เนื้อเพลง Hey Hey Helen คำอ่านไทย Abba

So at last you’re free
(โซ แอ็ท ล๊าสท ยัวร์ ฟรี)
It’s the way you wanted it to be
(อิทซ เดอะ เวย์ ยู ว้อนท ดิท ทู บี)
And the price you paid
(แอนด์ เดอะ ไพร๊ซ์ ยู เพลด)
To become a woman of today
(ทู บีคัม อะ วู๊แม่น อ็อฝ ทูเดย์)
Is it worth the pain to see the children cry
(อีส ซิท เวิร์ธ เดอะ เพน ทู ซี เดอะ ชีลดเร็น คราย)
Does it hurt when they ask for Daddy
(โด ซิท เฮิร์ท เว็น เด อาสคฺ ฟอร์ แดดดิ)

Hey hey Helen
(เฮ เฮ Helen)
Now you live on your own
(นาว ยู ไล้ฝ ออน ยุร โอว์น)
Hey hey Helen
(เฮ เฮ Helen)
Can you make it alone
(แคน ยู เม้ค อิท อะโลน)
[Yes you can]
([ เย็ซ ยู แคน ])

So you’re free at last
(โซ ยัวร์ ฟรี แอ็ท ล๊าสท)
And beginning to forget the past
(แอนด์ บีกีนนิง ทู ฟอร์เก๊ท เดอะ พาสท์)
Does it make you sad
(โด ซิท เม้ค ยู แซ้ด)
When you think about the life you ha-ha-had
(เว็น ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ไล๊ฟ ยู ฮา ฮา แฮ็ด)
But you’re right, you had to take a second chance
(บั๊ท ยัวร์ ไร๊ท , ยู แฮ็ด ทู เท้ค เก เซ๊คคั่น แช้นซํ)
So you fight to find your freedom
(โซ ยู ไฟ้ท ทู ไฟนด์ ยุร ฟรีดัม)

Hey hey Helen
(เฮ เฮ Helen)
Now you live on your own

(นาว ยู ไล้ฝ ออน ยุร โอว์น)
Hey hey Helen
(เฮ เฮ Helen)
Can you make it alone
(แคน ยู เม้ค อิท อะโลน)
Hey hey Helen [hey hey Helen]
(เฮ เฮ Helen [ เฮ เฮ Helen ])
What’s the matter with you
(ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์ วิธ ยู)
Hey hey Helen [hey hey Helen]
(เฮ เฮ Helen [ เฮ เฮ Helen ])
Don’t you know what to do
(ด้อนท์ ยู โนว์ ว๊อท ทู ดู)
[Yes you do]
([ เย็ซ ยู ดู ])
[Ahah, yes you do yes you do]
([ Ahah , เย็ซ ยู ดู เย็ซ ยู ดู ])
[Ahah, yes you do yes you do]
([ Ahah , เย็ซ ยู ดู เย็ซ ยู ดู ])

Hey hey Helen
(เฮ เฮ Helen)
Now you live on your own
(นาว ยู ไล้ฝ ออน ยุร โอว์น)
Hey hey Helen
(เฮ เฮ Helen)
Can you make it alone
(แคน ยู เม้ค อิท อะโลน)
Hey hey Helen [hey hey Helen]
(เฮ เฮ Helen [ เฮ เฮ Helen ])
What’s the matter with you
(ว๊อท เดอะ แม๊ทเท่อร์ วิธ ยู)
Hey hey Helen [hey hey Helen]
(เฮ เฮ Helen [ เฮ เฮ Helen ])
Don’t you know what to do
(ด้อนท์ ยู โนว์ ว๊อท ทู ดู)
Hey hey Helen [hey hey Helen]
(เฮ เฮ Helen [ เฮ เฮ Helen ])
Now you live on your own
(นาว ยู ไล้ฝ ออน ยุร โอว์น)
Hey hey Helen [hey hey Helen]
(เฮ เฮ Helen [ เฮ เฮ Helen ])

[fade]
([ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Hey Helen คำอ่านไทย Abba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น