed me
(Outgrown เดอะ เครเดิล แดท วั๊นซ เฮ้าส มี)
And I’ve found that all I need is
(แอนด์ แอฝ เฟานด แดท ดอร์ ไอ นี๊ด อีส)
Me.
(มี)

Found I’ve never needed you to push through
(เฟานด แอฝ เน๊เฝ่อร์ นี๊ด ยู ทู พุช ทรู)
All the sh*t that stacks up inside of my life.
(ออล เดอะ ฌะ *ที แดท ซแท็ค อั๊พ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Endless plight that circulates through my body.
(เอ็นเล็ซ พไลท แดท เซ๊อร์คิวเหลท ทรู มาย บ๊อดี้)
I’ll keep stumbling, beating, pummeling
(อิลล คี๊พ สตัมบลิง , บืดิงสฺ , pummelings)
Teething on the rind and renounce my being.
(Teethings ออน เดอะ ไรนด แอนด์ ริเนานซ มาย บีอิง)

I can’t see going on.
(ไอ แค็นท ซี โกอิ้ง ออน)

I can’t see
(ไอ แค็นท ซี)
I’m so tired, of trying to mend the wounds of all my suffering.
(แอม โซ ไทร์ , อ็อฝ ทไรอิง ทู เม็นด์ เดอะ วูนด์ อ็อฝ ออล มาย ซัฟเฟอะริง)
What do I do now?
(ว๊อท ดู ไอ ดู นาว)
All I’m asking from you please,
(ออล แอม อาคกิ้ง ฟรอม ยู พลีซ ,)
Send me a sign
(เซ็นด มี อะ ซายน)
To guide me through the times that lie in front of me.
(ทู ไก๊ด มี ทรู เดอะ ไทม์ แดท ไล อิน ฟร๊อนท อ็อฝ มี)
I’ll get by myself
(อิลล เก็ท บาย ไมเซลฟ)

I can’t see going on f*ck it.
(ไอ แค็นท ซี โกอิ้ง ออน เอฟ *ck อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cradle คำอ่านไทย Mudvayne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น