เนื้อเพลง I Wanna Know คำอ่านไทย Blue

Yeah, Blue
(เย่ , บลู)
Get to the floor [that’s right]
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์ [ แด้ท ไร๊ท ])
Get to the floor [you heard]
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์ [ ยู เฮิด ])
Get to the floor [get to the floor]
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์ [ เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์ ])
Get to the floor
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์)
Just Dance
(จั๊สท แด๊นซ์)
First grab a lady, know what I’m saying
(เฟิร์สท แกร๊บ อะ เล๊ดี้ , โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
Trust me
(ทรัสท มี)

Shaped like an hourglass, hello
(เชพ ไล๊ค แอน เฮาเรอกราส , เฮ็ลโล)
What’s your name and number let me know [c’mon]
(ว๊อท ยุร เนม แอนด์ นั๊มเบ้อร์ เล็ท มี โนว์ [ ซีมอน ])
You’re the baddest thing for sure [yeah, yeah]
(ยัวร์ เดอะ แบดเดส ทริง ฟอร์ ชัวร์ [ เย่ , เย่ ])
Shorty we should do it all tonight [that’s right]
(ชอร์ทดิง วี เชิด ดู อิท ดอร์ ทูไน๊ท [ แด้ท ไร๊ท ])
No disrespect to you lady [no, no]
(โน ดิซริซเพคท ทู ยู เล๊ดี้ [ โน , โน ])
But your walkie talk is like crazy
(บั๊ท ยุร walkie ท๊อล์ค อีส ไล๊ค คเรสิ)
You should take the time to get to know me [what, what]
(ยู เชิด เท้ค เดอะ ไทม์ ทู เก็ท ทู โนว์ มี [ ว๊อท , ว๊อท ])
Like I said lets do it all tonight
(ไล๊ค ไก เซ็ด เล็ท ดู อิท ดอร์ ทูไน๊ท)

So if you’re feeling me
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ ฟีลอิง มี)
Come put your hands on me [put your hands on me girl]
(คัม พุท ยุร แฮนด์ ออน มี [ พุท ยุร แฮนด์ ออน มี เกิร์ล ])
And we can do this all night
(แอนด์ วี แคน ดู ดิส ซอร์ ไน๊ท)

Chorus
(ค๊อรัส)
I want you to leave with me tonight
(ไอ ว้อนท ยู ทู ลี๊ฝ วิธ มี ทูไน๊ท)
Wanna know what’s going through your mind
(วอนนา โนว์ ว๊อท โกอิ้ง ทรู ยุร ไมนด์)
Is it that you want me by your side?
(อีส ซิท แดท ยู ว้อนท มี บาย ยุร ไซด์)
Is it that you know I’ll treat you right
(อีส ซิท แดท ยู โนว์ อิลล ทรี๊ท ยู ไร๊ท)
I wanna know if you see us holding hands
(ไอ วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ยู ซี อัซ โฮลดิง แฮนด์)
I wanna know if you see me as your man
(ไอ วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ยู ซี มี แอส ยุร แมน)
I wanna know everything that’s on your mind
(ไอ วอนนา โนว์ เอ๊วี่ติง แด้ท ออน ยุร ไมนด์)
Cause you’re the baddest thing here tonight [trust me]
(ค๊อส ยัวร์ เดอะ แบดเดส ทริง เฮียร ทูไน๊ท [ ทรัสท มี ])

Got a little dough I’ve been saving,
(ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โด แอฝ บีน เซฝอิง ,)
On you I’m thinking about spending
(ออน ยู แอม ติ้งกิง อะเบ๊าท ซเพ็นดิง)
Here to the mall, walk till you fall
(เฮียร ทู เดอะ มอลล์ , ว๊อล์ค ทิลล์ ยู ฟอลล์)
Shorty we should do it all tonight
(ชอร์ทดิง วี เชิด ดู อิท ดอร์ ทูไน๊ท)
Got plans to make you my lady [lady]
(ก็อท แพลน ทู เม้ค ยู มาย เล๊ดี้ [ เล๊ดี้ ])
Anything you want from me tell me [tell me]
(เอนอิธิง ยู ว้อนท ฟรอม มี เทลล มี [ เทลล มี ])
Just watch me work it baby
(จั๊สท ว๊อทช มี เวิ๊ร์ค อิท เบ๊บี้)
Like I said lets do it all tonight [let’s do it, c’mon c’mon]
(ไล๊ค ไก เซ็ด เล็ท ดู อิท ดอร์ ทูไน๊ท [ เล็ท ดู อิท , ซีมอน ซีมอน ])

So if you’re feeling me
(โซ อิ๊ฟ ยัวร์ ฟีลอิง มี)
Come put your hands on me
(คัม พุท ยุร แฮนด์ ออน มี)
And we can do this all night [all night]
(แอนด์ วี แคน ดู ดิส ซอร์ ไน๊ท [ ออล ไน๊ท ])

Chorus x 1
(ค๊อรัส เอ๊กซฺ วัน)

Can’t you see? [can’t you see]
(แค็นท ยู ซี [ แค็นท ยู ซี ])
Baby you and me
(เบ๊บี้ ยู แอนด์ มี)
Living life together as one endlessly [endlessly]
(ลีฝอิง ไล๊ฟ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอส วัน เอนเล็ซลิ [ เอนเล็ซลิ ])
Cause my hopes and dreams
(ค๊อส มาย โฮพ แซน ดรีม)
Are so vividly colourful
(อาร์ โซ ฝีฝอิดลิ คัลเออะฟุล)
Of painted pictures of us in love
(อ็อฝ เพ้นท พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ อัซ ซิน ลัฝ)

Dance
(แด๊นซ์)
Get to the floor [c’mon y’all]
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์ [ ซีมอน ยอล ])
Get To The floor [yeah, yeah]
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์ [ เย่ , เย่ ])
Get to the floor [c’mon y’all]]
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์ [ ซีมอน ยอล ] ])
Get to the floor [just dance]
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์ [ จั๊สท แด๊นซ์ ])
Get to the floor [c’mon c’mon]
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์ [ ซีมอน ซีมอน ])
You’re the baddest thing up in here tonight [tonight]
(ยัวร์ เดอะ แบดเดส ทริง อั๊พ อิน เฮียร ทูไน๊ท [ ทูไน๊ท ])
Get to the floor
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์)

Baby girl you’re looking outta sight
(เบ๊บี้ เกิร์ล ยัวร์ ลุคอิง เอ๊าตา ไซ๊ท)
Get to the floor
(เก็ท ทู เดอะ ฟลอร์)

Just dance
(จั๊สท แด๊นซ์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Know คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น