เนื้อเพลง Time Of Our Lives คำอ่านไทย Pitbull

I knew my rent was gon’ be late about a week ago
(ไอ นิว มาย เร๊นท วอส กอน บี เหลท อะเบ๊าท ดา วี๊ค อะโก)
I worked my ass off, but I still can’t pay it though
(ไอ เวิ๊ร์ค มาย แอส ออฟฟ,บั๊ท ได สทิลล แค้น เพย์ อิท โตว)
But I just got just enough
(บั๊ท ได จั๊สท กอท จั๊สท อีน๊าฟ)
To get up in this club
(ทู เก็ท ดั๊พ ปิน ดิส คลับ)
Have me a good time, before my time is up
(แฮพ มี อะ กู๊ด ไทม์,บีฟอร์ มาย ไทม์ อีส สั๊พ)
Hey, let’s get it now
(เฮ้, เล็ทซ เก็ท ดิท นาว)

Ooh I want the time of my life
(อู้ ไอ ว้อนท เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ)
Oh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
Ooh give me the time of my life
(อู้ กี๊ฝ มี เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ)
Let’s get it now
(เล็ท เก็ท ดิท นาว)

This is the last $20 I got
(ดิส ซิส เดอะ ล๊าสท $20 ไอ กอท)
But I’mma have a good time ballin’ or out
(บั๊ท แอมมา แฮพ อะ กู๊ด ไทม์ บอลลิน ออ เอ๊าท)
Tell the bartender line up some shots
(เทลล เดอะ บาร์เทนเดอร์ ไลน์ อั๊พ ซัม ชอด)
Cause I’mma get loose tonight
(ค๊อส แอมมา เก็ท ลู้ส ทูไน๊ท)
She’s on fire, she’s so hot
(ชี ซอน ไฟเออะร,ชี โซ ฮอท)
I’m no liar, she burned the spot
(แอม โน ไลอ้าร,ชี เบิร์น เดอะ สพอท)
Look like Mariah, I took another shot
(ลุ๊ค ไล๊ค มาไรอา,ไอ ทุก อะน๊าเทร่อร์ ชอด)
Told her drop, drop, drop, drop it like it’s hot
(โทลด เฮอ ดรอพ,ดรอพ,ดรอพ,ดรอพ อิท ไล๊ค อิทซ ฮอท)
Dirty talk, dirty dance
(เด้อดี่ ท๊อล์ค,เด้อดี่ แด๊นซ์)
She a freaky girl and I’m a freaky man
(ชี อะ ฟรีคคี เกิร์ล แอนด์ แอม มา ฟรีคคี แมน)
She on the rebound, broke up with her ex
(ชี ออน เดอะ รีบาวนด์,โบค กั๊พ วิธ เฮอ เอ็กซ์)
And I’m like Rodman, ready on deck
(แอนด์ แอม ไล๊ค ร็อดแมน,เร๊ดี้ ออน เด็ค)
I told her I wanna ride out, and she said yes
(ไอ โทลด เฮอ ไอ วอนนา ไรด์ เอ๊าท,แอนด์ ชี เซด เยส)
We didn’t go to church, but I got blessed
(วี ดิ๊นอิน โก ทู เชิร์ช,บั๊ท ได กอท เบล๊ส)

I knew my rent was gon’ be late about a week ago
(ไอ นิว มาย เร๊นท วอส กอน บี เหลท อะเบ๊าท ดา วี๊ค อะโก)
I worked my ass off, but I still can’t pay it though
(ไอ เวิ๊ร์ค มาย แอส ออฟฟ,บั๊ท ได สทิลล แค้น เพย์ อิท โตว)
But I just got just enough
(บั๊ท ได จั๊สท กอท จั๊สท อีน๊าฟ)
To get up in this club
(ทู เก็ท ดั๊พ ปิน ดิส คลับ)
Have me a good time, before my time is up
(แฮพ มี อะ กู๊ด ไทม์,บีฟอร์ มาย ไทม์ อีส สั๊พ)
Hey, let’s get it now
(เฮ้,เล็ท เก็ท ดิท นาว)

Ooh I want the time of my life
(อู้ ไอ ว้อนท เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ)
Oh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
Ooh give me the time of my life
(อู้ กี๊ฝ มี เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ)
Let’s get it now
(เล็ท เก็ท ดิท นาว)

Tonight I’mma lose my mind
(ทูไน๊ท แอมมา ลู้ส มาย ไมนด์)
Better get yours cause I’m gonna get mine
(เบ๊ทเด่อร์ เก็ท ยัวร์ ค๊อส แอม กอนนา เก็ท ไมน์)
Party every night like my last
(พ๊าร์ที่ เอ๊ฟรี่ ไน๊ท ไล๊ค มาย ล๊าสท)
Mommy know the drill, shake that ass
(มันมี่ โนว์ เดอะ ดริลล์,เช้ค แดท แอส)
Go ahead baby let me see what you got
(โก อะเฮด เบ๊บี้ เล็ท มี ซี ว๊อท ยู กอท)
You know you got the biggest booty in this spot
(ยู โนว์ ยู กอท เดอะ บิ๊กเกสต บูดี่ ยิน ดิส สพอท)
And I just wanna see that thing drop
(แอนด์ ได จั๊สท วอนนา ซี แดท ติง ดรอพ)
[adsense]
From the back to the front to the top
(ฟรอม เดอะ แบ็ค ทู เดอะ ฟร๊อนท ทู เดอะ ท๊อพ)
You know me I’m off in the cut
(ยู โนว์ มี แอม ออฟฟ อิน เดอะ คัท)
Always like a Squirrel, looking for a nut
(ออลเว ไล๊ค เก สเควอเริล,ลุคกิ้ง ฟอร์ รา นัท)
This isn’t for show I’m not talking ’bout luck
(ดิส อีสซึ่น ฟอร์ โชว์ แอม นอท ทอคกิ้ง เบ้าท์ ลัค)
I’m not talking ’bout love, I’m talking ’bout lust
(แอม นอท ทอคกิ้ง เบ้าท์ เลิฟ,แอม ทอคกิ้ง เบ้าท์ ลัซท)
Now let’s get loose, have some fun
(นาว เล็ท เก็ท ลู้ส,แฮพ ซัม ฟัน)
Forget about bills and the first of the month
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท บิลล์ แซน เดอะ เฟิร์สท ดอฟ เดอะ มั้นธ)
It’s my night, your night, our night, let’s turn it up
(อิทซ มาย ไน๊ท,ยัวร์ ไน๊ท,เอ๊า ไน๊ท,เล็ท เทิร์น นิท ดั๊พ)

I knew my rent was gon’ be late about a week ago
(ไอ นิว มาย เร๊นท วอส กอน บี เหลท อะเบ๊าท ดา วี๊ค อะโก)
I worked my ass off, but I still can’t pay it though
(ไอ เวิ๊ร์ค มาย แอส ออฟฟ,บั๊ท ได สทิลล แค้น เพย์ อิท โตว)
But I just got just enough
(บั๊ท ได จั๊สท กอท จั๊สท อีน๊าฟ)
To get up in this club
(ทู เก็ท ดั๊พ ปิน ดิส คลับ)
Have me a good time, before my time is up
(แฮพ มี อะ กู๊ด ไทม์,บีฟอร์ มาย ไทม์ อีส สั๊พ)
Hey, let’s get it now
(เฮ้,เล็ท เก็ท ดิท นาว)

Ooh I want the time of my life
(อู้ ไอ ว้อนท เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ)
Oh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
Ooh give me the time of my life
(อู้ กี๊ฝ มี เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ)
Let’s get it now
(เล็ท เก็ท ดิท นาว)

Everybody going through something
(เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ตรู ซัมติง)
[Everybody going through something]
([ เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ตรู ซัมติง ])
I said, everybody going through something
(ไอ เซด,เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ตรู ซัมติง)
[Everybody going through something]
([ เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ตรู ซัมติง ])
So you might as well you roll it up
(โซ ยู ไม่ แอส เวลล ยู โรลล อิท ดั๊พ)
Pour it up, drink it up, throw it up tonight
(พาว ริท อั๊พ,ดริ๊งค กิท อั๊พ,โตรว์ อิท ดั๊พ ทูไน๊ท)
I said, everybody going through something
(ไอ เซด,เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ตรู ซัมติง)
[Everybody going through something]
([ เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ตรู ซัมติง ])
Said, everybody going through something
(เซด,เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ตรู ซัมติง)
[Everybody going through something]
([ เอวี่บอดี้ โกอิ้ง ตรู ซัมติง ])
So you might as well you roll it up
(โซ ยู ไม่ แอส เวลล ยู โรลล อิท ดั๊พ)
Pour it up, drink it up, throw it up tonight
(พาว ริท อั๊พ,ดริ๊งค กิท อั๊พ,โตรว์ อิท ดั๊พ ทูไน๊ท)

This for anybody going through tough times
(ดิส ฟอร์ เอนี่บอดี้ โกอิ้ง ตรู ทั๊ฟ ไทม์)
Believe me, been there, done that
(บีลี๊ฝ มี,บีน แดร์,ดัน แดท)
But everyday above ground is a great day, remember that
(บั๊ท เอวี่เดย์ อะโบ๊ฝ กราวนด์ อีส ซา เกรท เดย์,รีเม๊มเบ่อร์ แดท)

I knew my rent was gon’ be late about a week ago
(ไอ นิว มาย เร๊นท วอส กอน บี เหลท อะเบ๊าท ดา วี๊ค อะโก)
I worked my ass off, but I still can’t pay it though
(ไอ เวิ๊ร์ค มาย แอส ออฟฟ,บั๊ท ได สทิลล แค้น เพย์ อิท โตว)
But I just got just enough
(บั๊ท ได จั๊สท กอท จั๊สท อีน๊าฟ)
To get up in this club
(ทู เก็ท ดั๊พ ปิน ดิส คลับ)
Have me a good time, before my time is up
(แฮพ มี อะ กู๊ด ไทม์,บีฟอร์ มาย ไทม์ อีส สั๊พ)
Hey, let’s get it now
(เฮ้,เล็ท เก็ท ดิท นาว)

Ooh I want the time of my life
(อู้ ไอ ว้อนท เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ)
Oh baby
(โอ้ เบ๊บี้)
Ooh give me the time of my life
(อู้ กี๊ฝ มี เดอะ ไทม์ ออฟ มาย ไล๊ฟ)
Let’s get it now
(เล็ท เก็ท ดิท นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Time Of Our Lives คำอ่านไทย Pitbull

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น