เนื้อเพลง Opera คำอ่านไทย Floetry

Listen uh I met this guy and uh you know I don’t get down like that but we were together for a while and you know things
(ลิ๊สซึ่น อา ไอ เม็ท ดิส กาย แอนด์ อา ยู โนว์ ไอ ด้อนท์ เก็ท เดาน ไล๊ค แดท บั๊ท วี เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ รา ไวล์ แอนด์ ยู โนว์ ทริง)
didn’t work out but I can’t be mad with him you know cause we had some moments Yo I’ll explain listen
(ดิ๊นอิน เวิ๊ร์ค เอ๊าท บั๊ท ไอ แค็นท บี แม้ด วิธ ฮิม ยู โนว์ ค๊อส วี แฮ็ด ซัม โม๊เม้นท โย อิลล เอ็กซเพลน ลิ๊สซึ่น)

We wrote fairy tales of how we’ll live in castles tight like Hansel and Gretal and grow old and settle in a town that we’ll
(วี โรท แฟริ เทล อ็อฝ ฮาว เวลล ไล้ฝ อิน แค๊สเซิ่ล ไท๊ท ไล๊ค Hansel แอนด์ Gretal แอนด์ โกรว์ โอลด์ แอนด์ เซ็ทเทิ่ล อิน อะ ทาวน์ แดท เวลล)
tighten with our marry day we got a love like that like everyday like everyway
(ทายอึน วิธ เอ๊า แม๊ร์รี่ เดย์ วี ก็อท ดา ลัฝ ไล๊ค แดท ไล๊ค เอวี่เดย์ ไล๊ค เอฟวี่เวย์)
I cannot stay at yours tonight we can hold tight love bite and share some soul we can pick and roll lose control and let me
(ไอ แคนน็อท สเทย์ แอ็ท ยุร ทูไน๊ท วี แคน โฮลด์ ไท๊ท ลัฝ ไบ้ท์ แอนด์ แชร์ ซัม โซล วี แคน พิค แอนด์ โรลล ลู้ส คอนโทรล แอนด์ เล็ท มี)
take it like how I let you break it don’t forget We can get high on each other insert a time for it through the night and
(เท้ค อิท ไล๊ค ฮาว ไอ เล็ท ยู เบร๊ค อิท ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท วี แคน เก็ท ไฮฮ ออน อีช อ๊อเธ่อร์ อิ๊นเสิร์ท ดา ไทม์ ฟอร์ อิท ทรู เดอะ ไน๊ท แอนด์)
back into the morning can’t crack the habit you see I’m feening I’m needing some more and you got me grinning like it’s
(แบ็ค อิ๊นทู เดอะ ม๊อร์นิ่ง แค็นท แคร๊ค เดอะ แฮ๊บบิท ยู ซี แอม feenings แอม นี๊ดดิง ซัม โม แอนด์ ยู ก็อท มี กรีนนิ่ง ไล๊ค อิทซ)
money that I’m winning No way is this ending cause you got me feeling purer than thou show me how you do this thing cause
(มั๊นนี่ แดท แอม วีนนิง โน เวย์ อีส ดิส เอนดิง ค๊อส ยู ก็อท มี ฟีลอิง purer แฑ็น เฑา โชว์ มี ฮาว ยู ดู ดิส ทริง ค๊อส)
you got me singing like, Yo, for real….
(ยู ก็อท มี ซิงกิง ไล๊ค , โย , ฟอร์ เรียล)

He had me singing like some kinda opera sh*t I don’t know where we went with it, it was like…….I used to turn to him
(ฮี แฮ็ด มี ซิงกิง ไล๊ค ซัม กินดา โอ๊เพ-ร่า ฌะ *ที ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ วี เว็นท วิธ อิท , อิท วอส ไล๊ค ไก ยู๊ส ทู เทิร์น ทู ฮิม)
and just whisper in his ear cause yo, I made him promises like I’d say ummm
(แอนด์ จั๊สท วิสเพ่อร์ อิน ฮิส เอียร ค๊อส โย , ไอ เมด ฮิม พรอมอิซ ไล๊ค อาย เซย์ อืม)

I’ll crown you king of this throne if you can take me home like run with no stripes doesn’t have to be tonight how’s about
(อิลล คราวน์ ยู คิง อ็อฝ ดิส ธโรน อิ๊ฟ ยู แคน เท้ค มี โฮม ไล๊ค รัน วิธ โน ซทไรพ ดัสอินท แฮ็ฝ ทู บี ทูไน๊ท ฮาว อะเบ๊าท)
early morning I’m talking AM we can beat the dawning or just chill few time barriers can’t help the whispers of I do but you
(เอ๊อรํลี่ ม๊อร์นิ่ง แอม ทอคอิง แอ็ม วี แคน บีท เดอะ ดอนนิง ออ จั๊สท ชิล ฟิว ไทม์ แบ๊ริเอ้อร์ แค็นท เฮ้ลพ เดอะ วิสเพ่อร์ อ็อฝ ไอ ดู บั๊ท ยู)
see through my proper test got me making game faces in London we say lacing you making sense this sh*t’s intense I kinda [
(ซี ทรู มาย พร๊อพเพ่อร์ เทสท์ ก็อท มี เมคอิง เกม เฟซ ซิน ลันดัน วี เซย์ เลซอิง ยู เมคอิง เซ้นส ดิส ฌะ *ts อินเทนซ ไอ กินดา [)
] cause you move me so I broke my role and got freaky with it You try to stave me with my own belt I ain’t gonna lie I felt
(] ค๊อส ยู มู๊ฝ มี โซ ไอ บโรค มาย โรล แอนด์ ก็อท ฟรีคกี้ วิธ อิท ยู ธราย ทู ซเทฝ มี วิธ มาย โอว์น เบ๊ลท์ ไอ เอน กอนนะ ไล ไอ เฟ็ลท)
the universe move you left me singing like Opera like Cleopatra or Madam B*tterfly you this sh*t’s so good it brought tears
(ดิ ยูนิเฝิซ มู๊ฝ ยู เล๊ฟท มี ซิงกิง ไล๊ค โอ๊เพ-ร่า ไล๊ค Cleopatra ออ แมดแอ็ม บี *tterfly ยู ดิส ฌะ *ts โซ กู๊ด ดิท บรอท เทียร์)
to my eyes I was like….
(ทู มาย อาย ซาย วอส ไล๊ค)

I’m telling you man it’s no lie I was like….. I just yo, I, I couldn’t even igmore parts of me I was like grabbing on him
(แอม เทลลิง ยู แมน อิทซ โน ไล ไอ วอส ไล๊ค ไก จั๊สท โย , ไอ , ไอ คูดซึ่น อี๊เฝ่น igmore พาร์ท อ็อฝ มี ไอ วอส ไล๊ค กแร็บบิง ออน ฮิม)
and We were happy for a minute for true Opera We’d be like yo yo yo
(แอนด์ วี เวอ แฮ๊พพี่ ฟอร์ รา มิ๊หนิท ฟอร์ ทรู โอ๊เพ-ร่า เว็ด บี ไล๊ค โย โย โย)

Was that suppossed to happen all that foot tappin’ voice breakin’ now I’m carving Karma Sutra diagrams with the headboard
(วอส แดท suppossed ทู แฮ๊พเพ่น ออล แดท ฟุ้ท tappin ว๊อยซ์ เบรกกิ้น นาว แอม คาฝิง ค๊าร์ม่า ซูทระ ได๊อะแกรม วิธ เดอะ headboard)
ignored the buzzer 4 times got up hard telling lies even surprised myslef with my conniving ways I doved in like he meant
(อิกนอร์ เดอะ บัสเสอะ โฟว ไทม์ ก็อท อั๊พ ฮาร์ด เทลลิง ไล อี๊เฝ่น เซอร์ไพร๊ส myslef วิธ มาย connivings เวย์ ซาย ดัฝ อิน ไล๊ค ฮี เม็นท)
survival like he was christened H20 like he could make the trees grow and the clouds spit snow He laid kisses on my chest
(เซอะไฝฝแอ็ล ไล๊ค ฮี วอส christened H20 ไล๊ค ฮี เคิด เม้ค เดอะ ทรี โกรว์ แอนด์ เดอะ คลาวดํ ซพิท สโนว์ ฮี เลด คีสเซซ ออน มาย เชสทํ)
like his name was Zorro got me saying Hell No when he said he had to go I was hiding clothes and play fighting with children
(ไล๊ค ฮิส เนม วอส Zorro ก็อท มี เซอิง เฮ็ลล โน เว็น ฮี เซ็ด ฮี แฮ็ด ทู โก ไอ วอส ไฮดอิง คโลฑ แซน เพลย์ ไฟท์ดิง วิธ ชีลดเร็น)
We were clashing Titans till weight we were losing I had Slum Village ablum on repeat we were knockin boots to hip hop
(วี เวอ clashings ไทแท็น ทิลล์ เว๊ท วี เวอ โรซิง ไอ แฮ็ด สลัม ฝิ๊ลเหลจ ablum ออน รีพี๊ท วี เวอ นอคคิน บู๊ท ทู ฮิพ ฮ็อพ)
beats I even reached my maximum in my sleep yo he had me singing like…..
(บีท ซาย อี๊เฝ่น รี๊ช มาย แม๊กซิมั่ม อิน มาย สลี๊พ โย ฮี แฮ็ด มี ซิงกิง ไล๊ค)

Yo, for real I’m not lying listen up It was like…. I’m gonna break it down the truth is I got goose pimples now just
(โย , ฟอร์ เรียล แอม น็อท ลายยิง ลิ๊สซึ่น อั๊พ อิท วอส ไล๊ค แอม กอนนะ เบร๊ค อิท เดาน เดอะ ทรู๊ธ อีส ซาย ก็อท กู๊ส พิมเพิล นาว จั๊สท)
thinking about that sh*t yo, Just his voice If I could hear his voice right now I’d answer the phone like…… you know
(ติ้งกิง อะเบ๊าท แดท ฌะ *ที โย , จั๊สท ฮิส ว๊อยซ์ อิ๊ฟ ฟาย เคิด เฮียร ฮิส ว๊อยซ์ ไร๊ท นาว อาย แอ๊นเซ่อร เดอะ โฟน ไล๊ค ยู โนว์)
what I mean yo listen if I knew where he was right now I’d find him We split We split ways we went about you know we went
(ว๊อท ไอ มีน โย ลิ๊สซึ่น อิ๊ฟ ฟาย นยู แวร์ ฮี วอส ไร๊ท นาว อาย ไฟนด์ ฮิม วี สพลิ๊ท วี สพลิ๊ท เวย์ วี เว็นท อะเบ๊าท ยู โนว์ วี เว็นท)
about our business I wanna know if he’s making somebody else hit that Opera you know cuz I ain’t had nonna that in a
(อะเบ๊าท เอ๊า บีสเน็ซ ซาย วอนนา โนว์ อิ๊ฟ อีส เมคอิง ซัมบอดี้ เอ๊ลส ฮิท แดท โอ๊เพ-ร่า ยู โนว์ คัซ ไอ เอน แฮ็ด nonna แดท อิน อะ)
minute it’s like….
(มิ๊หนิท อิทซ ไล๊ค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Opera คำอ่านไทย Floetry

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น