เนื้อเพลง Georgia Dome (Get Low Sequel) คำอ่านไทย Ying Yang Twins

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Shawty so crunk she comin out of her clothes.
(ชาวดี้ โซ ครัก ชี คัมอิน เอ๊าท อ็อฝ เฮอ คโลฑ)
D*ck so big got caught in her thoat.
(ดี *ck โซ บิ๊ก ก็อท คอท อิน เฮอ thoat)
Do it hurt? [yeah] do it hurt? [hell yeah]
(ดู อิท เฮิร์ท [ เย่ ] ดู อิท เฮิร์ท [ เฮ็ลล เย่ ])
One nut, two nuts that’s what you get
(วัน นัท , ทู นัท แด้ท ว๊อท ยู เก็ท)
When you let a n*gga lick that clit
(เว็น ยู เล็ท ดา เอ็น *gga ลิค แดท คลิทฺ)
Do you like it? [yeah]
(ดู ยู ไล๊ค อิท [ เย่ ])
Wanna n*gga to bit it? [hell yeah]
(วอนนา เอ็น *gga ทู บิท ดิธ [ เฮ็ลล เย่ ])
From the ceiling
(ฟรอม เดอะ ซี๊ลิ่ง)
To the flo
(ทู เดอะ โฟล)
That hoe don’t want no more
(แดท โฮ ด้อนท์ ว้อนท โน โม)
That b*tch better have my doe
(แดท บี *tch เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ มาย โด)
S*ck it [repeat over]
(เอส *ck อิท [ รีพี๊ท โอ๊เฝ่อร ])
Lick it [repeat over]
(ลิค อิท [ รีพี๊ท โอ๊เฝ่อร ])

N*ggas, I’ma tell yea
(เอ็น *ggas , แอมอา เทลล เย)
you can’t trust a b*tch far as you can smell em’
(ยู แค็นท ทรัสท ดา บี *tch ฟาร์ แอส ยู แคน สเมลล์ เอ็ม)
you better lick that stamp and mail em’
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ลิค แดท สแทมพ์ แอนด์ เมล เอ็ม)
Back over there to the other fella
(แบ็ค โอ๊เฝ่อร แดร์ ทู ดิ อ๊อเธ่อร์ เฟลลา)
I care less [like i ‘pose too]
(ไอ แคร์ เลซ [ ไล๊ค ไก โพส ทู ])
always gotta stay fresh [like i ‘pose too]
(ออลเว กอททะ สเทย์ เฟรช [ ไล๊ค ไก โพส ทู ])
Don’t talerate that stress [like i ‘pose too]
(ด้อนท์ talerate แดท สเทรสส [ ไล๊ค ไก โพส ทู ])
I’ll punch a b*tch in the breast [in the chest]
(อิลล พั๊นช อะ บี *tch อิน เดอะ บรี๊สทฺ [ อิน เดอะ เชสทํ ])
I caught up with this ho
(ไอ คอท อั๊พ วิธ ดิส โฮ)
she s*cked my d*ck behind the store and I skeeted all in her thoat
(ชี เอส *cked มาย ดี *ck บีฮายน์ เดอะ สโทร์ แอนด์ ดาย ซคีตทฺ ออล อิน เฮอ thoat)
Then a n*gga had to go I had to roll.
(เด็น อะ เอ็น *gga แฮ็ด ทู โก ไอ แฮ็ด ทู โรลล)
The I’m looking for a nother headhunter Georgia Dome
(ดิ แอม ลุคอิง ฟอร์ รา นอทเดอ headhunter จอร์จา โดม)
Put your lips on the d*ck give me georgia dome
(พุท ยุร ลิพ ออน เดอะ ดี *ck กี๊ฝ มี จอร์จา โดม)
I love p*ssy
(ไอ ลัฝ พี *ssy)
P*ssy good but it always bleed when it’s time of the month cause b*tches so thick.
(พี *ssy กู๊ด บั๊ท ดิธ ออลเว บลีด เว็น อิทซ ไทม์ อ็อฝ เดอะ มั้นธ ค๊อส บี *tches โซ ทริ๊ค)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

F*ck n*gga that’s enough said.
(เอฟ *ck เอ็น *gga แด้ท อีน๊าฟ เซ็ด)
See a b*tch is only good for a duck head. [quacka]
(ซี อะ บี *tch อีส โอ๊นลี่ กู๊ด ฟอร์ รา ดั๊ค เฮด [ quacka ])
Low self-esteem n*gga can’t out mack her
(โลว เซลฟ์ เอสทีม เอ็น *gga แค็นท เอ๊าท แมกคฺ เฮอ)
Bring her to the world of a low down n*gga
(บริง เฮอ ทู เดอะ เวิลด อ็อฝ อะ โลว เดาน เอ็น *gga)
She the bomb
(ชี เดอะ บอมบฺ)
You gotta past a ho round n*gga
(ยู กอททะ พาสท์ ดา โฮ ราวนด เอ็น *gga)
Here she come
(เฮียร ชี คัม)
And all boxers fall shawty gon play them balls
(แอนด์ ออล บอคเซอะ ฟอลล์ ชาวดี้ ก็อน เพลย์ เด็ม บอล)
B*tch please
(บี *tch พลีซ)
I’m hotter than 400 degrees
(แอม ฮอทเดอ แฑ็น 400 ดีกรี)
The only time you use your mouth is when you get on your kness.
(ดิ โอ๊นลี่ ไทม์ ยู ยู๊ส ยุร เม๊าธ อีส เว็น ยู เก็ท ออน ยุร เนตสฺ)
So don’t speak you shouldn’t be saying nothing at all
(โซ ด้อนท์ สพี๊ค ยู ชูดดึ่น บี เซอิง นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Cause it’s hard to talk with a mouth full of d*ck and balls
(ค๊อส อิทซ ฮาร์ด ทู ท๊อล์ค วิธ อะ เม๊าธ ฟูล อ็อฝ ดี *ck แอนด์ บอล)
So put it in your mouth and blow
(โซ พุท ดิธ อิน ยุร เม๊าธ แอนด์ โบลว์)
Put it deep down in your thoat
(พุท ดิธ ดี๊พ เดาน อิน ยุร thoat)
N*ggas like me don’t wanna hear that sh*t so do what the f*ck you been told
(เอ็น *ggas ไล๊ค มี ด้อนท์ วอนนา เฮียร แดท ฌะ *ที โซ ดู ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ยู บีน โทลด)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

I smoke by myself
(ไอ สโม๊ค บาย ไมเซลฟ)
I drank by myself
(ไอ ดแร็งค บาย ไมเซลฟ)
I f*ck these hoes by my got damn self
(ไอ เอฟ *ck ฑิส โฮ บาย มาย ก็อท แดมนํ เซลฟ์)
You smoke by yourself
(ยู สโม๊ค บาย ยุรเซลฟ)
You drank by yourself
(ยู ดแร็งค บาย ยุรเซลฟ)
You f*ck these n*ggas by your got damn self
(ยู เอฟ *ck ฑิส เอ็น *ggas บาย ยุร ก็อท แดมนํ เซลฟ์)
I said forget about them women who love to get ate out.
(ไอ เซ็ด ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท เด็ม วีมเอิน ฮู ลัฝ ทู เก็ท เอท เอ๊าท)
If you eat from red losters she’ll s*ck your thang off
(อิ๊ฟ ยู อี๊ท ฟรอม เร้ด losters เชลล์ เอส *ck ยุร เตง ออฟฟ)
Now that’s a full chorse meal for a n*gga like me
(นาว แด้ท ซา ฟูล chorse มีล ฟอร์ รา เอ็น *gga ไล๊ค มี)
I’ma starve cause I ain’t gon eat
(แอมอา สท๊าร์ฝ ค๊อส ไอ เอน ก็อน อี๊ท)
Now i don’t eat nothing that get up and walk away
(นาว ไอ ด้อนท์ อี๊ท นัธอิง แดท เก็ท อั๊พ แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์)
Somebody I look at face to face
(ซัมบอดี้ ไอ ลุ๊ค แกท เฟซ ทู เฟซ)
I say ill that’s nasty
(ไอ เซย์ อิลล แด้ท นาซทิ)
N*gga if you wanna eat it you can have it.
(เอ็น *gga อิ๊ฟ ยู วอนนา อี๊ท ดิธ ยู แคน แฮ็ฝ อิท)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Georgia Dome (Get Low Sequel) คำอ่านไทย Ying Yang Twins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น