เนื้อเพลง We Are Never Ever Getting Back Together คำอ่านไทย Taylor Swift

I remember when we broke up the first time
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี โบค กั๊พ เดอะ เฟิร์สท ไทม์)
Saying, “This is it, I’ve had enough,” ’cause like
(เซยิง , ดิส ซิส อิท , แอบ แฮด อีน๊าฟ , ค๊อส ไล๊ค)
We hadn’t seen each other in a month
(วี แฮดอินท ซีน อีช อ๊อเธ่อร์ อิน นา มั้นธ)
When you said you needed space. [What?]
(เว็น ยู เซด ยู นี๊ด สเพ๊ซ [ ว๊อท ])
Then you come around again and say
(เด็น ยู คัม อะราวนฺดฺ อะเกน แอนด์ เซย์)
Baby, I miss you and I swear I’m gonna change, trust me.
(เบ๊บี้ , ไอ มิส ยู แอนด์ ได สแวร์ แอม กอนนา เช้งจํ , ทรัสท มี)
Remember how that lasted for a day?
(รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว แดท ล๊าสท ฟอร์ รา เดย์)
I say, “I hate you,” we break up, you call me, “I love you.”
(ไอ เซย์ , ไอ เฮท ยู , วี เบร๊ค กั๊พ , ยู คอลลํ มี , ไอ เลิฟ ยู)

Ooh, we called it off again last night
(อู้ , วี คอลลํ ดิท ออฟฟ อะเกน ล๊าสท ไน๊ท)
But ooh, this time I’m telling you, I’m telling you
(บั๊ท อู้ , ดิส ไทม์ แอม เทลลิง ยู , แอม เทลลิง ยู)

We are never ever ever getting back together,
(วี อาร์ เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ ,)
We are never ever ever getting back together,
(วี อาร์ เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ ,)
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
(ยู โก ท๊อล์ค ทู ยัวร์ เฟรน , ท๊อล์ค ทู มาย เฟรน , ท๊อล์ค ทู มี)
But we are never ever ever ever getting back together
(บั๊ท วี อาร์ เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)

Like, ever…
(ไล๊ค , เอ๊เว่อร์)

I’m really gonna miss you picking fights
(แอม เรียลรี๊ กอนนา มิส ยู พิกคิง ไฟ้ท)
And me falling for it screaming that I’m right
(แอนด์ มี ฟอริ่ง ฟอร์ ริท สครีมมิง แดท แอม ไร๊ท)
And you would hide away and find your peace of mind
(แอนด์ ยู วู๊ด ไฮด์ อะเวย์ แอนด์ ไฟนด์ ยัวร์ พี๊ซ ซอฟ ไมนด์)
With some indie record that’s much cooler than mine
(วิธ ซัม อินดี เร๊คขอร์ด แด้ท มัช คูลเลอะ แดน ไมน์)

Ooh, you called me up again tonight
(อู้ , ยู คอลลํ มี อั๊พ อะเกน ทูไน๊ท)
But ooh, this time I’m telling you, I’m telling you
(บั๊ท อู้ , ดิส ไทม์ แอม เทลลิง ยู , แอม เทลลิง ยู)

We are never, ever, ever getting back together
(วี อาร์ เน๊เว่อร์ , เอ๊เว่อร์ , เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
We are never, ever, ever getting back together
(วี อาร์ เน๊เว่อร์ , เอ๊เว่อร์ , เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me [talk to me]
(ยู โก ท๊อล์ค ทู ยัวร์ เฟรน , ท๊อล์ค ทู มาย เฟรน , ท๊อล์ค ทู มี [ ท๊อล์ค ทู มี ])
But we are never ever ever ever getting back together
(บั๊ท วี อาร์ เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
[adsense]
Ooh, yeah, ooh yeah, ooh yeah
(อู้ , เย่ , อู้ เย่ , อู้ เย่)
Oh oh oh
(โอ้ โอ้ โอ้)

I used to think that we were forever ever
(ไอ ยู๊ส ทู ตริ๊งค แดท วี เวีย ฟอเรฟเวอร์ เอ๊เว่อร์)
And I used to say, “Never say never…”
(แอนด์ ได ยู๊ส ทู เซย์ , เน๊เว่อร์ เซย์ เน๊เว่อร์)
Uggg… so he calls me up and he’s like, “I still love you,”
(อัคกฺ โซ ฮี คอลลํ มี อั๊พ แอนด์ ฮีส ไล๊ค , ไอ สทิลล เลิฟ ยู ,)
And I’m like… “I just… I mean this is exhausting, you know, like,
(แอนด์ แอม ลิวลีกี ไก่ จั๊สท ได มีน ดิส ซิส เอ๊กซอสติง , ยู โนว์ , ไล๊ค ,)
We are never getting back together. Like, ever”
(วี อาร์ เน๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ ไล๊ค , เอ๊เว่อร์)

No!
(โน !)

We are never ever ever getting back together
(วี อาร์ เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
We are never ever ever getting back together
(วี อาร์ เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me
(ยู โก ท๊อล์ค ทู ยัวร์ เฟรน , ท๊อล์ค ทู มาย เฟรน , ท๊อล์ค ทู มี)
But we are never ever ever ever getting back together
(บั๊ท วี อาร์ เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)

We, ooh, getting back together, ohhh,
(วี , อู้ , เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ , โอ้ ,)
We, ooh, getting back together
(วี , อู้ , เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)

You go talk to your friends, talk to my friends, talk to me [talk to me]
(ยู โก ท๊อล์ค ทู ยัวร์ เฟรน , ท๊อล์ค ทู มาย เฟรน , ท๊อล์ค ทู มี [ ท๊อล์ค ทู มี ])
But we are never ever ever ever getting back together
(บั๊ท วี อาร์ เน๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เอ๊เว่อร์ เกทดิง แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Are Never Ever Getting Back Together คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น