เนื้อเพลง F#! * Me, F#! * You คำอ่านไทย Mase feat Mysonne

[Mase]
([ Mase ])
Yo, I look scared? Huh?
(โย , ไอ ลุ๊ค ซคา ฮู)
Teamsters, I look scared in here? Huh?
(ทีมซเทอะ , ไอ ลุ๊ค ซคา อิน เฮียร ฮู)
When I go through the hood do I tuck my chain in? Huh??
(เว็น นาย โก ทรู เดอะ ฮุด ดู ไอ ทัค มาย เชน อิน ฮู)
Do I be in the hood with bodyguards? I thought not
(ดู ไอ บี อิน เดอะ ฮุด วิธ บอดี้การ์ด ซาย ธอท น็อท)
Now look what y’all made me do
(นาว ลุ๊ค ว๊อท ยอล เมด มี ดู)
I was just good wit’ my shiny suit
(ไอ วอส จั๊สท กู๊ด วิท มาย ไฌนอิ ซุ๊ท)
I wasn’t botherin’ nobody
(ไอ วอสซึ้น botherin โนบอดี้)
I was just throwin’ my rollie in the sky
(ไอ วอส จั๊สท โตวอิน มาย rollie อิน เดอะ สกาย)
Now look what you made me do
(นาว ลุ๊ค ว๊อท ยู เมด มี ดู)
Look what you made me do
(ลุ๊ค ว๊อท ยู เมด มี ดู)
Lood what you made me do
(ลอดทฺ ว๊อท ยู เมด มี ดู)
I ain’t even here to play wit’ you
(ไอ เอน อี๊เฝ่น เฮียร ทู เพลย์ วิท ยู)

What, what, Wanna Blow, what
(ว๊อท , ว๊อท , วอนนา โบลว์ , ว๊อท)
Yo, Mase hop out the blue Lex wit’ about two tecs
(โย , Mase ฮ็อพ เอ๊าท เดอะ บลู Lex วิท อะเบ๊าท ทู tecs)
Spit fourteen got about two left
(ซพิท โฟทีน ก็อท อะเบ๊าท ทู เล๊ฟท)
If one vest is thin then rock two vest
(อิ๊ฟ วัน เฝ็ซท อีส ทริน เด็น ร๊อค ทู เฝ็ซท)
Triple platinum and only in the U.S
(ทริ๊พเพิ่ล พแลทนัม แอนด์ โอ๊นลี่ อิน ดิ ยู เอส)
I’m the Harlem-World-slash-All-Out-dot-com
(แอม เดอะ ฮาร์เล็ม เวิลด สแหล๊ช ออล เอ๊าท ดอท com)
My con, if you could buy Cris’ then why buy Don
(มาย ค็อน , อิ๊ฟ ยู เคิด บาย คริซ เด็น วาย บาย ด็อน)
All you cats at rah-rah-Betty-dot-com
(ออล ยู แค๊ท แอ็ท รา รา Betty ดอท com)
Wanna see a hundred grand then look at my arm
(วอนนา ซี อะ ฮั๊นเดร็ด แกรนด์ เด็น ลุ๊ค แกท มาย อาร์ม)
You think I wanna take this too far in a Rugar
(ยู ทริ๊งค ไอ วอนนา เท้ค ดิส ทู ฟาร์ อิน อะ Rugar)
Put a hollow bullet through y’all
(พุท ดา ฮ๊อลโล่ว บัลเล่ ทรู ยอล)
Have cats at ya wake come out of New York
(แฮ็ฝ แค๊ท แอ็ท ยา เว้ค คัม เอ๊าท อ็อฝ นิว ยอค)
And ya body in the Salt Lake out in Utah
(แอนด์ ยา บ๊อดี้ อิน เดอะ ซ้อลท์ เล้ค เอ๊าท อิน Utah)
So you are feel good, leave the country
(โซ ยู อาร์ ฟีล กู๊ด , ลี๊ฝ เดอะ คั๊นทรี่)
And then all you are, Spain, baggage claim and they yellin’ bonsoir
(แอนด์ เด็น ออล ยู อาร์ , ซเพน , แบกกิจ เคลม แอนด์ เด เยลลิน bonsoir)
You think I’m comfy, think Mase won’t go home free
(ยู ทริ๊งค แอม คัมฟิ , ทริ๊งค Mase ว็อนท โก โฮม ฟรี)
Think I’m satisfied make 20 grand monthly
(ทริ๊งค แอม แซทอิซไฟด เม้ค 20 แกรนด์ มั๊นธลี่)
Wanna lump me, walk through clubs they bump me
(วอนนา ลัมพ มี , ว๊อล์ค ทรู คลับ เด บั๊มพํ มี)
Wanna tell all they bone chickens how they jump me
(วอนนา เทลล ออล เด โบน ชีคเค็น ฮาว เด จั๊มพ มี)
They can’t wait to see the paramedics come to pump me
(เด แค็นท เว้ท ทู ซี เดอะ เพราเมดิคสฺ คัม ทู พั๊มพ มี)
While they OT, I’m O.C., I’m out the country
(ไวล์ เด OT , แอม โอ ซี , แอม เอ๊าท เดอะ คั๊นทรี่)

[1 – Mysonne]
([ วัน Mysonne ])
Uh, uh, uh
(อา , อา , อา)
If you love me, I love you
(อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี , ไอ ลัฝ ยู)
The same way you trust me, I trust you
(เดอะ เซม เวย์ ยู ทรัสท มี , ไอ ทรัสท ยู)
The same way you hug me n*gga, I’ll hug you
(เดอะ เซม เวย์ ยู ฮัก มี เอ็น *gga , อิลล ฮัก ยู)
The first time it’s f*ck me n*gga, it’s f*ck you
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิทซ เอฟ *ck มี เอ็น *gga , อิทซ เอฟ *ck ยู)

N*gga, if you love me, I love you
(เอ็น *gga , อิ๊ฟ ยู ลัฝ มี , ไอ ลัฝ ยู)
The same way you trust me, I trust you
(เดอะ เซม เวย์ ยู ทรัสท มี , ไอ ทรัสท ยู)
The same way you hug me n*gga, I’ll hug you
(เดอะ เซม เวย์ ยู ฮัก มี เอ็น *gga , อิลล ฮัก ยู)
The first time it’s f*ck me n*gga, it’s f*ck you
(เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิทซ เอฟ *ck มี เอ็น *gga , อิทซ เอฟ *ck ยู)
F*ck you
(เอฟ *ck ยู)

[Mase]
([ Mase ])
Yo, being at the wrong place at the wrong time
(โย , บีอิง แอ็ท เดอะ รอง เพลส แอ็ท เดอะ รอง ไทม์)
Get some cowards killed and some get long time
(เก็ท ซัม โค๊หวาร์ด คิลล์ แอนด์ ซัม เก็ท ลอง ไทม์)
I roll wit cats who would roll for me
(ไอ โรลล วิท แค๊ท ฮู เวิด โรลล ฟอร์ มี)
Bust a gun for cats who will bust for me
(บัซท ดา กัน ฟอร์ แค๊ท ฮู วิล บัซท ฟอร์ มี)
Did some wrong, I did some right
(ดิด ซัม รอง , ไอ ดิด ซัม ไร๊ท)
I lived the life, sometime I think what will my kids look like
(ไอ ไล้ฝ เดอะ ไล๊ฟ , ซัมไทม์ ไอ ทริ๊งค ว๊อท วิล มาย คิด ลุ๊ค ไล๊ค)
Rarely talk even wit a chick I like
(แรลิ ท๊อล์ค อี๊เฝ่น วิท ดา ชิค ไอ ไล๊ค)
I’m here ’till Thursday, don’t make me switch my flight
(แอม เฮียร ทิลล์ เธิสดิ , ด้อนท์ เม้ค มี สวิทช์ มาย ฟไลท)
Don’t get your moms caught in the middle of the night
(ด้อนท์ เก็ท ยุร มัม คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
Don’t look good for your son but the kid could fight
(ด้อนท์ ลุ๊ค กู๊ด ฟอร์ ยุร ซัน บั๊ท เดอะ คิด เคิด ไฟ้ท)
And yo, you can’t prolong but for so long
(แอนด์ โย , ยู แค็นท โพรลอง บั๊ท ฟอร์ โซ ลอง)
When it’s God playin’, no man could hold on
(เว็น อิทซ ก๊อด เพลย์ยิน , โน แมน เคิด โฮลด์ ออน)
N*gga, I be real when the act be over
(เอ็น *gga , ไอ บี เรียล เว็น ดิ แอ๊คท บี โอ๊เฝ่อร)
See you at the light and snatch your black rover
(ซี ยู แอ็ท เดอะ ไล๊ท แอนด์ ซแน็ช ยุร แบล๊ค โรฝเออะ)
Cook my coke and crack without the shoulder
(คุ๊ค มาย โคค แอนด์ แคร๊ค วิธเอ๊าท เดอะ โช๊ลเด้อร์)
And don’t mind bustin’ a gat without a motive
(แอนด์ ด้อนท์ ไมนด์ บัสติน อะ แกท วิธเอ๊าท ดา โมทิฝ)

[Repeat 1 while:]
([ รีพี๊ท วัน ไวล์ : ])
Double Up, Double Up
(ดั๊บเบิ้ล อั๊พ , ดั๊บเบิ้ล อั๊พ)
What, what, my Teamsters
(ว๊อท , ว๊อท , มาย ทีมซเทอะ)
What, what, my Teamsters
(ว๊อท , ว๊อท , มาย ทีมซเทอะ)
What, what, All Out
(ว๊อท , ว๊อท , ออล เอ๊าท)
Uh, it don’t stop
(อา , อิท ด้อนท์ สท๊อพ)
Yeah, ya don’t stop, what
(เย่ , ยา ด้อนท์ สท๊อพ , ว๊อท)
Uh, uh, uh
(อา , อา , อา)
Yo, yo
(โย , โย)

You know alot of people talkin’ ’bout doin’ the kid
(ยู โนว์ อล๊อต อ็อฝ พี๊เพิ่ล ทอคกิ่น เบาท โดย เดอะ คิด)
Never leave witnesses that knew what I did
(เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ witnesses แดท นยู ว๊อท ไอ ดิด)
You wanna harm me cat, bring five of your best
(ยู วอนนา ฮาร์ม มี แค๊ท , บริง ไฟฝ อ็อฝ ยุร เบ๊สท์)
Put two in your ribs and five in your chest and five in the vest
(พุท ทู อิน ยุร ริบ แซน ไฟฝ อิน ยุร เชสทํ แอนด์ ไฟฝ อิน เดอะ เฝ็ซท)
Cat cosign and get the five that’s left
(แค๊ท cosign แอนด์ เก็ท เดอะ ไฟฝ แด้ท เล๊ฟท)
Want suicide n*gga, I provide your death
(ว้อนท ซุยไซ้ด เอ็น *gga , ไอ โพรไฝด ยุร เด้ท)
No n*gga’s in the street that die for less
(โน เอ็น *ggas ซิน เดอะ สทรีท แดท ดาย ฟอร์ เลซ)
So why confess? We won’t leave alive
(โซ วาย คอนเฟสส วี ว็อนท ลี๊ฝ อะไล๊ฝ)
Unless you keep your feet up frontin’ in the jeep
(อันเล๊ซ ยู คี๊พ ยุร ฟีท อั๊พ ฟ้อนดิน อิน เดอะ จีพ)
Cuz n*gga’s who I’m wit spit nothin at your feet
(คัซ เอ็น *ggas ฮู แอม วิท ซพิท นอทติน แอ็ท ยุร ฟีท)
Red dot head shot, fluorescent green beam
(เร้ด ดอท เฮด ฌ็อท , ฟลูเรซเซ็นท กรีน บีม)
For them n*ggas who test my team
(ฟอร์ เด็ม เอ็น *ggas ฮู เทสท์ มาย ทีม)
And when your joint jam, my joint’ll bust
(แอนด์ เว็น ยุร จอยนท แจม , มาย jointll บัซท)
I kidnap friends cuz the money is a must
(ไอ คิ๊ดแน๊พ เฟรน คัซ เดอะ มั๊นนี่ อีส ซา มัสท์)
And to be real wit’ you I feel for you
(แอนด์ ทู บี เรียล วิท ยู ไอ ฟีล ฟอร์ ยู)
Cuz two to the head is how I deal wit you
(คัซ ทู ทู เดอะ เฮด อีส ฮาว ไอ ดีล วิท ยู)
I ain’t playin’
(ไอ เอน เพลย์ยิน)

[Repeat 1 while:]
([ รีพี๊ท วัน ไวล์ : ])
I don’t even know you, n*gga
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga)
I don’t even know you, n*gga [What]
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga [ ว๊อท ])
I don’t even know you, n*gga
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga)
I don’t even know you, n*gga [What]
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga [ ว๊อท ])
I don’t even know you, n*gga
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga)
I don’t even know you, n*gga [What]
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga [ ว๊อท ])
I don’t even know you, n*gga
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga)
I don’t even know you, n*gga
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga)
I don’t even know you, n*gga
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga)
I don’t even know you, n*gga
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga)
Big Shyne
(บิ๊ก Shyne)
Myse
(Myse)
Wanna Blow
(วอนนา โบลว์)
H World
(เฮส เวิลด)
The Movement
(เดอะ มูฝเม็นท)
The Teamsters
(เดอะ ทีมซเทอะ)
Uh, All Out
(อา , ออล เอ๊าท)
That’s what family means
(แด้ท ว๊อท แฟ๊มิลี่ มีน)
Ain’t nobody else count
(เอน โนบอดี้ เอ๊ลส เค้าทํ)
Nobody else count
(โนบอดี้ เอ๊ลส เค้าทํ)
Nobody else count
(โนบอดี้ เอ๊ลส เค้าทํ)
Nobody else count
(โนบอดี้ เอ๊ลส เค้าทํ)
Straight Fam’
(สเทร๊ท แฟม)
You ain’t family, n*gga?
(ยู เอน แฟ๊มิลี่ , เอ็น *gga)
I don’t even know you, n*gga
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ ยู , เอ็น *gga)
What, what, what
(ว๊อท , ว๊อท , ว๊อท)
Take it how you wanna take it
(เท้ค อิท ฮาว ยู วอนนา เท้ค อิท)
Take it how you wanna take it
(เท้ค อิท ฮาว ยู วอนนา เท้ค อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F#! * Me, F#! * You คำอ่านไทย Mase feat Mysonne

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น