เนื้อเพลง After My Cheddar คำอ่านไทย 50 Cent

Aye what’s up
(ไอ ว๊อท อั๊พ)
Yo this is 50 Cent and I’m here with my man DJ On Point
(โย ดิส ซิส 50 เซ็นท แอนด์ แอม เฮียร วิธ มาย แมน ดีเจ ออน พ๊อยท์)
And you know why his name is On Point cuz he on point p*ssy
(แอนด์ ยู โนว์ วาย ฮิส เนม อีส ออน พ๊อยท์ คัซ ฮี ออน พ๊อยท์ พี *ssy)
Go ‘head play that sh*t I’ll lay ya f*cking punk ass out n*gga
(โก เฮด เพลย์ แดท ฌะ *ที อิลล เลย์ ยา เอฟ *คิง พรัค อาซ เอ๊าท เอ็น *gga)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
When you frown at me [Yeah!]
(เว็น ยู ฟเราน แอ็ท มี [ เย่ ! ])
Is it cuz I won’t provide for you girl? [Cuz I won’t provide]
(อีส ซิท คัซ ไอ ว็อนท โพรไฝด ฟอร์ ยู เกิร์ล [ คัซ ไอ ว็อนท โพรไฝด ])
You’re after my cheddar [haha]
(ยัวร์ แอ๊ฟเท่อร มาย เชเดอร์ [ ฮาฮา ])
And your friends they see it too [c’mon]
(แอนด์ ยุร เฟรน เด ซี อิท ทู [ ซีมอน ])
Spending notes is what your up to [Is this what you want??]
(ซเพ็นดิง โน๊ท ซิส ว๊อท ยุร อั๊พ ทู [ อีส ดิส ว๊อท ยู ว้อนท ])
Women are after my cheddar
(วีมเอิน อาร์ แอ๊ฟเท่อร มาย เชเดอร์)
[Is this what you want?!]
([ อีส ดิส ว๊อท ยู ว้อนท ! ])

[Verse 1: 50 Cent]
([ เฝิซ วัน : 50 เซ็นท ])
I gave you a style, Gucci this Fendi that [Yeah]
(ไอ เกฝ ยู อะ สไทล์ , กู๊ซชี่ ดิส เฟนดี แดท [ เย่ ])
Burberry bag, shoes and the hat to match [Aha]
(บลูเบอรี่ แบ๊ก , ชู แซน เดอะ แฮ็ท ทู แหมทช์ [ อะฮา ])
I like the way it look but b*tch I ain’t buying that
(ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ อิท ลุ๊ค บั๊ท บี *tch ไอ เอน บายอิ้ง แดท)
I hate to be the bearer of bad news
(ไอ เฮท ทู บี เดอะ แบเรอะ อ็อฝ แบ้ด นิว)
But no more Prada shoes [Uh!]
(บั๊ท โน โม พราดา ชู [ อา ! ])
When I just wanna chill you wanna go out [WOO!]
(เว็น นาย จั๊สท วอนนา ชิล ยู วอนนา โก เอ๊าท [ วู ! ])
See me poly with some other chick you wanna show out
(ซี มี พอลอิ วิธ ซัม อ๊อเธ่อร์ ชิค ยู วอนนา โชว์ เอ๊าท)
They say I’m wrong when I dog your ass like I should
(เด เซย์ แอม รอง เว็น นาย ด้อกก ยุร อาซ ไล๊ค ไก เชิด)
Now you can reminisce on the times I treated you good
(นาว ยู แคน ริมมีนิด ออน เดอะ ไทม์ ซาย ทรี๊ท ยู กู๊ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2: Lloyd Banks]
([ เฝิซ ทู : ลอยด แบ๊งค ])
You could think about me grinding my fans [Yeah!]
(ยู เคิด ทริ๊งค อะเบ๊าท มี กรายดิง มาย แฟน [ เย่ ! ])
You even got more than one watch on it’s too much time on your hands [Aha]
(ยู อี๊เฝ่น ก็อท โม แฑ็น วัน ว๊อทช ออน อิทซ ทู มัช ไทม์ ออน ยุร แฮนด์ [ อะฮา ])
They say behind every good man is a woman [WOO!]
(เด เซย์ บีฮายน์ เอ๊เฝอร์รี่ กู๊ด แมน อีส ซา วู๊แม่น [ วู ! ])
So if Tash pull up stash the cannon in your linnen [C’mon]
(โซ อิ๊ฟ Tash พูลล อั๊พ สแตช เดอะ แค๊นน่อน อิน ยุร linnen [ ซีมอน ])
I’ll never be a chouffer to the mall
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะ chouffer ทู เดอะ มอลล์)
So learn to appreciate the CD’s and posters on the wall
(โซ เลิร์น ทู แอพพรี๊ชิเอท เดอะ CDs แซน โพซเทอะ ออน เดอะ วอลล์)
Fatal attraction is mad real
(เฟ๊ท่อล แอ็ทแรคฌัน อีส แม้ด เรียล)
The last b*tch I deaded went crazy and swallowed thirty Advils
(เดอะ ล๊าสท บี *tch ไอ เด้ด เว็นท คเรสิ แอนด์ สว๊อลโล่ว เธอทิ Advils)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3: Lloyd Banks]
([ เฝิซ ที : ลอยด แบ๊งค ])
They say money makes the world go ’round
(เด เซย์ มั๊นนี่ เม้ค เดอะ เวิลด โก ราวนด)
And material things make a hoe go down [Fuh sho’!]
(แอนด์ มะเทียเรียล ทริง เม้ค เก โฮ โก เดาน [ Fuh โช ! ])
I see you in your Prada, Gucci, and BCBG [Aha]
(ไอ ซี ยู อิน ยุร พราดา , กู๊ซชี่ , แอนด์ BCBG [ อะฮา ])
B*tch I’m getting rich but I don’t trick on GP [Yeah]
(บี *tch แอม เกดดดิ้ง ริ๊ช บั๊ท ไอ ด้อนท์ ทริ๊ค ออน GP [ เย่ ])
It’s $5 dresses and $10 skirts
(อิทซ $5 เดรสเซซ แซน $10 สเคิ๊ร์ท)
B*tch play the strip and put in work [WOO!]
(บี *tch เพลย์ เดอะ ซทริพ แอนด์ พุท อิน เวิ๊ร์ค [ วู ! ])
Birds wanna have my baby since I saw my contract
(เบิร์ด วอนนา แฮ็ฝ มาย เบ๊บี้ ซิ๊นซ ไอ ซอว์ มาย ค๊อนแทรคทํ)
So I gotta double up in case the condom snap
(โซ ไอ กอททะ ดั๊บเบิ้ล อั๊พ อิน เค๊ส เดอะ คอนดอม ซแน็พ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Look, don’t ask me for sh*t, man
(ลุ๊ค , ด้อนท์ อาสคฺ มี ฟอร์ ฌะ *ที , แมน)
I ain’t got nothing for you, man
(ไอ เอน ก็อท นัธอิง ฟอร์ ยู , แมน)
Yo, what? B*tch what the f*ck you mean I can’t sing, b*tch?
(โย , ว๊อท บี *tch ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู มีน นาย แค็นท ซิง , บี *tch)
B*tch, I’m Luther Vandross in the shower
(บี *tch , แอม ลูเตอร์ แวนดอสส ซิน เดอะ เช๊าเว่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After My Cheddar คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น