เนื้อเพลง Can’t Stop My Love คำอ่านไทย Amanda

uh yeah
(อา เย่)

I can feel my feet losing ground
(ไอ แคน ฟีล มาย ฟีท โรซิง กราวนด์)
and my head won’t quit spinning round
(แอนด์ มาย เฮด ว็อนท ควิท สปินนิ่ง ราวนด)
and I can’t control
(แอนด์ ดาย แค็นท คอนโทรล)
what’s going on
(ว๊อท โกอิ้ง ออน)
No no no no
(โน โน โน โน)
but I know for sure what it is
(บั๊ท ไอ โนว์ ฟอร์ ชัวร์ ว๊อท ดิธ อีส)
and I’ll take my shot,
(แอนด์ อิลล เท้ค มาย ฌ็อท ,)
hit or miss
(ฮิท ออ มิซ)
gonna bring it home
(กอนนะ บริง อิท โฮม)
no matter what you say baby
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์ เบ๊บี้)

every little thing about you
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง อะเบ๊าท ยู)
makes me realize your the one
(เม้ค มี รีแอะไลส ยุร ดิ วัน)
got my hands on the trigger
(ก็อท มาย แฮนด์ ออน เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
you aint got no place to run
(ยู เอน ก็อท โน เพลส ทู รัน)

You can’t stop my love
(ยู แค็นท สท๊อพ มาย ลัฝ)
come a little closer
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
you can’t stop me now
(ยู แค็นท สท๊อพ มี นาว)
No baby
(โน เบ๊บี้)
nothing’s standing in our way
(นัธอิง ซแทนดิง อิน เอ๊า เวย์)
don’t you try to fight it
(ด้อนท์ ยู ธราย ทู ไฟ้ท ดิธ)
show me what your made of
(โชว์ มี ว๊อท ยุร เมด อ็อฝ)
you can’t stop my, stop my love
(ยู แค็นท สท๊อพ มาย , สท๊อพ มาย ลัฝ)

ah,ah,ah,ah,ah,ah
(อา , อา , อา , อา , อา , อา)

You say you do then you dont
(ยู เซย์ ยู ดู เด็น ยู ด้อนท์)
you say you will when you wont
(ยู เซย์ ยู วิล เว็น ยู ว็อนท)
but you can’t deny
(บั๊ท ยู แค็นท ดีนาย)
what’s going on
(ว๊อท โกอิ้ง ออน)
no no no
(โน โน โน)
I know your’e playing games
(ไอ โนว์ ยัวร์ พเลนิ่ง เกม)
of hard to get
(อ็อฝ ฮาร์ด ทู เก็ท)
but they’re better off to put you to bed
(บั๊ท เดรว เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ ทู พุท ยู ทู เบ๊ด)
cause you’re gonna fall
(ค๊อส ยัวร์ กอนนะ ฟอลล์)
no matter what you say,
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์ ,)
baby
(เบ๊บี้)

every little thing about you
(เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง อะเบ๊าท ยู)
makes me realize your the one
(เม้ค มี รีแอะไลส ยุร ดิ วัน)
got my hands on the trigger
(ก็อท มาย แฮนด์ ออน เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
you aint got no place to run
(ยู เอน ก็อท โน เพลส ทู รัน)

You can’t stop my love
(ยู แค็นท สท๊อพ มาย ลัฝ)
come a little closer
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
you can’t stop me now
(ยู แค็นท สท๊อพ มี นาว)
No baby
(โน เบ๊บี้)
nothing’s standing in our way
(นัธอิง ซแทนดิง อิน เอ๊า เวย์)
don’t you try to fight it
(ด้อนท์ ยู ธราย ทู ไฟ้ท ดิธ)
show me what your made of
(โชว์ มี ว๊อท ยุร เมด อ็อฝ)
you can’t stop my, stop my love
(ยู แค็นท สท๊อพ มาย , สท๊อพ มาย ลัฝ)

ah,ah,ah,ah,ah,ah
(อา , อา , อา , อา , อา , อา)
you can’t stop me,my love
(ยู แค็นท สท๊อพ มี , มาย ลัฝ)
ah,ah,ah,ah,ah,ah
(อา , อา , อา , อา , อา , อา)

I cant believe the things
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ ทริง)
you do to me
(ยู ดู ทู มี)
I’m all mixed up
(แอม ออล มิกซ์ อั๊พ)
I cant even sleep
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น สลี๊พ)
but i wont give in
(บั๊ท ไอ ว็อนท กี๊ฝ อิน)
untill i get to you
(อันธิล ไอ เก็ท ทู ยู)
no matter what you say
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์)
no matter what you do
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู)
i wont stop my love for you
(ไอ ว็อนท สท๊อพ มาย ลัฝ ฟอร์ ยู)
you can’t stop my love no baby
(ยู แค็นท สท๊อพ มาย ลัฝ โน เบ๊บี้)

nothing’s standing in our way
(นัธอิง ซแทนดิง อิน เอ๊า เวย์)
so dont you try to fight it
(โซ ด้อนท์ ยู ธราย ทู ไฟ้ท ดิธ)
show me what you’re made of
(โชว์ มี ว๊อท ยัวร์ เมด อ็อฝ)
you can’t stop my
(ยู แค็นท สท๊อพ มาย)
stop my love
(สท๊อพ มาย ลัฝ)

You can’t stop my love
(ยู แค็นท สท๊อพ มาย ลัฝ)
come a little closer
(คัม อะ ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
you can’t stop me now
(ยู แค็นท สท๊อพ มี นาว)
No baby
(โน เบ๊บี้)
nothing’s standing in our way
(นัธอิง ซแทนดิง อิน เอ๊า เวย์)
don’t you try to fight it
(ด้อนท์ ยู ธราย ทู ไฟ้ท ดิธ)
show me what your made of
(โชว์ มี ว๊อท ยุร เมด อ็อฝ)
you can’t stop my, stop my love
(ยู แค็นท สท๊อพ มาย , สท๊อพ มาย ลัฝ)

ah,ah,ah,ah
(อา , อา , อา , อา)
ah,ah,ah,ah
(อา , อา , อา , อา)
cant stop my love
(แค็นท สท๊อพ มาย ลัฝ)
ah,ah,ah,ah
(อา , อา , อา , อา)
ah
(อา)
but ya can’t stop my love
(บั๊ท ยา แค็นท สท๊อพ มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Stop My Love คำอ่านไทย Amanda

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น