เนื้อเพลง Can U Get Away คำอ่านไทย 2Pac

[2Pac]
([ 2Pac ])
Whassup? It’s 2Pac. Can you get away?
(ฮวัดสับ อิทซ 2Pac แคน ยู เก็ท อะเวย์)
Let me come swoop you up.
(เล็ท มี คัม ซวูพ ยู อั๊พ)
[girl]
([ เกิร์ล ])
You know I got a man.
(ยู โนว์ ไอ ก็อท ดา แมน)
[2Pac]
([ 2Pac ])
I know you got a man
(ไอ โนว์ ยู ก็อท ดา แมน)
but he ain’t gon’ if I take you out.
(บั๊ท ฮี เอน ก็อน อิ๊ฟ ฟาย เท้ค ยู เอ๊าท)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Of course he gon’ mind.
(อ็อฝ คอร์ส ฮี ก็อน ไมนด์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Let me take you to lunch.
(เล็ท มี เท้ค ยู ทู ลั้นช)
I’ll have you back before he even get home;
(อิลล แฮ็ฝ ยู แบ็ค บีฟอร์ ฮี อี๊เฝ่น เก็ท โฮม 😉
before anybody see.
(บีฟอร์ เอนอิบอดิ ซี)
[girl]
([ เกิร์ล ])
I can’t. [Aww c’mon!] He ain’t gon’ let me.
(ไอ แค็นท [ อาวว ซีมอน ! ] ฮี เอน ก็อน เล็ท มี)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Pleeeeeease…
(Pleeeeeease)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Nah.
(นาห์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Oh aight. What’s wrong with your eye?
(โอ ไอชฺ ว๊อท รอง วิธ ยุร อาย)
Why you got on glasses?
(วาย ยู ก็อท ออน กลาซซิส)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

Ever since I met ya I could beat depression
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ไอ เม็ท ยา ไอ เคิด บีท ดิพเรฌอัน)
It’s like your man don’t understand, all he does is stress ya
(อิทซ ไล๊ค ยุร แมน ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด , ออล ฮี โด ซิส สเทรสส ยา)
I can see your state of misery from the introduction
(ไอ แคน ซี ยุร สเทท อ็อฝ มีสริ ฟรอม ดิ อีนทโระดัคฌัน)
Ain’t bout no s*ckin and touchin, just harmless discussion
(เอน เบาท โน เอส *ckin แอนด์ ทัชชิน , จั๊สท ฮามเล็ซ ดิซคัฌอัน)
Maybe we can see a better way, find a brighter day
(เมบี วี แคน ซี อะ เบ๊ทเท่อร์ เวย์ , ไฟนด์ อะ ไบท์เดอ เดย์)
Late night phone conversations — would that be OK?
(เหลท ไน๊ท โฟน คอนเฝอะเซฌัน เวิด แดท บี โอเค)
I don’t wanna take up all your time, be the next in line
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เท้ค อั๊พ ออล ยุร ไทม์ , บี เดอะ เน๊กซท อิน ไลน์)
Tell me your size, let me find you things with you in mind
(เทลล มี ยุร ไซ๊ซ , เล็ท มี ไฟนด์ ยู ทริง วิธ ยู อิน ไมนด์)
I can see you’re cautious and I’m careful not to scare you
(ไอ แคน ซี ยัวร์ คอฌัซ แซน แอม แค๊ร์ฟูล น็อท ทู สแคร์ ยู)
But anticipation of love makin
(บั๊ท แอนทิซิเพฌัน อ็อฝ ลัฝ เมกิน)
got you shakin when I’m standin near you
(ก็อท ยู เชคกิน เว็น แอม แสตนดิน เนียร์ ยู)
News of precision will prepare ya
(นิว อ็อฝ พริซีฉอัน วิล พรีแพร์ ยา)
In case you get scared, just ask the man in the mirror
(อิน เค๊ส ยู เก็ท ซคา , จั๊สท อาสคฺ เดอะ แมน อิน เดอะ มิเร่อร์)
Now the picture’s getten clearer all he does is hit you hard
(นาว เดอะ พิ๊คเจ้อร์ getten เคียเลอ ออล ฮี โด ซิส ฮิท ยู ฮาร์ด)
I tell you to leave, and you tell me keep my faith in God
(ไอ เทลล ยู ทู ลี๊ฝ , แอนด์ ยู เทลล มี คี๊พ มาย เฟท อิน ก๊อด)
I don’t understand, I just wanna bring ya home
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด , ไอ จั๊สท วอนนา บริง ยา โฮม)
I wonder should I leave you alone and find a woman of my own
(ไอ วั๊นเด้อร เชิด ดาย ลี๊ฝ ยู อะโลน แอนด์ ไฟนด์ อะ วู๊แม่น อ็อฝ มาย โอว์น)
All the homies tell me that you don’t deserve it
(ออล เดอะ โฮมี เทลล มี แดท ยู ด้อนท์ ดิเสิฝ อิท)
I contemplate — but in my heart I know you worth it
(ไอ คอนเท็มพเลท บั๊ท อิน มาย ฮาร์ท ไอ โนว์ ยู เวิร์ธ อิท)
Tell me can you get away?
(เทลล มี แคน ยู เก็ท อะเวย์)

Ebony, can you get away?
(เอบอะนิ , แคน ยู เก็ท อะเวย์)
C’mon.. let’s go.. can you get away?
(ซีมอน เล็ท โก แคน ยู เก็ท อะเวย์)
Can you get away?
(แคน ยู เก็ท อะเวย์)

[girl]
([ เกิร์ล ])
So much pressure in the air
(โซ มัช พเรฌเออะ อิน ดิ แอร์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
I know, I know
(ไอ โนว์ , ไอ โนว์)
[girl]
([ เกิร์ล ])
And I can’t get away
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อะเวย์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Just for a little while love
(จั๊สท ฟอร์ รา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ ลัฝ)
[girl]
([ เกิร์ล ])
I’m not happy here
(แอม น็อท แฮ๊พพี่ เฮียร)
[2Pac]
([ 2Pac ])
I know it’s hard but, can you get away?
(ไอ โนว์ อิทซ ฮาร์ด บั๊ท , แคน ยู เก็ท อะเวย์)
[girl]
([ เกิร์ล ])
So much pressure in the air
(โซ มัช พเรฌเออะ อิน ดิ แอร์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Let’s go man, get up outta there
(เล็ท โก แมน , เก็ท อั๊พ เอ๊าตา แดร์)
.. can you get away?
(แคน ยู เก็ท อะเวย์)
[girl]
([ เกิร์ล ])
And I can’t get away
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อะเวย์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Do you love him?
(ดู ยู ลัฝ ฮิม)
[girl]
([ เกิร์ล ])
I’m not happy here
(แอม น็อท แฮ๊พพี่ เฮียร)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Do you love that man?
(ดู ยู ลัฝ แดท แมน)

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

Could it be my destiny to be lonely?
(เคิด ดิท บี มาย เดซทินิ ทู บี โลนลิ)
And checkin for these hoochies that be on me cause they phony
(แอนด์ เชคกิน ฟอร์ ฑิส ฮูชีด แดท บี ออน มี ค๊อส เด โฟนี)
But you was different — I got no need to be suspicious
(บั๊ท ยู วอส ดีฟเฟอะเร็นท ไอ ก็อท โน นี๊ด ทู บี ซัซพิฌอัซ)
Cause I can tell — my life with you would be delicious
(ค๊อส ไอ แคน เทลล มาย ไล๊ฟ วิธ ยู เวิด บี ดิลีฌอัซ)
The way you lick your lips and shake your hips got me addicted
(เดอะ เวย์ ยู ลิค ยุร ลิพ แซน เช้ค ยุร ฮิพ ก็อท มี แอ๊ดดิคท)
I’m sittin here hoping that we can find some way to kick it
(แอม ซิทดิน เฮียร โฮพปิง แดท วี แคน ไฟนด์ ซัม เวย์ ทู คิ๊ค อิท)
Even though I got your digits gotta struggle to resist it
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ก็อท ยุร ดิ๊จิท กอททะ สทรั๊กเกิ้ล ทู รีซิ๊สท ดิธ)
Slowly advance and miss my chance not to miss it
(ซโลลิ แอดฝ๊านซ แอนด์ มิซ มาย แช้นซํ น็อท ทู มิซ ซิท)
You blow me kisses
(ยู โบลว์ มี คีสเซซ)
when he ain’t lookin, now your heart’s tooken
(เว็น ฮี เอน ลุคกิน , นาว ยุร ฮาร์ท tooken)
My only wish is that you change your mind and he get shook
(มาย โอ๊นลี่ วิ๊ช อีส แดท ยู เช้งจํ ยุร ไมนด์ แอนด์ ฮี เก็ท ฌุค)
Wanna take you there but you scared to follow, come see tomorrow
(วอนนา เท้ค ยู แดร์ บั๊ท ยู ซคา ทู ฟ๊อลโล่ว , คัม ซี ทูม๊อโร่ว)
Hoping I can take you through the pain and sorrow
(โฮพปิง ไอ แคน เท้ค ยู ทรู เดอะ เพน แอนด์ ซ๊อโร่ว)
Let you know I care — that someone’s there for your struggle
(เล็ท ยู โนว์ ไอ แคร์ แดท ซัมวัน แดร์ ฟอร์ ยุร สทรั๊กเกิ้ล)
Depend on me, when you have needs or there’s trouble
(ดีเพ็นดํ ออน มี , เว็น ยู แฮ็ฝ นี๊ด ออ แดร์ ทรั๊บเบิ้ล)
I wanna give you happiness and maybe even more
(ไอ วอนนา กี๊ฝ ยู แฮพพิเน็ซ แซน เมบี อี๊เฝ่น โม)
I told you before, no time to waste we can hook up at the store
(ไอ โทลด ยู บีฟอร์ , โน ไทม์ ทู เวซท วี แคน ฮุ๊ค อั๊พ แอ็ท เดอะ สโทร์)
Can you get away?
(แคน ยู เก็ท อะเวย์)

[girl]
([ เกิร์ล ])
So much pressure in the air
(โซ มัช พเรฌเออะ อิน ดิ แอร์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
I know it is
(ไอ โนว์ อิท อีส)
[girl]
([ เกิร์ล ])
And I can’t get away
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อะเวย์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Yeah you can
(เย่ ยู แคน)
[girl]
([ เกิร์ล ])
I’m not happy here
(แอม น็อท แฮ๊พพี่ เฮียร)
[2Pac]
([ 2Pac ])
You ain’t happy huh ..can you get away?
(ยู เอน แฮ๊พพี่ ฮู แคน ยู เก็ท อะเวย์)
[girl]
([ เกิร์ล ])
So much pressure in the air
(โซ มัช พเรฌเออะ อิน ดิ แอร์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
I know.. is he beatin on you?
(ไอ โนว์ อีส ฮี บีดิน ออน ยู)
[girl]
([ เกิร์ล ])
And I can’t get away
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อะเวย์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Did he punch you?
(ดิด ฮี พั๊นช ยู)
[girl]
([ เกิร์ล ])
I’m not happy here
(แอม น็อท แฮ๊พพี่ เฮียร)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Throwin you around the house?
(โตวอิน ยู อะราวนฺดฺ เดอะ เฮ้าส)

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ทรี : 2Pac ])

I see you remiscin and I hope you listenin
(ไอ ซี ยู remiscin แอนด์ ดาย โฮพ ยู ลิเซินนิน)
In the position to pressure and offer competition
(อิน เดอะ โพซิ๊ชั่น ทู พเรฌเออะ แอนด์ อ๊อฟเฟ่อร์ ค็อมพิทีฌอัน)
Me and you — was meant to be my destiny, no longer lonely
(มี แอนด์ ยู วอส เม็นท ทู บี มาย เดซทินิ , โน ลองเงอ โลนลิ)
Cause now it’s on for you and me, all I can see
(ค๊อส นาว อิทซ ออน ฟอร์ ยู แอนด์ มี , ออล ไอ แคน ซี)
A happy home, that’s my fantasy
(อะ แฮ๊พพี่ โฮม , แด้ท มาย แฟนทะซิ)
But my reality is problems with your man and me
(บั๊ท มาย ริแอลอิทิ อีส โพร๊เบล่ม วิธ ยุร แมน แอนด์ มี)
What can I do? Don’t wanna lose you to the s*cker
(ว๊อท แคน นาย ดู ด้อนท์ วอนนา ลู้ส ยู ทู เดอะ เอส *cker)
Cause if he touch ya, I got some drama for that busta
(ค๊อส อิ๊ฟ ฮี ทั๊ช ยา , ไอ ก็อท ซัม ดร๊าม่า ฟอร์ แดท บัสตร้า)
Don’t wanna rush ya — but make your mind up fast
(ด้อนท์ วอนนา รัช ยา บั๊ท เม้ค ยุร ไมนด์ อั๊พ ฟาสท)
Nobody knows — on who controls will it last, before I ask
(โนบอดี้ โนว์ ออน ฮู คอนโทรล วิล อิท ล๊าสท , บีฟอร์ ไอ อาสคฺ)
I hope you see that I’m sincere, and even if you
(ไอ โฮพ ยู ซี แดท แอม ซินเซียร์ , แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู)
stay with him today I’m still here
(สเทย์ วิธ ฮิม ทูเดย์ แอม สทิลล เฮียร)
I refuse to give up — cause I believe in what we share
(ไอ รีฟิ๊วส ทู กี๊ฝ อั๊พ ค๊อส ไอ บีลี๊ฝ อิน ว๊อท วี แชร์)
You’re livin in prison and what he’s givin can’t compare
(ยัวร์ ลีฝอิน อิน พริ๊ซั่น แอนด์ ว๊อท อีส กีฝอิน แค็นท คอมแพร์)
Cause everything I feel for you I wanna let you know
(ค๊อส เอ๊วี่ติง ไอ ฟีล ฟอร์ ยู ไอ วอนนา เล็ท ยู โนว์)
Passion it be yours and I’ll never let you go
(แพ๊ชชั่น หนิด บี ยุร แซน อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
Tell me can you get away?
(เทลล มี แคน ยู เก็ท อะเวย์)

[girl]
([ เกิร์ล ])
So much pressure in the air
(โซ มัช พเรฌเออะ อิน ดิ แอร์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Can’t get away.. why?
(แค็นท เก็ท อะเวย์ วาย)
[girl]
([ เกิร์ล ])
And I can’t get away
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อะเวย์)
[girl]
([ เกิร์ล ])
I’m not happy here
(แอม น็อท แฮ๊พพี่ เฮียร)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Let me take you away
(เล็ท มี เท้ค ยู อะเวย์)
All I really know, can you get away?
(ออล ไอ ริแอ็ลลิ โนว์ , แคน ยู เก็ท อะเวย์)
[girl]
([ เกิร์ล ])
So much pressure in the air
(โซ มัช พเรฌเออะ อิน ดิ แอร์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Man..
(แมน)
[girl]
([ เกิร์ล ])
And I can’t get away
(แอนด์ ดาย แค็นท เก็ท อะเวย์)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Course you can get away
(คอร์ส ยู แคน เก็ท อะเวย์)
[girl]
([ เกิร์ล ])
I’m not happy here
(แอม น็อท แฮ๊พพี่ เฮียร)
[2Pac]
([ 2Pac ])
If you really wanted to get away
(อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู เก็ท อะเวย์)
you could get away
(ยู เคิด เก็ท อะเวย์)

[Outro: 2Pac]
([ เอ๊าโต : 2Pac ])

You ain’t got to go through all this drama and this stress
(ยู เอน ก็อท ทู โก ทรู ออล ดิส ดร๊าม่า แอนด์ ดิส สเทรสส)
with this old half a man, yaknowhatI’msayin?
(วิธ ดิส โอลด์ ฮาล์ฟ อะ แมน , yaknowhatImsayin)
I ain’t tryin to put you in a position
(ไอ เอน ทายอิน ทู พุท ยู อิน อะ โพซิ๊ชั่น)
where you gotta give up your lifestyle for everything
(แวร์ ยู กอททะ กี๊ฝ อั๊พ ยุร ไลฟ์สตายอฺ ฟอร์ เอ๊วี่ติง)
you need but now.. he ain’t even takin care of you
(ยู นี๊ด บั๊ท นาว ฮี เอน อี๊เฝ่น ทอคกิ่น แคร์ อ็อฝ ยู)
He beatin on you and sh*t; look how you look
(ฮี บีดิน ออน ยู แอนด์ ฌะ *ที ; ลุ๊ค ฮาว ยู ลุ๊ค)
She motherf*ckin wanna be with that n*gga, yaknowhatI’msayin?
(ชี motherf*ckin วอนนา บี วิธ แดท เอ็น *gga , yaknowhatImsayin)
Shake that s*cker to the left
(เช้ค แดท เอส *cker ทู เดอะ เล๊ฟท)
Let me show you what this life is really about
(เล็ท มี โชว์ ยู ว๊อท ดิส ไล๊ฟ อีส ริแอ็ลลิ อะเบ๊าท)
YaknowhatI’msayin? You need to be on first class
(YaknowhatImsayin ยู นี๊ด ทู บี ออน เฟิร์สท คลาสสํ)
Need to be goin to Hawaii, seein the world
(นี๊ด ทู บี โกอิน ทู ฮะวอยี , ซีอิน เดอะ เวิลด)
Seein what this world got to offer you
(ซีอิน ว๊อท ดิส เวิลด ก็อท ทู อ๊อฟเฟ่อร์ ยู)
Not goin to, yaknowhatI’msayin?
(น็อท โกอิน ทู , yaknowhatImsayin)
The emergency room, gettin stitches
(ดิ อีเม๊อร์เจนซี่ รูม , เกดดิน stitches)

cause this n*gga done got jealous
(ค๊อส ดิส เอ็น *gga ดัน ก็อท เจลอัซ)
Don’t cry, it’s all good
(ด้อนท์ คราย , อิทซ ซอร์ กู๊ด)

[girl]
([ เกิร์ล ])
Can you take me from here?
(แคน ยู เท้ค มี ฟรอม เฮียร)
[2Pac]
([ 2Pac ])
Shake that man, get away
(เช้ค แดท แมน , เก็ท อะเวย์)
[girl]
([ เกิร์ล ])
Can you take me from here?
(แคน ยู เท้ค มี ฟรอม เฮียร)
I’ahhhhhm unhappy here
(Iahhhhhm อันแฮพพิ เฮียร)
And I need you to show me love
(แอนด์ ดาย นี๊ด ยู ทู โชว์ มี ลัฝ)
Because it’s so much pressure now
(บิคอส อิทซ โซ มัช พเรฌเออะ นาว)
And I neeeeed to get awayyyheyyyeahhh
(แอนด์ ดาย นีด ทู เก็ท awayyyheyyyeahhh)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can U Get Away คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น