เนื้อเพลง Feel So Good คำอ่านไทย Ashanti

Hey, baby, baby
(เฮ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
May I have a word with you
(เมย์ ไอ แฮ็ฝ อะ เวิร์ด วิธ ยู)
I’ve been watching you from over here
(แอฝ บีน วัทชิง ยู ฟรอม โอ๊เฝ่อร เฮียร)
And I’ve been wonderin’ if I should get to know you
(แอนด์ แอฝ บีน วันเดอริน อิ๊ฟ ฟาย เชิด เก็ท ทู โนว์ ยู)
Baby now, what I want to know not back and forth
(เบ๊บี้ นาว , ว๊อท ไอ ว้อนท ทู โนว์ น็อท แบ็ค แอนด์ โฟธ)
So baby would you spend some time
(โซ เบ๊บี้ เวิด ยู สเพ็นด ซัม ไทม์)
And I could find a way to make you mine
(แอนด์ ดาย เคิด ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เม้ค ยู ไมน์)

Ho, my baby [My baby]
(โฮ , มาย เบ๊บี้ [ มาย เบ๊บี้ ])
Hoo, you drive me crazy
(ฮู , ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
I can’t even ask for more
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น อาสคฺ ฟอร์ โม)
‘Cause boy, I think you’ve got it all
(ค๊อส บอย , ไอ ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ดอร์)

Ho, my baby [My baby]
(โฮ , มาย เบ๊บี้ [ มาย เบ๊บี้ ])
Hoo, you drive me crazy
(ฮู , ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
I can’t even ask for more
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น อาสคฺ ฟอร์ โม)
‘Cause boy, I think you’ve got it all
(ค๊อส บอย , ไอ ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ดอร์)

Ooh, you make me feel so good
(อู้ , ยู เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด)
I’ll do what you ask me to
(อิลล ดู ว๊อท ยู อาสคฺ มี ทู)
Ooh, you make me feel so right
(อู้ , ยู เม้ค มี ฟีล โซ ไร๊ท)
Every day and every night
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)

Ooh, let me tell you how much I’m in love with you
(อู้ , เล็ท มี เทลล ยู ฮาว มัช แอม อิน ลัฝ วิธ ยู)
From the moment that I saw your face
(ฟรอม เดอะ โม๊เม้นท แดท ไอ ซอว์ ยุร เฟซ)
I never ever thought about you bein’ replaced
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เอ๊เฝ่อร์ ธอท อะเบ๊าท ยู บีนโพล รีเพลส)
I know that I have found the guy that I am lookin’ for
(ไอ โนว์ แดท ไอ แฮ็ฝ เฟานด เดอะ กาย แดท ไอ แอ็ม ลุคกิน ฟอร์)
I throw my other numbers out the door
(ไอ โธรว์ มาย อ๊อเธ่อร์ นั๊มเบ้อร์ เอ๊าท เดอะ ดอร์)
‘Cause I know I don’t need a man anymore
(ค๊อส ไอ โนว์ ไอ ด้อนท์ นี๊ด อะ แมน แอนนี่มอ)

Ho, my baby [My baby]
(โฮ , มาย เบ๊บี้ [ มาย เบ๊บี้ ])
Hoo, you drive [Mmm] me crazy
(ฮู , ยู ไดร๊ฝ [ อึม ] มี คเรสิ)
I can’t even ask for more
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น อาสคฺ ฟอร์ โม)
‘Cause boy, I think you’ve got it all
(ค๊อส บอย , ไอ ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ดอร์)

Ho, my baby [My baby]
(โฮ , มาย เบ๊บี้ [ มาย เบ๊บี้ ])
Hoo, you drive me crazy
(ฮู , ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
I can’t even ask for more
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น อาสคฺ ฟอร์ โม)
‘Cause boy, I think you’ve got it all
(ค๊อส บอย , ไอ ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ดอร์)

Ooh, you make me feel so good
(อู้ , ยู เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด)
I’ll do what you ask me to [I’ll do, I’ll do what you want me to]
(อิลล ดู ว๊อท ยู อาสคฺ มี ทู [ อิลล ดู , อิลล ดู ว๊อท ยู ว้อนท มี ทู ])
Ooh, you make me feel so right
(อู้ , ยู เม้ค มี ฟีล โซ ไร๊ท)
Every day and every night [Every day, every day and every night]
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท [ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ])

You have been listenin’ to the world renown
(ยู แฮ็ฝ บีน ลิเซินนิน ทู เดอะ เวิลด ริเนาน)
Murder Inc. song
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ ซ็อง)
The beautiful, the talented Miss Ashanti
(เดอะ บยูทิฟุล , เดอะ แท๊เล้นท มิซ เอสแชนที)
And as we break you off to the Chapter II
(แอนด์ แอส วี เบร๊ค ยู ออฟฟ ทู เดอะ แช๊พเท่อร์ ทรู)
I’mma tell y’all *** is what we gonna do
(แอมมา เทลล ยอล *** อีส ว๊อท วี กอนนะ ดู)
We gonna keep givin’ y’all what ya’ll need
(วี กอนนะ คี๊พ กีฝอิน ยอล ว๊อท ยอล นี๊ด)
Sing to me, baby
(ซิง ทู มี , เบ๊บี้)
Come on, baby
(คัมมอน , เบ๊บี้)

Ho, my baby [My baby]
(โฮ , มาย เบ๊บี้ [ มาย เบ๊บี้ ])
Hoo, you drive [Mmm] me crazy
(ฮู , ยู ไดร๊ฝ [ อึม ] มี คเรสิ)
I can’t even ask for more
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น อาสคฺ ฟอร์ โม)
‘Cause boy, I think you’ve got it all
(ค๊อส บอย , ไอ ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ดอร์)

Ho, my baby [My baby]
(โฮ , มาย เบ๊บี้ [ มาย เบ๊บี้ ])
Hoo, you drive me crazy
(ฮู , ยู ไดร๊ฝ มี คเรสิ)
I can’t even ask for more
(ไอ แค็นท อี๊เฝ่น อาสคฺ ฟอร์ โม)
‘Cause boy, I think you’ve got it all
(ค๊อส บอย , ไอ ทริ๊งค ยู๊ฟ ก็อท ดิธ ดอร์)

Ooh, you make me feel so good
(อู้ , ยู เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด)
I’ll do what you ask me to
(อิลล ดู ว๊อท ยู อาสคฺ มี ทู)
Ooh, you make me feel so right [So right]
(อู้ , ยู เม้ค มี ฟีล โซ ไร๊ท [ โซ ไร๊ท ])
Every day and every night [Every day, every day and every night]
(เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท [ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ , เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท ])

Ooh, you make me feel so good
(อู้ , ยู เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด)
I’ll do what you ask me to
(อิลล ดู ว๊อท ยู อาสคฺ มี ทู)
Ooh, you make me feel so good
(อู้ , ยู เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด)
I’ll do what you ask me to
(อิลล ดู ว๊อท ยู อาสคฺ มี ทู)

You have been listenin’ to another Murder Inc bam
(ยู แฮ็ฝ บีน ลิเซินนิน ทู อะน๊าเทร่อร์ เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ แบม)
Yeah
(เย่)
Ashanti, Milwaukee
(เอสแชนที , Milwaukee)
Santana to go
(ซันทาน่า ทู โก)
And you know we talkin’ to you
(แอนด์ ยู โนว์ วี ทอคกิ่น ทู ยู)
The world’s most wanted
(เดอะ เวิลด โมซท ว้อนท)
The world’s most dangerous
(เดอะ เวิลด โมซท เดนเจอะรัซ)
The world’s most loved
(เดอะ เวิลด โมซท ลัฝ)
I.G., y’all, I.G., y’all, I.G., y’all
(ไอ จี , ยอล , ไอ จี , ยอล , ไอ จี , ยอล)
Y’all motherf***ers, ctach up
(ยอล motherf***ers , ctach อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feel So Good คำอ่านไทย Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น