เนื้อเพลง Takeover คำอ่านไทย Jay-Z

Thanks to [email protected] for these lyrics.
(แธ๊งค์ ทู ดีเจ แฟลช @pobox com ฟอร์ ฑิส ลีริค)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
R.O.C., we runnin this rap sh*t
(อาร์ โอ ซี , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Memphis Bleek, we runnin this rap sh*t
(เมมฟริซ Bleek , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
B. Mac, we runnin this rap sh*t
(บี แมค , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Freeway, we run this rap sh*t
(ฟรีเวย์ , วี รัน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
O & Sparks, we runnin this rap sh*t
(โอ & สพ๊าร์ค , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Chris & Neef, we runnin this rap sh*t
(คริส & Neef , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)

The takeover, the break’s over n*gga
(เดอะ takeover , เดอะ เบร๊ค โอ๊เฝ่อร เอ็น *gga)
God MC, me, Jay-Hova
(ก๊อด เอมซี , มี , เจ Hova)
Hey lil’ soldier you ain’t ready for war
(เฮ ลิล โซ๊ลเจ้อร์ ยู เอน เร๊ดี้ ฟอร์ วอร์)
R.O.C. too strong for y’all
(อาร์ โอ ซี ทู สทรอง ฟอร์ ยอล)
It’s like bringin a knife to a gunfight, pen to a test
(อิทซ ไล๊ค บริงอิน อะ ไน๊ฟ ทู อะ gunfight , เพ็น ทู อะ เทสท์)
Your chest in the line of fire witcha thin-ass vest
(ยุร เชสทํ อิน เดอะ ไลน์ อ็อฝ ไฟเออะร วิทชา ทริน อาซ เฝ็ซท)
You bringin them Boyz II Men, HOW them boys gon’ win?
(ยู บริงอิน เด็ม บอยซ์ ทรู เม็น , ฮาว เด็ม บอย ก็อน วิน)
This is grown man B.I., get you rolled into triage
(ดิส ซิส กโรน แมน บี ไอ , เก็ท ยู โรลล อิ๊นทู triage)
Beatch – your reach ain’t long enough, dunny
(Beatch ยุร รี๊ช เอน ลอง อีน๊าฟ , dunny)
Your peeps ain’t strong enough, f*cka
(ยุร พีพ เอน สทรอง อีน๊าฟ , เอฟ *cka)
Roc-A-Fella is the army, better yet the navy
(ร็อค อะ เฟลลา อีส ดิ อามิ , เบ๊ทเท่อร์ เย๊ท เดอะ เน๊ฝี่)
N*ggaz’ll kidnap your babies, spit at your lady
(เอ็น *ggazll คิ๊ดแน๊พ ยุร เบบีสฺ , ซพิท แอ็ท ยุร เล๊ดี้)
We bring – knife to fistfight, kill your drama
(วี บริง ไน๊ฟ ทู fistfight , คิลล์ ยุร ดร๊าม่า)
Uh, we kill you motherf*ckin ants with a sledgehammer
(อา , วี คิลล์ ยู motherf*ckin แอ๊นท วิธ อะ sledgehammer)
Don’t let me do it to you dunny cause I overdo it
(ด้อนท์ เล็ท มี ดู อิท ทู ยู dunny ค๊อส ไอ โอเฝอะดู อิท)
So you won’t confuse it with just rap music
(โซ ยู ว็อนท คอนฟิ้วส อิท วิธ จั๊สท แร็พ มิ๊วสิค)

R.O.C., we runnin this rap sh*t
(อาร์ โอ ซี , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
M-Easy, we runnin this rap sh*t
(เอ็ม อีสอิ , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
The Broad Street Bully, we runnin this rap sh*t
(เดอะ บรอด สทรีท บุลลิ , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Get zipped up in plastic when it happens that’s it
(เก็ท ซิพด อั๊พ อิน พแลซทิค เว็น หนิด แฮ๊พเพ่น แด้ท ซิท)
Freeway, we runnin this rap sh*t
(ฟรีเวย์ , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
O & Sparks, we runnin this rap sh*t
(โอ & สพ๊าร์ค , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Chris & Neef, we runnin this rap sh*t
(คริส & Neef , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
{*Watch out!! We run New York -> KRS-One*}
({*ว๊อทช เอ๊าท ! ! วี รัน นิว ยอค > KRS วัน *})

I don’t care if you Mobb Deep, I hold triggers to crews
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยู หมอบ ดี๊พ , ไอ โฮลด์ ทริ๊กเก้อร์ ทู ครู)
You little F*CK, I’ve got money stacks bigger than you
(ยู ลิ๊ทเทิ่ล เอฟ *CK , แอฝ ก็อท มั๊นนี่ ซแท็ค บี๊กเกอร์ แฑ็น ยู)
When I was pushin weight, back in eighty-eight
(เว็น นาย วอส พรุซชิน เว๊ท , แบ็ค อิน เอทิ เอท)
you was a ballerina I got your pictures I seen ya
(ยู วอส ซา แบลเละรีนะ ไอ ก็อท ยุร พิ๊คเจ้อร์ ซาย ซีน ยา)
Then you dropped Shook Ones, switch your demeanor
(เด็น ยู ดร็อพ ฌุค วัน , สวิทช์ ยุร ดิมีนเออะ)
Well – we don’t believe you, you need more people
(เวลล วี ด้อนท์ บีลี๊ฝ ยู , ยู นี๊ด โม พี๊เพิ่ล)
Roc-A-Fella, students of the game, we passed the classes
(ร็อค อะ เฟลลา , ซทยูเด็นท อ็อฝ เดอะ เกม , วี พาสส เดอะ คลาสเซซ)
Nobody can read you dudes like we do
(โนบอดี้ แคน รี๊ด ยู ดยูด ไล๊ค วี ดู)
Don’t let ’em gas you like Jigga is ass and won’t clap you
(ด้อนท์ เล็ท เอ็ม แก๊ซ ยู ไล๊ค จิ๊กกา อีส อาซ แซน ว็อนท คแล็พ ยู)
Trust me on this one – I’ll detach you
(ทรัสท มี ออน ดิส วัน อิลล ดิแทช ยู)
Mind from spirit, body from soul
(ไมนด์ ฟรอม สพีหริท , บ๊อดี้ ฟรอม โซล)
They’ll have to hold a mass, put your body in a hole
(เด๊ว แฮ็ฝ ทู โฮลด์ อะ มาซ , พุท ยุร บ๊อดี้ อิน อะ โฮล)
No, you’re not on my level get your brakes tweaked
(โน , ยัวร์ น็อท ออน มาย เล๊เฝ่ล เก็ท ยุร เบรค ทวีค)
I sold what ya whole album sold in my first week
(ไอ โซลด ว๊อท ยา โฮล อั๊ลบั้ม โซลด อิน มาย เฟิร์สท วี๊ค)
You guys don’t want it with Hov’
(ยู กาย ด้อนท์ ว้อนท ดิธ วิธ Hov)
Ask Nas, he don’t want it with Hov’, nooooo!
(อาสคฺ นาส , ฮี ด้อนท์ ว้อนท ดิธ วิธ Hov , โน !)

R.O.C., we runnin this rap sh*t
(อาร์ โอ ซี , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
B. Sigel, we runnin this rap sh*t
(บี Sigel , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
M-Easy, we runnin this rap sh*t
(เอ็ม อีสอิ , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Get zipped up in plastic when it happens that’s it
(เก็ท ซิพด อั๊พ อิน พแลซทิค เว็น หนิด แฮ๊พเพ่น แด้ท ซิท)
O & Sparks, we runnin this rap sh*t
(โอ & สพ๊าร์ค , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Freeway, we run this rap sh*t
(ฟรีเวย์ , วี รัน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Chris & Neef, we runnin this rap sh*t
(คริส & Neef , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
{*Watch out!! We run New York -> KRS-One*}
({*ว๊อทช เอ๊าท ! ! วี รัน นิว ยอค > KRS วัน *})

I know you missin all the – FAAAAAAAME!
(ไอ โนว์ ยู มิซซิน ออล เดอะ FAAAAAAAME !)
But along with celebrity comes bout seventy shots to your frame
(บั๊ท อะลอง วิธ ซิเลบริทิ คัม เบาท เซฝเอ็นทิ ฌ็อท ทู ยุร เฟรม)
N*gga; you a – LAAAAAAAME!
(เอ็น *gga ; ยู อะ LAAAAAAAME !)
Youse the fag model for Karl Kani/Esco ads
(ยูซ เดอะ แฟ็ก โม๊เด็ล ฟอร์ Karl Kani/Esco ads)
Went from, Nasty Nas to Esco’s trash
(เว็นท ฟรอม , นาซทิ นาส ทู Escos ทแร็ฌ)
Had a spark when you started but now you’re just garbage
(แฮ็ด อะ สพ๊าร์ค เว็น ยู สท๊าร์ท บั๊ท นาว ยัวร์ จั๊สท ก๊าร์เบจ)
Fell from top ten to not mentioned at all
(เฟ็ล ฟรอม ท๊อพ เท็น ทู น็อท เม๊นชั่น แอ็ท ดอร์)
to your bodyguard’s Oochie Wally verse better than yours
(ทู ยุร บอดี้การ์ด อูฉี่ Wally เฝิซ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยุร)
Matter fact you had the worst flow on the whole f*ckin song
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท ยู แฮ็ด เดอะ เวิ๊ร์สท โฟลว์ ออน เดอะ โฮล เอฟ *ckin ซ็อง)
but I know – the sun don’t shine, then son don’t shine
(บั๊ท ไอ โนว์ เดอะ ซัน ด้อนท์ ไชน์ , เด็น ซัน ด้อนท์ ไชน์)
That’s why your – LAAAAAAAME! – career come to a end
(แด้ท วาย ยุร LAAAAAAAME ! แคร์เรีย คัม ทู อะ เอ็นด)
There’s only so long fake thugs can pretend
(แดร์ โอ๊นลี่ โซ ลอง เฟ้ค ธัก แคน พรีเท็นด์)
N*gga; you ain’t live it you witnessed it from your folks pad
(เอ็น *gga ; ยู เอน ไล้ฝ อิท ยู วิทเหนส ดิท ฟรอม ยุร โฟล้ค แพ็ด)
You scribbled in your notepad and created your life
(ยู สคริบเบิล อิน ยุร โนทแพ็ด แอนด์ คริเอท ยุร ไล๊ฟ)
I showed you your first tec on tour with Large Professor
(ไอ โชว์ ยู ยุร เฟิร์สท tec ออน ทัวร์ วิธ ลาร์จ โพรเฟ๊สเซ่อร์)
[Me, that’s who!] Then I heard your album bout your tec on the dresser
([ มี , แด้ท ฮู ! ] เด็น นาย เฮิด ยุร อั๊ลบั้ม เบาท ยุร tec ออน เดอะ ดเรซเซอะ)
So yeah I sampled your voice, you was usin it wrong
(โซ เย่ ไอ แซ๊มเพิ่ล ยุร ว๊อยซ์ , ยู วอส ยูซิน หนิด รอง)
You made it a hot line, I made it a hot song
(ยู เมด อิท ดา ฮอท ไลน์ , ไอ เมด อิท ดา ฮอท ซ็อง)
And you ain’t get a coin n*gga you was gettin f*cked and
(แอนด์ ยู เอน เก็ท ดา คอยนํ เอ็น *gga ยู วอส เกดดิน เอฟ *cked แอนด์)
I know who I paid God, Serchlite Publishing
(ไอ โนว์ ฮู ไอ เพลด ก๊อด , Serchlite พับบิชชิง)
Use your – BRAAAAAAAIN! You said you been in this ten
(ยู๊ส ยุร BRAAAAAAAIN ! ยู เซ็ด ยู บีน อิน ดิส เท็น)
I’ve been in it five – smarten up Nas
(แอฝ บีน อิน หนิด ไฟฝ สมาร์เดน อั๊พ นาส)
Four albums in ten years n*gga? I can divide
(โฟ อั๊ลบั้ม ซิน เท็น เยียร์ เอ็น *gga ไอ แคน ดิไฝด)
That’s one every let’s say two, two of them sh*ts was due
(แด้ท วัน เอ๊เฝอร์รี่ เล็ท เซย์ ทู , ทู อ็อฝ เด็ม ฌะ *ts วอส ดิว)
One was – NAHHH, the other was Illmatic
(วัน วอส NAHHH , ดิ อ๊อเธ่อร์ วอส Illmatic)
That’s a one hot album every ten year average
(แด้ท ซา วัน ฮอท อั๊ลบั้ม เอ๊เฝอร์รี่ เท็น เยียร์ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ)
And that’s so – LAAAAAAAME! N*gga switch up your flow
(แอนด์ แด้ท โซ LAAAAAAAME ! เอ็น *gga สวิทช์ อั๊พ ยุร โฟลว์)
Your sh*t is garbage, but you try and kick knowledge?
(ยุร ฌะ *ที อีส ก๊าร์เบจ , บั๊ท ยู ธราย แอนด์ คิ๊ค นอลเอ็จ)
[Get the f*ck outta here] You n*ggaz gon’ learn to respect the king
([ เก็ท เดอะ เอฟ *ck เอ๊าตา เฮียร ] ยู เอ็น *ggaz ก็อน เลิร์น ทู เรสเพ๊คท เดอะ คิง)
Don’t be the next contestant on that Summer Jam screen
(ด้อนท์ บี เดอะ เน๊กซท ค็อนเทซแท็นท ออน แดท ซั๊มเม่อร์ แจม สครีน)
Because you know who [who] did you know what [what]
(บิคอส ยู โนว์ ฮู [ ฮู ] ดิด ยู โนว์ ว๊อท [ ว๊อท ])
with you know who [yeah] but just keep that between me and you for now
(วิธ ยู โนว์ ฮู [ เย่ ] บั๊ท จั๊สท คี๊พ แดท บีทะวีน มี แอนด์ ยู ฟอร์ นาว)

R.O.C., we runnin this rap sh*t
(อาร์ โอ ซี , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
M-Easy, we runnin this rap sh*t
(เอ็ม อีสอิ , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
The Broad Street Bully, we runnin this rap sh*t
(เดอะ บรอด สทรีท บุลลิ , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Get zipped up in plastic when it happens that’s it
(เก็ท ซิพด อั๊พ อิน พแลซทิค เว็น หนิด แฮ๊พเพ่น แด้ท ซิท)
Freeway, we run this rap sh*t
(ฟรีเวย์ , วี รัน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
O & Sparks, we runnin this rap sh*t
(โอ & สพ๊าร์ค , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Chris & Neef, we runnin this rap sh*t
(คริส & Neef , วี รูนนิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
{*Watch out!! We run New York -> KRS-One*}
({*ว๊อทช เอ๊าท ! ! วี รัน นิว ยอค > KRS วัน *})

A wise man told me don’t argue with fools
(อะ ไว๊ส แมน โทลด มี ด้อนท์ อ๊าร์กิว วิธ ฟูล)
Cause people from a distance can’t tell who is who
(ค๊อส พี๊เพิ่ล ฟรอม มา ดิ๊สแท่นซํ แค็นท เทลล ฮู อีส ฮู)
So stop with that childish sh*t, n*gga I’m grown
(โซ สท๊อพ วิธ แดท ไชลดิฌ ฌะ *ที , เอ็น *gga แอม กโรน)
Please leave it alone – don’t throw rocks at the throne
(พลีซ ลี๊ฝ อิท อะโลน ด้อนท์ โธรว์ ร๊อค แอ็ท เดอะ ธโรน)
Do not bark up that tree, that tree will fall on you
(ดู น็อท บาร์ค อั๊พ แดท ทรี , แดท ทรี วิล ฟอลล์ ออน ยู)
I don’t know why your advisors ain’t forewarn you
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ยุร advisors เอน forewarn ยู)
Please, not Jay, he’s, not for play
(พลีซ , น็อท เจ , อีส , น็อท ฟอร์ เพลย์)
I don’t slack a minute, all that thug rappin and gimmicks
(ไอ ด้อนท์ ซแล็ค กา มิ๊หนิท , ออล แดท ธัก แรพปิน แอนด์ กิ๊มมิค)
I will end it, all that yappin be finished
(ไอ วิล เอ็นด ดิท , ออล แดท แยพปิน บี ฟิ๊หนิช)
You are not deep, you made your bed now sleep
(ยู อาร์ น็อท ดี๊พ , ยู เมด ยุร เบ๊ด นาว สลี๊พ)
Don’t make me expose you to them folks that don’t know you
(ด้อนท์ เม้ค มี เอ็กซโพส ยู ทู เด็ม โฟล้ค แดท ด้อนท์ โนว์ ยู)
N*gga I know you well, all the stolen jew-els
(เอ็น *gga ไอ โนว์ ยู เวลล , ออล เดอะ ซโทเล็น จู els)
Twinkletoes you breakin my heart
(Twinkletoes ยู เบรกกิ้น มาย ฮาร์ท)
You can’t f*ck with me – go play somewhere, I’m busy
(ยู แค็นท เอฟ *ck วิธ มี โก เพลย์ ซัมแวร์ , แอม บี๊ซี่)
And all you other cats throwin shots at Jigga
(แอนด์ ออล ยู อ๊อเธ่อร์ แค๊ท โตวอิน ฌ็อท แอ็ท จิ๊กกา)
You only get half a bar – f*ck y’all n*ggaz
(ยู โอ๊นลี่ เก็ท ฮาล์ฟ อะ บาร์ เอฟ *ck ยอล เอ็น *ggaz)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Takeover คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น