เนื้อเพลง Afrodisiac คำอ่านไทย Brandy

Ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ha ha ha ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)

[VERSE 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Whatever you want, I got it, Papi
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท , ไอ ก็อท ดิธ , เพพี)
Don’t hesitate, holla at me!
(ด้อนท์ เฮ๊สิเทท , ฮอลละ แอ็ท มี !)
What I’m lookin’ for
(ว๊อท แอม ลุคกิน ฟอร์)
Is simple, you see
(อีส ซิ๊มเพิ่ล , ยู ซี)
Love and support and sexuality
(ลัฝ แอนด์ ซั๊พผอร์ท แอนด์ เซคฌุแอลอิทิ)
When I’m with you, I don’t wanna leave
(เว็น แอม วิธ ยู , ไอ ด้อนท์ วอนนา ลี๊ฝ)
I need you just like air that I breathe
(ไอ นี๊ด ยู จั๊สท ไล๊ค แอร์ แดท ไอ บรีฑ)
But when I’m not with you, I’m missing my peace
(บั๊ท เว็น แอม น็อท วิธ ยู , แอม มีซซิง มาย พี๊ซ)
I got a lot inside I need to release
(ไอ ก็อท ดา ล็อท อิ๊นไซด์ ไอ นี๊ด ทู รีลี๊ส)

You fulfill my every desire
(ยู ฟุลฟีล มาย เอ๊เฝอร์รี่ ดีไซรํ)
When I’m with you, you take me higher [Wooo woo whoo]
(เว็น แอม วิธ ยู , ยู เท้ค มี ไฮเออะ [ วู วู ฮู ])

[CHORUS:]
([ ค๊อรัส : ])
You’re my afrodisiac
(ยัวร์ มาย afrodisiac)
You’re the only one I’m needin’
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แอม นีดิน)
When I go, I’ll come back
(เว็น นาย โก , อิลล คัม แบ็ค)
‘Cause there is no way I’m leavin’
(ค๊อส แดร์ อีส โน เวย์ แอม เลวิน)
You’re my afrodisiac
(ยัวร์ มาย afrodisiac)
You’re the only one I’m needin’
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แอม นีดิน)
When I go, I’ll come back
(เว็น นาย โก , อิลล คัม แบ็ค)
‘Cause there is no way I’m leavin’
(ค๊อส แดร์ อีส โน เวย์ แอม เลวิน)

[VERSE 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
There is no way you are gettin’ away
(แดร์ อีส โน เวย์ ยู อาร์ เกดดิน อะเวย์)
I need your love every day
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์)
Medicine can’t cure the way that I feel
(เม๊ดดิซิน แค็นท เคียวรํ เดอะ เวย์ แดท ไอ ฟีล)
What I need is my inner fill
(ว๊อท ไอ นี๊ด อีส มาย อีนเนอะ ฟิลล)
Being without you, its makin me ill
(บีอิง วิธเอ๊าท ยู , อิทซ เมกิน มี อิลล)
Stressin me out i need to chill
(สเตสซิน มี เอ๊าท ไอ นี๊ด ทู ชิล)
Something this strong, gotta be real
(ซัมติง ดิส สทรอง , กอททะ บี เรียล)
Nothing or noone, show my skills
(นัธอิง ออ นูอิน , โชว์ มาย สกิลล)

You fulfill my every desire
(ยู ฟุลฟีล มาย เอ๊เฝอร์รี่ ดีไซรํ)
When I’m with you, you take me higher [Wooo woo whoo]
(เว็น แอม วิธ ยู , ยู เท้ค มี ไฮเออะ [ วู วู ฮู ])

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

I admit that I’m a prisoner of your sex appeal[sex appeal]
(ไอ แอ๊ดมิท แดท แอม มา พรีสเนอะ อ็อฝ ยุร เซ็กซ แอพพีล [ เซ็กซ แอพพีล ])
I can’t seem to find a way to escape how i feel[how i feel]
(ไอ แค็นท ซีม ทู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เอสเขพ ฮาว ไอ ฟีล [ ฮาว ไอ ฟีล ])
I can’t wait no longer, please come give a dose to me[dose to me]
(ไอ แค็นท เว้ท โน ลองเงอ , พลีซ คัม กี๊ฝ อะ โดซ ทู มี [ โดซ ทู มี ])
Breathin’s gettin stronger need you now, close to me
(บีตดิน เกดดิน สตองเกอร์ นี๊ด ยู นาว , โคลส ทู มี)

[CHORUS x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

Ha ha ha ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ha ha ha ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
(ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Afrodisiac คำอ่านไทย Brandy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น